Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Chơi cờ (Họa thơ Hồ Xuân Hương)

Thiếp cùng chàng chơi cờ một ván

Chàng vội vàng dúi pháo câu sang

Thiếp xin ghếch sĩ tiếp chàng

Chứ đâu chỉ biết mơ màng mà thôi

 

Pháo kia thiếp cắt tịt rồi

Xuất xe, dí tốt liên hồi là sao?

Pháo lồng chàng quyết dấn vào

Thì thiếp khơi lạch đào hào chờ nhau!

 

 

Chàng qua thì thiếp dỡ cầu

Mở khe tháo nước còn lâu thắng mà

Cả khi trăng lặn sao sa

Thiếp đây cũng quyết giữ nhà cho xem

 

Xá chi mấy chú tốt quèn

Chấp chàng nhảy ngựa dẫu quen đường rồi

Hì hục toát cả mồ hôi

Giờ Hợi, giờ Tý qua rồi phải không ?

 

Ô hay, chàng lại pháo lồng

Thiếp đành ghểnh mã quay mông đợi chàng

Mặc cho pháo dúi dọc ngang

Càn khôn thiếp giữ có hàng hay không ?

 

Trơ ra chú pháo tồng ngồng

Nhanh tay bắt nốt cho không kịp về

Thua cờ, chàng vẫn hả hê

Thôi lau pháo, mã... mai thề phục quân!

 

Nguyễn Đình Vinh