Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Thằng Bờm có cái... ô tô

 

(Thằng Bờm đổi cái quạt mo

Được chiếc vé số giải to nhất vùng

Cả làng cả xóm tưng bừng

Kéo nhau ra ngõ đón mừng ô tô)

 

 

 

 

Thằng Bờm có cái... ô tô

Phú Ông gạ đổi lấy... cô chân dài

Bờm rằng Bờm chẳng lấy 'dài'

Phú Ông gạ đổi làm... ngài đại gia

Bờm rằng Bờm chẳng lấy 'gia'

Phú Ông gạ đổi làm... cha bán giời

Bờm rằng Bờm chẳng lấy 'giời'

Phú Ông gạ đổi... cuộc đời lên tiên

Bờm rằng cũng chẳng cần 'tiên'...

 

Phú ông tức quá: Mày điên thật rồi!

Bờm ta ngoác miệng ra cười:

Nếu mà đổi thế thì... tôi hết Bờm!