Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Thơ tặng Tổ thơ


Năm ấy tổ thơ báo Văn Nghệ chỉ có nhà thơ Vĩnh MaiXuân Quỳnh. Xuân Quỳnh gọi Vĩnh Mai là “bố” xưng “con”. Ít lâu sau, nhà thơ Phạm Hổ được bổ sung vào tổ thơ. Phạm Hổ bị bệnh hen. Tổ thơ xem ra yếu. 

Chế Lan Viên không tiện nói thẳng ra điều đó, ông tặng tổ thơ mấy vần lục bát nghịch ngợm:

Tổ thơ một bố một con
Bố già lẩn thẩn, con còn ngô nghê
Lại thêm Phạm Hổ mới về
Hổ gì... hổ giấy khò khè cả đêm!