Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Định nghĩa vợ

 

Vợ - người chẳng chút họ hàng
Bỗng nhiên lại đến ở ngay nhà mình


Vợ là dòng suối trong lành
Con voi yêu quý của anh suốt đời


Vợ còn xếp trước cả trời
"Kính vợ đắc thọ" là lời sâu xa

 

Vợ nguồn tình cảm thiết tha
Là thơ, là rựu, vợ là mùa xuân

 

Vợ là chiếc rợ buộc chân
Là nguồn nước mát trong ngần thiết tha

 

Vợ- mẹ của các con ta
Khi con có cháu: vợ bà, ta ông

 

Vợ là sư tử Hà Đông
Là chiếc két sắt ta không có chìa

 

Đinh ninh giữ trọn lời thề
Bao nhiêu lương tháng mang về cho em


Vợ tuy không phải là tiên
Nhưng là dâu thảo dâu hiền ai ơi

 


Vợ người nội trợ tuyệt vời
Là chiếc máy giặt kiêm phơi hàng ngày

 


Vợ là một chất men say
Vợ là cảm hứng, ngày ngày. . . nơi nơi


Vợ là đồ cổ lắm lời
Để lâu mất giá, chẳng rời khỏi ta
Trái đất chẳng có đàn bà
Đàn ông sẽ bị chết già. . . . cô đơn