Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Chuyện bốn em

 

 

Chuyện bốn em

 

 

 

Bốn em bốn kiểu tóc xù
Vừa xong tiết giữa, 'nhảy dù' dạo chơi


Em ốm mơ được lên trời
Lánh thầy, thoát học, bỏ đời trần gian.

 

 

Em ú luôn miệng phàn nàn :
'Ước chi có 'ghệ' (bồ) ăn hàng khỏi hao!'


Em lùn : 'Chẳng chút giống tao!'
Giá được trăm bộ... ngày nào cũng chưng!'

 

 

Em cao nén tức dửng dưng
Lo bài kiểm tới, vái đừng zero!


Tự nhiên một gã mày râu
Đi ngang nghe thấy... quay đầu chạy luôn.

Hạ Cuối