Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Bia ôm

Phải chăng “ÔM” (Ω) là định luật muôn đời của nhân loại?

 

BIA ÔM

 

                              

Lạ người, lạ cả họ tên

Lạ mùi…sao kết model nhẹ nhàng

Thiếu niên cho đến lão làng

Ngọt ngòn ngon một tiếng nàng gọi anh

 

Nhập nhoàng mỏ đỏ mắt xanh

Tay khua chân khoắng nên  thành tri âm

Không qua đăng ký kết hôn

Mà sao thắm thiết còn hơn vợ chồng?

 

Con xin ăn sáng mấy đồng

Mặt nặng mày nhẹ bảo không có rồi

Tưng tưng,  móc túi thảnh thơi

Tiền triệu thưởng  một tiếng cười… nhẹ tênh!

 

Tháng ngày …nắng xuống chiều lên

Bia ôm …sáng tối chông chênh phận người…

Thạch Bi Sơn