Sách » Việt Nam » Làng nghề truyền thống

Hà Tây - Làng nghề đan cỏ tế thôn Lưu Thượng

Làng nghề đan cỏ tế thôn Lưu Thượng
Nghề đan cỏ guột tế là nghề truyền thồng của thôn Lưu Thượng. Nghề đã thu hút khá đông lao động và đang là nghề chính của thôn.

Hiện nay sản phẩm guột tế đã được đa dạng hoá với hàng ngàn mẫu mã khác nhau như bàn ghế, giường tủ, vali, lẵng hoa, khay đựng trái cây. Bằng sự nhạy bén trước cơ chế thị trường cộng thêm chất lượng sản phẩm tốt, bền đẹp vì vậy hàng guốc tế không những được tiêu thụ mạnh trong nước mà còn được xuất khẩu sang hơn 20 nước trên thế giới. Sự phát triển của làng nghề đã góp phần vào vịêc cải thiện nâng cao đời sống cho người dân trong thôn.

Cùng với Lưu Th­ượng, số làng nghề đan cỏ tế được công nhận là 08 làng:

TT

Tên làng

Địa chỉ

Điện thoại

Số  lao động làm nghề

1

Làng nghề  đan cỏ tế Đường La

Xã Phú Túc- Huyện Phú Xuyên

034 788 326

247 người

2

Làng nghề  đan cỏ tế Hoàng Xá

Xã Phú Túc- Huyện Phú Xuyên

034 788 326

327 người

3

Làng nghề  đan cỏ tế Lưu Động

Xã Phú Túc- Huyện Phú Xuyên

034 788 326

682 người

4

Làng nghề  đan cỏ tế Lưu Thượng

Xã Phú Túc- Huyện Phú Xuyên

034 788 326

 1025 người

5

Làng nghề  đan cỏ tế Lưu Xá

Xã Phú Túc- Huyện Phú Xuyên

034 788 326

 656 người

6

Làng nghề  đan cỏ tế Phú Túc

Xã Phú Túc- Huyện Phú Xuyên

034 788 326

 396 người

7

Làng nghề  đan cỏ tế Tư Sản

Xã Phú Túc- Huyện Phú Xuyên

034 788 326

 782 người

8

Làng nghề  đan cỏ tế Trình Viên

Xã Phú Túc- Huyện Phú Xuyên

034 788 326

 396 người