Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Bây giờ chạch đẻ ngọn đa...

 

Bây giờ chạch đẻ ngọn đa

Bây giờ hoa hậu bỏ nhà đi chơi

 

Bây giờ phố xá bời bời

Đào lên lấp xuống như thời chiến tranh

 

Bây giờ gọi bác bằng anh

Nơi nơi mắt đỏ, áo xanh, váy hồng

 

Bây giờ mây trắng hơn bông

Bao cô gái trẻ lấy chồng Đài Loan

 

Tiền chùa bao kẻ chơi sang

“Phần trăm” chia ở nhà hàng, rượu Tây

 

Bây giờ tỉnh chẳng bằng say

Bây giờ gừng chẳng còn cay tí nào

 

Bây giờ Mận chẳng hỏi Đào

Chìa ra một chiếc phong bao...rồi cười!

Hý Hoáy