Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Nối vần “Lục bát về ăn”Ăn lắm mới dửng mỡ lên
Ăn kiêng ở cữ cờ bạc hên – ăn gà

 

Đáng khen ăn nói thật thà
Ăn mặn cười nhạt dưng mà có duyên

 

Có kẻ ăn chốc ngồi trên
Ăn như phá mả lại thêm ăn dày

 

Ăn sạch bán chẵn trắng tay
Ăn bò bắt bóng ăn bay cổng làng

 

Ăn ảnh nên đẹp rộn ràng
Ăn cưới nhà đám phải mang phong bì

 

Ăn hang ở lỗ một khi
Ăn lông ở lỗ cùng đi song hành

 

Ăn giày... ăn đất xung quanh
Còn bao nhiêu sẽ ăn anh ăn nàng


 

Vân Đình Hùng