Sách » Việt Nam » Làng nghề truyền thống

Hà Tây - Làng nghề cót nan Văn Khê

Người dân làng Văn Khê giờ đây không còn nhớ chính xác vùng quê mình có nghề đan lát tự bao giờ. Sử dụng nguyên liệu sẵn có là tre nứa tại địa phương, các hộ đua nhau đan nát từ rổ rá, nong nia đến cót nan.

Ban đầu chỉ phục vụ cho một số chợ của xã, sau bán ra các chợ quanh vùng. Do nhu cầu tiêu thụ của thị trường ngày càng lớn, sản phẩm rổ rá và nong nan của Văn Khê được đưa đi các chợ lớn và chuyển đi nhiều tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang... Ở Văn Khê đã hình thành một số chủ hộ đứng ra thu mua gom của các hộ trong thôn đưa đi các chợ lớn tiêu thụ. Đây là nghề làm được quanh năm phù hợp với nhiều đối tượng, tạo ra thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân trong làng. 

Cùng với Văn Khê, số làng nghề cót nan được công nhận là 04 làng

TT

Tên làng

Địa chỉ

Điện thoại

Số  lao động

làm nghề

1

Làng nghề cót nan Thế Trụ

Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai

034 843 274

1 384 người

2

Làng nghề cót nan Trại Ro

Xã Tuyết Nghĩa- Huyện Quốc Oai

034 843 280

633 người

3

Làng nghề cót nan Văn Khê

Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai

034 843 274

1 526 người

4

Làng nghề cót nan Văn Quang

Xã Nghĩa Hương- Huyện Quốc Oai

034 843 274

1 712 người