Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Thách cưới

 

 

Em là con gái nhà giàu
Công Dung Ngôn Hạnh dám đâu vẹn toàn
Thầy Mẹ cũng chẵng tính toan
Chỉ mong kiếm được rể ngoan đặng nhờ

 

Đồ thách cưới chẳng đáng lo

Gọi là chút đỉnh sơ sơ đủ dùng
Đại Hàn chín tấn sâm nhung

Chín con voi cái giữa rừng Tánh Linh

Chín mảnh đất, khu Mỹ Đình
Chín con “xế hộp” mới tinh đập thùng

Chín mâm nem phượng chả công
Để em đãi khách đàng trong đàng ngoài

Úi quên, còn cái mục này

Thêm chín cặp vé Ai – lai khứ hồi

Em mơ cũng đã lâu rồi

Một lần du ngoạn biết trời Á Âu

Có chừng đó, đáng chi đâu

Coi như cái phận làm dâu… em liều!

 

Ai lo được, em xin theo
Em chỉ mong đám cưới nghèo... vậy thôi!