Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Lục bát thuận nghịch


HƯƠNG QUÊ

Hương quê nặng trĩu mây trời
Ngời ngời gương chiếu thắm tươi xuân trường


Trời mây trĩu nặng quê hương
Trường xuân tươi thắm chiếu gương ngời ngời


THƯƠNG YÊU

Ngày ngày tháng tháng yêu thương
Trường canh ngây ngất vấn vương đêm ngày


Thương yêu tháng tháng ngày ngày
Ngày đêm vương vấn ngất ngây canh trường

 
TIẾC NHỚ

Đầy vơi nhớ tiếc mênh mông
Trông vời ngày tháng nhớ mong mai rày


Mông mênh tiếc nhớ vơi đầy
Rày mai mong nhớ tháng ngày vời trôngMONG CHỜ

Đời xuân trả nợ tơ lòng
Mong chờ sùi sụt ngóng trông ngùi ngùi


Lòng tơ nợ trả xuân đời
Ngùi ngùi trong ngóng sụt sùi chờ mong


Phạm Đan Quế