Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Sự tích CON TRAI - CON GÁI

 

CON TRAI

 

Hôm kia rảnh việc ngồi chơi
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn
Bèn sai bắt chú chuồn chuồn
cho vào chút mắm, chút đường chút tiêu
cộng thêm một chút máu liều
chanh chua, chảnh chẹ, nói nhiều bỏ vô
cho thêm lười biếng một xô
ở dơ, bủn xỉn cả tô cho vào
ăn ngang nói dối bỏ vào
dzô dziên,ba xạo cho vào cả cân
rồi thêm một chút lưng tưng
bước đi bước nhảy lưng tưng... như gà
Bắc Đẩu ở tuốt nơi xa
Cũng bị kêu tới để mà phụ thêm
Bảy bảy bốn chín ngày đêm
Nguyên một thằng nhóc nghêng nghênh ra đời
Ngọc Hoàng bỗng thấy mệt hơi
Hổng biết gọi nó bằng lời cái chi
Mà trông mặt nó lì lì
Nên đành gọi đại, con "nì" con trai

 

 

CON GÁI

 

Xưa kia ở tuốt trên trời.
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn.
Sai bắt một chú chuồn chuồn.
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
Bỏ thêm một ký ớt bằm.
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô.
Nước mắt cá sấu tám xô.
Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, dằn...
Nêm thêm chín chú lăng quăng.
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông.
Hai cân nhõng nhẽo, giận hờn.
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề.
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề.
"Con này" hoàn hảo khỏi chê chỗ nào.
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào.
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than.
Bổng nhiên một tiếng nổ vang.
Thế là con gái tự nhiên ra đời