Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Tôi yêu... Bát Giới

          

Vì sao Bát Giới tôi yêu?

Ngẫm đi, nghĩ lại, năm điều thấy mê:

Một là, theo luật theo lề

Tháp tùng Tam Tạng chẳng nề khó khăn!

Không bao giờ dám tranh giành

Nghe lời 'Anh Khỉ', hiền lành, vô tư.

 

 

Hai là, dù có không ưa

Cũng không chơi xỏ, lọc lừa “đồng minh”!

Ba là, sống thật với mình

Chân thành bộc lộ cái tình đong đưa!

Bốn là, đi sớm về trưa

Ham mê học hỏi, nắng mưa chẳng sờn.

Năm là, chẳng tính thiệt hơn

Giản đơn xong việc, lên cơn ngủ vùi.

Dễ dàng thấy được niềm vui

Nên Trư Bát Giới muôn đời... đáng yêu!

 

Nguyễn Thanh Hương