Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Nguyễn Công Trứ đi hát "phường vải"...

    

      Số là, Nguyễn Công Trứ đi hát "phường vải"...

     Hát "phường vải " ở vùng Nghệ An ,Hà Tĩnh cũng giống như hát "ví", hát "lượn" ở một số vùng khác, hai bên con trai, con gái hát đối nhau, bên này hỏi bên kia phải trả lời, cái khó là câu hói (thường là thơ lục bát)có bao nhiêu câu thì câu trả lời cũng phải có ngần ấy câu hoặc ít hơn, nhất thiết không được nhiều hơn, mà phải trả lời đầy đủ ý của câu hỏi

     Hôm ấy vưà vào đám , đã bị bên con gái hỏi rằng

 

"Hỏi anh, hà tính, hà danh
Hà châu, hà quận, niên canh kỷ hà"

 

     Cha mẹ ơi ! hỏi gì mà hỏi lắm thế...!(hỏi anh họ gì? tên gì? ở châu nào? quận nào?anh bao nhiêu tuổi?)

     Nguyễn Công Trứ bí quá không biết trả lời làm sao... hát bừa rằng

 

"Trước Lam thuỷ, sau Hồng sơn
Nơi nào đọc sách gảy đờn ...là anh
"

 

     Rồi hò anh em đồng bọn tụt guốc... chuồn thẳng