Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Cụ ông nói với Cụ bà


Cụ bà trải chiếu giữa sân
Cụ ông đập đập hai chân vào ngồi...


- Chán ghê, hết thuốc lào rồi!
- Trưa vừa rào lại đấy thôi, quên à?


- Tôi bảo hết thuốc lào mà!
- Vừa cơm xong nấu cháo gà gì ông?


- Điếc rồi, thế có chán không!

- Giờ này còn định ra sông tắm trời?


- Ông đúng là đồ dở hơi!
- Dở hơi mà lại biết bơi đấy bà


- Ông bảo gì mà cháy nhà?
- Phỉ phui cái miệng không là chết oan

 

 Nguyễn Thế Hoàng Linh