Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 4: Người cũ và người mới. (Ep 4,17-5,1-6,24)

Người cũ và người mới
    
17Vậy tôi xin nhấn đến điều này, và trong Chúa, tôi căn dặn anh em đừng còn sống như người ngoại sống, theo cái hư phiếm của tâm tư họ: 18trí khôn mù tối, xa cách với sự sống Thiên Chúa, bưng kín trong dốt đặc, bởi lòng họ đã chai đá; 19ra như tê dại, họ sống buông tuồng, làm mọi sự ô uế, với tham lam hà tiện. 20Còn anh em, anh em có học biết Đức Kitô thế đâu! 21giả như anh em đã nghe được cho tường về Ngài; và trong Ngài, anh em đã thụ giáo, quả như (Đức Kitô ấy) là sự thật (đã bày tỏ ra) nơi Đức Yêsu. 22Anh em hãy cởi bỏ kiểu sống xưa kia, con người cũ đã ra hư hốt buông theo những đam mê lầm. 23Hãy để Thần khí canh tân đổi mới anh em thấu tận trí khôn. 24Hãy mặc lấy người mới đã được dựng nên tạo theo Thiên Chúa, trong công chính và thánh thiện bắt nguồn trong sự thật.

Thực thi lòng mến
     25Bởi đó anh em hãy bỏ hẳn dối trá, anh em mỗi người hãy nói thật với người đồng loại, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. 26Có nóng giận thì sao cho đừng mắc tội, chớ để mặt trời lặn, mà cơn giận lại chưa tan. 27Đừng để ma quỉ thừa cơ! 28Người trộm cắp, đừng trộm cắp nữa! Phải hơn, hãy biết chịu khó tự tay làm lành, để có gì chia sẻ với người túng thiếu. 29Đừng có lời hư từ nào lọt khỏi miệng anh em, nhưng lời lẽ phải lương thiện, có phương tài bồi, nếu đến dịp cần, hầu sinh ơn ích cho những ai nghe!
     30Anh em đừng gây phiền muộn cho Thánh Thần của Thiên Chúa, ấn tín anh em đã được niêm đợi ngày cứu chuộc. 31Mọi kiểu cay chua, gắt gỏng, nóng giận, la lối chửi rủa, nhất nhất phải đánh bạt khỏi nơi anh em, với mọi thứ thâm độc. 32Trái lại, với nhau, anh em hãy ở nhân hậu, chạnh thương, biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.
    
5.1Vậy anh em hãy là những người noi gương Thiên Chúa, như anh em là con cái mến yêu (của Người) 2và hãy sống trong lòng mến, một thể như Đức Kitô đã yêu mến ta và đã phó nộp mình vì ta, làm lễ vật hi sinh, hinh hương dâng lên Thiên Chúa.

Hãy sống như con cái sự sáng
     3Còn dâm bôn, và ô uế mọi thứ, hay hà tiện tham lam, thì ngay nói đến cũng đừng có nơi anh em, như thế mới phải nơi các thánh! 4Và những điều thô tục, chuyện nhảm nhí hay trò cợt nhả, đều là những điều chẳng xứng. Trái lại hãy thay vào đó những lời tạ ơn! 5Vì anh em hãy đinh ninh biết cho điều này: mọi kẻ dâm dật hay ô uế, hay tham lam - tức là một hạng thờ quấy - không hề có phần cơ nghiệp trong Nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa! 6Đừng để ai lấy lời ba hoa rỗng tuếch mà lừa dối anh em: Chính vì các điều ấy mà sự thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giám xuống trên quân ngỗ nghịch. 7Vậy anh em chớ có thông đồng với họ! 8Vì xưa kia anh em là tối tăm, nhưng nay, trong Chúa, anh em là sự sáng; anh em hãy đi đứng như con cái sự sáng. 9Mà hoa quả của sự sáng là mọi việc nhân lành, công chính và chân thật. 10Anh em hãy tự xét lấy xem điều gì làm đẹp lòng Chúa. 11Đừng thông dự vào những việc vô bổ của tối tăm! Phải hơn cảnh giới! - 12Quả những việc chùng lén họ làm, thì nói ra cũng sượng -13Mọi điều đã cảnh giới sẽ được giải bày ra nhờ sự sáng. 14Vì phàm mọi điều gì được giải bày ra (như vậy) là sự sáng. Bởi vậy có nói:
Thức dậy đi, hỡi người ngủ mê!
Từ trong cõi chết, hãy đứng dậy!
Và Đức Kitô sẽ chiếu soi ngươi!

Đừng say rượu nhưng hãy say Thần khí
     15Vậy anh em hãy xét cho kỹ xem anh em sống thế nào! Đừng ở như những người dại dột, nhưng như những người khôn ngoan. 16Hãy cố chuộc lại thời buổi, vì các ngày (thời hiện tại này đều) là xấu xa. 17Bởi đó anh em đừng có ngu xuẩn, nhưng hãy lo hiểu thánh ý Chúa là gì. 18Đừng say sưa rượu chè, chỉ tổ hư thân; nhưng hãy làm sao cho được no đầy Thần khí! 19Hãy đối đáp với nhau thánh vịnh, lời ca, lời vãn của Thần khí; xướng ca, tụng niệm kính Chúa hết lòng anh em. 20Mọi thời, vì mọi sự, hãy nhân danh Chúa chúng ta, Đức Yêsu Kitô mà tạ ơn Thiên Chúa và là Cha.

Gia đình tín hữu
     21Hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô:
     22Vợ (hãy phục tùng) chồng, như thể đối với Chúa. 23Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của Hội thánh, và Ngài là cứu chúa của Thân mình. 24Dù sao, như Hội thánh tùng phục Đức Kitô, thì các người làm vợ cũng hãy phục tùng chồng họ như vậy trong mọi sự!
     25Chồng hãy yêu mến vợ, cũng như Đức Kitô đã yêu mến Hội thánh, và đã phó nộp mình đi, 26ngõ hầu tác thánh, tẩy sạch, là tắm rửa cho bằng nước và lời, 27hầu tự hiến cho mình một Hội thánh quang vinh, không một vết nhơ hay nét nhăn, hay chút gì như thế; trái lại để Hội thánh thực là thánh thiện, vô tì tích. 28Cũng vậy, chồng phải yêu mến vợ mình, như chính thân mình. Mà yêu mến vợ thì khác gì là yêu mến mình! 29Quả có ai bao giờ lại đi ghét xác thịt mình, trái lại người ta dưỡng nuôi mặc ấm, cũng như Đức Kitô xử với Hội thánh, 30vì ta là chi thể của Thân mình Ngài. 31Bởi thế mà đàn ông sẽ bỏ cả cha mẹ và khắng khít với vợ mình, và hai chúng sẽ nên một thân xác. 32Đó là một mầu nhiệm lớn, tôi muốn ám chỉ về Đức Kitô và Hội thánh. 33Dù sao, anh em mỗi người hãy yêu mến vợ mình như chính mình, còn vợ thì hãy kính trọng chồng!
    
6.1Con cái hãy vâng phục cha mẹ [trong Chúa]: vì đó là điều phải. 2Hãy thảo kính cha mẹ ngươi. Lịnh truyền ấy là lịnh truyền thứ nhứt có kèm thêm lời hứa: 3Ngõ hầu ngươi được phúc và hưởng thọ trên đất.
     4Những người làm cha thì đừng chọc tức con cái, nhưng hãy dưỡng dục, biết răn bảo sửa dạy theo Đạo Chúa!
     5Nô lệ, hãy vâng phục các người làm chủ đời này, biết kính giới run sợ, một lòng đơn thành, thật tình, như thể (vâng phục) Đức Kitô.
     6Đừng theo thói có mặt trời mới siêng, tìm mua lòng người đời, nhưng như những nô lệ của Đức Kitô, đem cả tâm hồn làm theo ý Thiên Chúa.
     7Trong phận sự tôi đòi, hãy chí thú vào việc, như thể làm tôi Chúa, chứ không phải người ta, 8bởi biết rằng ai làm lành sẽ hưởng sự lành nơi Chúa, dù là nô lệ hay tự do. 9Và chủ cũng phải cư xử như vậy với họ; bỏ thói dọa nạt, hãy biết rằng họ là các người cùng có một Chúa trên trời, và nơi Ngài không có thiên tư vị nể.

Giáp binh của Thiên Chúa
     10Kỳ dư, anh em hãy phấn chấn mạnh mẽ trong Chúa, trong sức oai hùng của Ngài. 11Hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước mưu chước quỉ ma. 12Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta! Nhưng là với những thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên. 13Bởi đó, anh em hãy vận lấy giáp binh của Thiên Chúa, để có thể đối phó trong ngày xấu xa, và được đứng vững sau khi đã chuẩn bị đủ mọi sự.
     14Vậy hãy đứng vững! Ngang lưng thắt đai sự thật, mình mặc áo giáp công chính; 15chân mang giầy, lòng hăng hái rao giảng Tin mừng bình an; 16luôn luôn giương lên khiên mộc đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của Kẻ dữ. 17Hãy đội lấy mũ chiến cứu rỗi, và gươm Thần khí, tức là lời Thiên Chúa. 18Hãy lấy kinh nguyện và cầu xin mà khẩn cầu mọi thời mọi buổi, trong Thần khí; và vì thế, hãy tỉnh thức, một lòng bền đổ không lơi, mà cầu xin cho các thánh hết thảy. 19Hãy cầu nguyện cho tôi với, xin (Thiên Chúa) mở miệng tôi, ban cho tôi lời dạn dĩ thông báo mầu nhiệm Tin mừng, 20tôi được làm sứ giả loan báo và vì vậy mà bị xiềng xích; xin cho tôi được dạn dĩ rao giảng như tôi phải làm!

Tin tức và lời chào biệt
     21Tôi cũng muốn anh em được biết các điều liên can đến tôi, và hiện tôi ra sao. Tykhicô sẽ tin cho anh em biết mọi sự, anh là người mà anh em quí mến, và là người phục vụ trung tín trong Chúa. 22Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm hồn anh em.
    
23Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
    
24Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Đức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!