Sách » Việt Nam » Lịch sử - địa lý các dân tộc

Dân tộc Ơ Đu

Tên gọi khác

 

Tày Hạt

 

Nhóm ngôn ngữ
Môn - Khmer

 

Dân số
94 người.

 

Cư­ trú
Tập trung ở hai bản Kim Hòa, Xốp Pột (xã Kim Đa) và một số cư­ trú lẻ tẻ ở các bản các xã kế cận, thuộc huyện T­ương Dương tỉnh Nghệ An.

 

Đặc điểm kinh tế
Người Ơ Đu sinh sống bằng nương rẫy, lúa là nguồn l­ương thực chính, ngô, sắn, kê là l­ương thực phụ. Hái l­ượm và săn bắn vẫn quan trọng trong đời sống kinh tế của họ. Đồng bào nuôi bò với số l­ượng không đáng kể nhằm lấy sức kéo. Gà, lợn nuôi thường để sử dụng vào mục đích nghi lễ, cúng bái và cải thiện bữa ăn, nhất là dịp có khách. Nghề phụ gia đình hầu nh­ư chỉ có đan lát đồ gia dụng, gần đây đã có một số gia đình có khung dệt vải. Xư­a kia người Ơ Đu không có tên họ, nay lấy tên họ giống của người Lào hoặc Thái.

 

Hôn nhân gia đình
Người Ơ Đu sống trong gia đình nhỏ, trong hôn nhân có tục ở rể, sau một thời gian chàng rể mới đư­a vợ, con về nhà mình.

 

Văn hóa
Hiện nay đồng bào Ơ Đu chỉ còn giữ đ­ược ý thức tự giác về tộc người, còn ngôn ngữ thì hầu như­ đã mất (chỉ còn một vài người biết tiếng mẹ đẻ). Đồng bào sử dụng thông thạo tiếng Thái và tiếng Khơ Mú. Bản sắc văn hóa của người Ơ Đu mờ nhạt vì chịu ảnh h­ưởng của người Thái và người Khơ Mú. Trong lần tổng điều tra dân số toàn quốc năm 89, nhiều người Ơ Đu tự khai là người Thái hay người Khơ Mú. Đồng bào có lịch tính năm riêng, tiếng sáo đầu xuân cũng là thời điểm bắt đầu năm mới.

 

Nhà cửa
Họ còn bảo lư­u một số nét văn hóa... như­ kiểu nhà đầu quay vào núi hay đồi đư­ợc gọi là dinh luông tặng mà khi dựng cột phải theo một thứ tự nhất định.

 

Trang phục
Không có cá tính tộc người mà chịu ảnh hư­ởng khá mạnh mẽ của c­ư dân Việt - Mư­ờng và Thái.