Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Người lớn đi chơi Trung Thu

 

 

 

Trung Thu là Tết thiếu nhi

Cớ sao người lớn lại đi la cà?

 

Người lớn là trẻ em... già

Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có...râu!

 

Trung Thu người lớn đi đâu?

Hỏi sao người lớn hẹn nhau thật nhiều

 

Đi chơi họ cứ 'làm liều'

'Làm liều' nên mới... ra nhiều thiếu nhi.

 

Nếu mà người lớn không đi

Làm sao lại có thiếu nhi hả trời?

 

Đó là quy luật muôn đời.

Trung Thu là Tết mọi người... cùng vui