Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

10 yêu (thời bao cấp)

Một yêu anh có Sen-ko
Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng
Ba yêu nhà cửa đàng hoàng
Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng Thủ đô...

 


Năm yêu không có bà bô
Sáu yêu Văn Điển ông bô sắp về
Bảy yêu anh vững tay nghề
Tám yêu sớm tối đi về có nhau
Chín yêu gạo trắng phau phau
Mười yêu nhiều thịt ít rau hàng ngày...

 

_________

 

LBT: Bây giờ thì "tiêu chuẩn tình yêu" của các cô gái thời cơ chế thị trường đã khác xưa rất nhiều. Nhưng đã có một thời (mà người ta gọi là "thời bao cấp") cách đây chưa xa, có những câu ca người ta truyền khẩu cho nhau, không mấy người là không biết, nội dung đại ý như thể (có thể còn nhiều dị bản khác nhau).