Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Âu Cơ

Image

Tị tổ nòi giống Lạc Việt, vợ Lạc Long Quân. Truyền thuyết kể rằng: Bà sinh một bọc trứng, nở được trăm người con. Các con khôn lớn bà đem 50 người lên núi, 50 người theo cha định cư ở vùng đồng bằng…

Người con cả về sau nối truyền trị nước, xưng hiệu Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang. Thế cho nên trong văn chương truyền khẩu có câu nam nữ đối ca đầy tính sử thi:

Gần nhà xa ngõ khó hỏi thăm/

Con chim chi đẻ trứng ấp ngàn năm rứa bạn tề?

Nở ra nam nữ bộn bề,

Nửa theo quê mẹ nửa về quê cha.

Thiếp hỏi chàng, chàng phải nói ra, /

Em về làm vợ luận là cưới cheo.”  

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 14.