Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

"Sư tử Hà Đông"

     Một hôm, nghe ông bạn ta thán về “sư tử Hà Đông”, thi sĩ Vương Trọng bèn làm hộ bạn bài thơ để bạn tặng “bà nhà”

 

Thơ rằng:

 

Trong nhà gì đẹp bằng em
Mắt xanh, môi đỏ lại thêm răng vàng
Răng vàng, môi đỏ, mắt xanh
Gần chồng mà chẳng... hôi tanh mùi chồng!

 

Nghe nói, sau khi được tặng bài thơ ấy, vợ của ông bạn thi sĩ “mềm tính” hẳn!