Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Định nghĩa: Vợ là gì?

Vợ là người chẳng họ hàng
Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình
Ngày đầu trông thật là xinh
Môi tươi mắt thắm đến đình cũng xiêu


Vợ là đáng kính đáng yêu
Kính vợ đắc thọ đó là điều giống nhau
Nhớ vòng chung kết toàn cầu
Nhì trời nhất vợ đứng đầu bảng A


Vợ là con của người ta
Mà sao tình lại thiết tha mặn nồng
Vợ là chăn ấm mùa đông
Là dòng suối mát ngày không có tiền

 

 


Vầng trăng vằng vặc trước hiên
Đinh ninh xin giữ lời nguyền nộp lương
Vợ là két sét tủ tường
Muốn mở phải nhả lời thương ngọc ngà


Vợ là một đôi thùng loa
Mỗi khi điên tiết cả nhà nỗi giông
Dáng như sư tử Hà Đông
Cha con lấm lét mà không dám cười

 

Vợ là bình cũ lâu đời
Ai mua chẳng bán tứ thời nâng niu
Vắng vợ có một buổi chiều
Cha con chống chếnh như diều đứt dây

 

Uớc gì có vợ về ngay
Để mang tiếng hát làm say cả nhà!

Huỳnh Bọng