Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Bà Còng đi chợ giời mưa

 

Bà Còng đi chợ giời mưa

Con cháu bận việc chẳng đưa Bà Còng

 

Đi chưa đến quãng đường cong

Trộm cắp lấy hết tiền nong của bà

 

Giận quá bà chửi, bà la

Xúm đông xúm đỏ… người ta đứng nhìn

 

 

Bà Còng đành phải van xin

Nói mãi cũng chẳng ai tin Bà Còng

 

Về nhà bà mới mắng ông:

Có chồng mà chẳng nhờ chồng, khổ chưa

 

Lạy giời đừng mãi đổ mưa…