Sách » Tâm Lý » Nghệ thuật sống

Bài học của mẹ

Mẹ cho dạy tôi bài học về sự LÔ GÍC… “Nếu con rơi xuống từ chiếc đu đó thì sẽ bị gãy cổ , khi đó con sẽ không được đi phố với mẹ đâu” 

Mẹ tôi dạy cho tôi về Y HỌC … “Nếu con không ngừng làm cái trò mắt lé, con sẽ bị lé luôn đó” 

Mẹ tôi đã dạy cho tôi bài học LO XA… “Nếu con không vượt qua được bài tập đánh vần này, con sẽ không bao giờ kiếm được việc làm tốt!” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về TRI GIÁC NGOẠI CẢM … “Hãy mặc áo len vào; con không nghĩ rằng mẹ biết con lạnh hay sao?” 

Mẹ dạy cho tôi đối đầu với THỬ THÁCH… “Con đang nghĩ gì thế? Hãy trả lời khi mẹ hỏi con… đừng cứ lập lại như thế!” 

Mẹ dạy cho tôi bài học HÀI HƯỚC… “Khi cái  máy xén cỏ cắt đứt những ngón chân cái của con, đừng hòng chạy đến với mẹ.” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về SỰ TRƯỞNG THÀNH… “Nếu con không ăn rau, con sẽ không bao giờ lớn được” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về GIỚI TÍNH… “Con nghĩ như thế nào về sự có mặt của con trên đời” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về DI TRUYỀN HỌC… “Con giống bố con như đúc” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về CỘI NGUỒN… “Con nghĩ rằng con được sinh ra từ trong kho thóc chắc?” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về sự THÔNG THÁI của TUỔI TÁC…”Khi con bằng tuổi mẹ con sẽ hiểu” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về sự MONG CHỜ… “Hãy đợi cho đến khi bố con về đã.” 

Mẹ dạy cho tôi bài học về sự THỦ ĐẮC… “Con sắp có được nó khi chúng ta về đến nhà” 

Và một bài học mà tôi luôn luôn thích đó là SỰ CÔNG BẰNG “Một ngày kia, khi con có con, mẹ hy vọng rằng chúng sẽ rất giống CON. Lúc đó con sẽ hiểu.

Nhị Tường dịch

(Từ beliefnet)