Sách » Việt Nam » Làng nghề truyền thống

Hà Tây - Làng nghề cơ kim khí nông cụ Vĩnh Lộc

Làng nghề cơ kim khí nông cụ Vĩnh Lộc
Đây là làng cơ kim khí lớn nhất tỉnh Hà Tây. Nghề này có từ lâu đời nhưng trước đây chủ yếu là sản xuất cày, bừa, cuốc, xẻng, phát triển lên làm xe vận chuyển, xe cải tiến, bản lề, cửa xếp, cửa hoa.

Mấy năm trở lại đây làng nghề Vĩnh Lộc nấu cả thép, cán thép, làm ống nước, thậm chí có tới 40 bể mạ, nghĩa là sản xuất khép kín từ tạo nguyên liệu ra sản phẩm. ở đây việc đầu tư máy móc trang thiết bị chuyên dùng được đẩy mạnh, các khâu sản xuất được cơ khí hoá cao. Hiện tại làng nghề Vĩnh Lộc đã được quy hoạch thành cụm công nghiệp.

Cùng với Vĩnh Lộc, số làng nghề cơ khí được công nhận là 08 làng:

 

TT

Tên làng

Địa chỉ

Điện thoại

Số  lao động làm nghề

1

Làng nghề cơ kim khí nông cụ Vĩnh Lộc

Xã Phùng Xá- Huyện Thạch Thất

034 672 417

3 672 người

2

Làng nghề kim khí Dụ Tiền

Xã Thanh Thuỳ- Huyện Thanh Oai

034 876 203

195 người

3

Làng nghề kim khí Gia Vĩnh

Xã Thanh Thuỳ- Huyện Thanh Oai

034 876 203

291 người

4

Làng nghề kim khí Rùa Hạ

Xã Thanh Thuỳ- Huyện Thanh Oai

034 876 203

1 015 người

5

Làng nghề kim khí Rùa Thượng

Xã Thanh Thuỳ- Huyện Thanh Oai

034 876 203

436 người

6

Làng nghề kim khí Từ Am

Xã Thanh Thuỳ- Huyện Thanh Oai

034 876 203

303 người

7

Làng nghề kim khí Liễu Hội

Xã Khánh Hà- Huyện Thường Tín

034 853 852

550 người

8

Làng nghề cơ khí mộc Nguyên Hanh

Xã Vân Tự- Huyện Thường Tín

034 751 118

1 210 người