Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Đến thăm anh

 

Một chiều em đến thăm anh
Đón em: đôi gián cùng đàn chuột con


Gầm giường lổn ngổn nồi xoong
Thau đồ có ngọn chon von góc phòng

 

 

Anh đang ngồi tướng chủ sòng
Bạn anh thì méo mặt chung bài cào.


Bây giờ mận nói với đào:
"Vườn hồng" ghê quá, thôi chào đào luôn!"

Nhỏ Mây