Sách » Tâm Lý » Nghệ thuật sống

Dù sao đi nữa.

Khi cuộc đời ném bạn vào một khúc quanh, hãy giữ lấy nghị lực để mà sống

 (Dưới  đây là những ước hiệu trên một bức  tường của Nhà Tình Thương Shishu Bhavan, ở Calcutta) 

Mọi người có thể thậm vô lý, ích kỷ và xem tự họ là độc tôn. DÙ SAO ĐI NỮA, HÃY CỨ YÊU HỌ 

Nếu bạn tích cực phấn đấu làm tốt công việc, có thể bị quy kết là bạn có động cơ vụ lợi và mưu đồ cá nhân. DÙ SAO ĐI NỮA, HÃY CỨ TÍCH CỰC LÀM TỐT 

Nếu bạn thành công, bạn sẽ có nhiều người bạn giả vờ và những kẻ thù thật sự. DÙ SAO ĐI NỮA, HÃY CỨ THÀNH CÔNG 

Những điều tốt đẹp bạn đã làm hôm nay sẽ bị quên lãng trong ngày mai. DÙ SAO ĐI NỮA, HÃY CỨ THỰC HIỆN  

Trung thực và thẳng thắn sẽ làm bạn dễ dàng bị tổn thương hoặc bị kẻ xấu lợi dụng. DÙ SAO ĐI NỮA, HÃY CỨ TRUNG THỰC VÀ THẲNG THẮN. 

Những gì bạn đã dựng xây trong nhiều năm ròng rã có thể sẽ tan tành như mây khói chỉ trong một đêm. DÙ SAO ĐI NỮA, HÃY CỨ DỰNG XÂY 

Nhiều người cần sự giúp đỡ nhưng có thể sẽ tấn công bạn nếu bạn giúp họ. DÙ SAO ĐI NỮA, HÃY CỨ GIÚP HỌ 

Hãy mang tặng thế giới này điều tốt đẹp nhất bạn có và bạn có thể sẽ nhận một cú đấm. DÙ SAO ĐI NỮA, HÃY BAN TẶNG ĐIỀU ĐẸP NHẤT BẠN CÓ

Từ  Beliefnet

Nhị Tường dịch