Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Thơ vui về Nguyễn Ngọc Tư

Ngọc Tư không phải ngọc công
Ngọc gì thì cũng của chồng em thôi
Cánh đồng bất tận chân trời
Cỏ thưa, cỏ rậm có trời mới hay
Ngọn đèn không tắt lắt lay
Giao thừa ông ngoại đi cày ruộng chơi
Biết rằng Nước chảy mây trôi (1)
Biết rằng Đất Mũi có người tài ba (2)
Rồng vàng lộn khúc xông pha (3)
Trận văn, kiếm bút ta là chiến binh…

Ngọc Tư vừa ra Bắc Ninh
Nhập vào quan họ liếc tình liền anh
Trầu này trầu tính trầu tình
Trầu loan trầu phượng, trầu mình trầu ta
Ngọc Tư bẽn lẽn mở ra
Cau vừa ngậm hạt…chu cha tuyệt vời…!


**********
(1) Những chữ in đậm, ngả là tên tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư
(2) Nguyễn Ngọc Tư quê ở Cà Mau
(3) Chị tuổi con Rồng (1976)
Chân dung Nguyễn Ngọc Tư do hoạ sĩ Hữu Khoa hí hoạ, lắp ghép do Trần Nhương hí hoáy

                                                                      (Theo TrầnNhương.com)