Sách » Khoa Học » Lịch sử các phát minh

Tháp Eiffel

Tháp Eiffel bằng con số

 

Chều cao

320 m

Cộng với các dây ăng ten

Ngày sinh

31 mars 1889

Ðặt lá cờ đầu tiên

Chiều cao

318 m

Với ăng ten 6m

Khối lượng

10 100 t

tấn

 

9700 t

khối lượng tổng cộng

 

1300 t

Làm nhẹ bớt năm 1983 

 

7 300 t

tấn cho sườn  sắt 

 

8 000 000 kg

Khối lượng tổng quát khoảng

Sức nặng áp dụng trên đất

4,5 kg / cm²

Tương đương một người đàn ông ngồi trên ghế 

Số bậc

1 665

cho đến tận đỉnh

Sơn

60

tấn  cho 7 năm 

Chiều cao của những mặt bằng (plate- forme)

57 m

115 m

276 m

tầng thứ  nhất

tấng thứ hai

tầng thứ  ba

Nhân viên

440

người

Khách viếng

6 368 534

năm 1999

Công trình nghệ thuật

trả tiền

khác viếng nhiều nhất thế giới

Ðịa chỉ

www.

tour-eiffel.fr

    

Do kỹ sư Gustave Eiffel xây dựng.