Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Tình thầy trò (Lục bát toàn T)

Trông thầy trò thấy thương thay

Tận tâm truyền thụ, tận tai thì thầm

 

Tình thương thổn thức tràn tâm

Trao trang thơ trắng thâm trầm tinh thông

 

 

Thiết tha tư tưởng trao, trồng

Tim thăm thẳm- tuổi trăng trông tỏ tường

 

Thân tằm tha thiết tình thương

Thầy- tiểu thuyết tốt trò thường trao tria…

 

Tiểu Tử

(Cao Phú Cường)