Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Nghĩ sao các bạn gái ơi???

 

Con gái mà khoái mô - đen
Con trai chắc cũng chẳng khen gì nhiều


Con gái lắm chuyện, lắm điều
Con trai chắc cũng có nhiều chàng chê

 

Con gái nhảy nhót bạo ghê
Con trai cũng ít chàng mê tài này


Con gái quà vặt liền tay
Con trai ớn quá chạy dài rất xa

 

Con gái tính nết chua ngoa
Con trai thấy cũng xuýt xoa tiếc cùng


Con gái mà 'yêu' tùm lum
Con trai chỉ có kẻ khùng mới 'vô'

 

Con gái mà khoái tiền, đô
Con trai ớn quá, phải 'gô' (chuồn) lẹ làng.


Trời nay có lắm cô nàng
Công, dung, ngôn, hạnh tiêu tan quá rồi.

 

Nghĩ sao các bạn gái ơi!
Con trai nói vậy đúng rồi phải không?

Bạn gái nào chẳng vừa lòng
Mau mau lên tiếng kẻo không... tức hoài!

Tác giả Phi Vi