Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Con gái xưa và nay

Gái xưa dạ một vâng hai

Gái nay mặc kệ đúng sai cãi liền.

 

Gái xưa nhìn đẹp như tiên,
Gái nay xanh đỏ như điên ngoài đường.

 

Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping. 

 

Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể…"tinh tinh xuống đàng".

 

 

 

 

Gái xưa ăn nói dịu dàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê. 

 

Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường. 

 

Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai. 

 

Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn...