Sách » Việt Nam » Lễ hội truyền thống

Tiền Giang - Lễ hội Vàm Láng

Lễ hội diễn ra tại xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông vào ngày 10/3 âm lich. Đây là lễ hội nghinh Ông (cá Voi) của ngư dân vùng Tiền Giang. Vào đêm lễ hội, nghi lễ được tổ chức tại chùa thờ cá Ông, dâng làng dân các lễ vật, các nhà sư tụng kinh, hóa vàng mã.

Lễ cử hành vào khoảng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 3 âm lịch, thuyền nghênh Ông được trang hoàng lộng lẫy, trên bàn thờ có mâm cỗ mặn, từ rạch Vàm Láng tiến ra sông Xoài Rạp, lễ rước có tấu nhạc, ca xướng. Quay về các thuyền thắp đèn kết hoa rực rỡ, sau đó là cúng vong Ông. Kết thúc là lễ an vị Ông, đưa Ông về thờ ở chùa. Trong ngày hội, dân làng tổ chức ăn uống, vui chơi biểu diễn cải lương rất tưng bừng.