Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Bồ và Vợ

Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.

 

Bồ là nơi tỏ tình yêu

Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.


Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.


Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.

 

 

 


Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang

 


Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền

 


Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh

 


Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà

 


Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia

 


Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng…