Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 2: Thái độ của tín hữu (1Th 2,13-3,1-4,18)

Thái độ của tín hữu
13Và vì thế, cả chúng tôi nữa, chúng tôi không ngớt tạ ơn Thiên Chúa, bởi chưng anh em đã chịu lấy Lời( Thiên Chúa nghe tự chúng tôi, anh em đã đón nhận lấy, không phải như lời của những người phàm, mà là - và đích thực là thế - như Lời của Thiên Chúa; và Lời ấy đang thi thố quyền năng nơi anh em là những kẻ tin. 14Vì hỡi anh em, anh em đã noi gương các Hội thánh của Thiên Chúa trong Đức Kitô ở Yuđê, bởi vì cả anh em nữa, anh em đã phải chịu khổ sở, vì cớ những người đồng hương, cũng một thể như họ đã phải chịu vì cớ những người Do Thái,
15những kẻ đã giết Chúa Yêsu và các tiên tri. Họ đã bắt bớ chúng tôi; họ không làm đẹp lòng Thiên Chúa, và đối địch với mọi người. 16Họ ngăn cản không để chúng tôi rao giảng cho dân ngoại, hầu dân ngoại được cứu thoát, khiến họ chồng chất tội họ đầy mãi thêm. Nhưng cơn nghĩa nộ đã giáng xuống trên họ cho đến cùng!

Phaolô lo lắng về cộng đoàn
17Còn chúng tôi, hỡi anh em, chốc phải rời bỏ anh em ít lâu, xa mặt chứng không xa lòng, chúng tôi đã ráo riết nổ lực để được giáp mặt anh em lại, mong mỏi hết sức,18vì chưng đã lần này lần khác chúng tôi muốn đến với anh em - chính tôi, Phaolô - nhưng Satan đã ngăn trở chúng tôi! 19Vì ai là hi vọng, là niềm hoan hỉ, là triều thiên vinh dự của chúng tôi? Lại không phải là chính anh em sao? Trước mặt Chúa chúng ta, Đức Yêsu, trong ngày Quang lâm của Ngài? 20Phải, anh em là mối vinh dự, là niềm hoan hỉ của chúng tôi!

Việc phái Timôthê đi Thessalonikê
3.1Bởi đó cầm mình không được nữa,
chúng tôi đã đành lòng bị bỏ bơ vơ ở Athêna một mình, 2mà phái đi anh Timôthê của chúng tôi, người cộng sự của Thiên Chúa trong việc giảng Tin Mừng của Đức Kitô, để anh củng cố anh em và khích lệ lòng tin của anh em, 3khiến đừng có ai bị nao núng vì các nỗi gian truân ấy. Vì chính anh em cũng biết: phận chúng ta là thế! 4Vả lại khi chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi đã bảo trước anh em rằng, chúng ta sẽ gặp gian truân, và sự đã xảy ra như thế, anh em biết. 5Vì vậy, không cầm mình được nữa, tôi đã sai đi lấy tin tức về lòng tin của anh em! Miễn sao quỉ cám dỗ đừng cám dỗ được anh em và công lao của chúng tôi thành ra hư luống!

Timôthê trở về: vui mừng và cầu nguyện
6Nay Timôthê từ nơi anh em đã về với chúng tôi, và loan báo cho chúng tôi tin mừng về đức tin và đức mến của anh em; cùng việc anh em vẫn giữ ký ức sâu đậm về chúng tôi, mong mỏidđược gặp chúng tôi lại, cũng như chúng tôi muốn được thấy anh em. 7Vì lẽ đó, hỡi anh em, tôi được an ủi vì anh em, vì đức tin của anh em, giữa mọi nỗi quẫn bách và gian truân chúng tôi phải chịu. 8Phải, bây giờ, chúng tôi sống, bởi anh em đứng vững trong Chúa! 9Làm sao chúng tôi có thể tạ ơn Thiên Chúa cho cân xứng được vì anh em, trước mặt Thiên Chúa chúng ta. 10Đêm ngày, chúng tôi càng da diết khẩn xin, để được gặp mặt anh em lại, bồi bổ cho những gì còn thiết sót nơi đức tin của anh em.
11Xin chính Thiên Chúa và là Cha chúng ta cùng Chúa chúng ta, Đức Yêsu, san bằng đường lối cho chúng tôi tới cùng anh em. 12Xin Chúa gia tăng và làm chan chứa nơi anh em lòng mến thương nhau và mọi người, như chúng tôi đối với anh em, 13khiến cho lòng anh em được vững vàng, vô phương trách cứ trong sự thánh thiện, trước mặt Thiên Chúa và là Cha chúng ta, vào thời quang lâm của Chúa chúng ta, Đức Yêsu, làm một cùng hết thảy các thánh của Ngài!

II- NHỮNG LỜI KHUYÊN
Khuyên về thanh khiết và thương yêu nhau
4.1Kỳ dư, hỡi anh em, chúng tôi xin anh em, trong Chúa Yêsu chúng tôi khuyên: là như anh em đã học với chúng tôi phải sống thế nào mà làm đẹp lòng Thiên Chúa - và kỳ thực anh em vẫn sống như vậy - xin anh em cứ tiến thêm hơn! 2Anh em biết chúng tôi đã ra cho anh em những chỉ thị nào nhân danh Chúa Yêsu. 3Vì đây là thánh ý Thiên Chúa, (đây là) sự thánh hóa của anh em: anh em phải kỷ hẳn tà dâm! 4Mỗi người trong anh em phải biết làm chủ bản thân mình, trong sự thánh thiện và trọng kính. 5Đừng buông theo dục tình đam mê, như dân ngoại không biết Thiên Chúa. 6Về điều ấy, đừng ai gia hại, hay lường gạt anh em mình. Vì chưng Chúa trừng phạt hết thảy các sự ấy, nhưng chúng tôi đã bảo trước kia, và đã chứng thực với anh em. 7Vì Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta vào đàng ô uế, mà là để nên thánh! 8Vậy cho nên, kẻ khinh miệt, ắt không miệt một người, mà là chính Thiên Chúa, Đấng ban Thánh Thần( của Người xuống trong anh em. 9Còn về tình huynh đệ anh em không cần phải để ai viết cho anh em, vì chính anh em là môn sinh của Thiên Chúa, để biết yêu mến nhau. 10Vả lại đó là điều anh em làm cho hết thảy các anh em trong toàn hạt Makêđonia. Nhưng, hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em cứ tiến thêm hơn! 11Và tự hào được là sống yên thấm, cần cù việc mình, ra tay làm lụng, như chúng tôi đã truyền cho anh em, 12ngõ hầu anh em sống đoan chính, có người ngoài chứng kiến, và không cần nhờ vả ai!

Về những người chết trước thời Quang lâm
13Hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em không hay không biết về số phận những người đã an nghỉ, ngõ hầu anh em khỏi phải phiền sầu như những người khác, những kẻ không có hi vọng.14Vì nếu chúng tin thật rằng: Đức Yêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy: những kẻ đã an nghỉ trong Đức Yêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đi làm một với Ngài. 15Đây điều chúng tôi dựa vào Lời của Chúa mà nói với anh em: là chúng ta, những kẻ còn sống sót lại vào thời Quang Lâm của Chúa, chúng ta sẽ không lấn trước những người đã an nghỉ. 16Bởi vì khi lịnh vang ra, theo tiếng tổng lãnh Thiên thần và loa của Thiên Chúa, thì tự trời chính Chúa sẽ ngự xuống, và những kẻ chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước, 17rồi chúng ta, những kẻ còn sống sót lại, chúng ta sẽ được quyện lên các tầng mây làm một với họ, đi đón Chúa trên làn khí. Và như vậy, chúng ta sẽ được ở với Chúa luôn luôn! 18Cho nên anh em hãy vịn vào các lời lẽ này mà an ủi nhau!