Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 12: Sống lại cách nào? (1C 15,35-16,24)

Sống lại cách nào?
    
35-Nhưng có người nói, kẻ chết sống lại thế nào? Họ sẽ lấy thân xác nào mà về lại?
-Nhưng có người nói, kẻ chết sống lại thế nào? Họ sẽ lấy thân xác nào mà về lại?
    
     36
-Đồ ngu! Cái ngươi gieo có sống được không, nếu không chết đã? 37Và cái ngươi gieo, hẳn không phải là cái hình thể sẽ hóa ra sau mà ngươi gieo, nhưng là một hạt trơ trụi, tỉ như hạt lúa hay thứ giống nào khác. 38Nhưng Thiên Chúa cho nó một hình thể như Người đã muốn, giống nào có hình thể nấy.
-Đồ ngu! Cái ngươi gieo có sống được không, nếu không chết đã? Và cái ngươi gieo, hẳn không phải là cái hình thể sẽ hóa ra sau mà ngươi gieo, nhưng là một hạt trơ trụi, tỉ như hạt lúa hay thứ giống nào khác.
39Không phải xác nào xác nấy như nhau cả! Nhưng xác người ta khác, xác súc vật khác, xác chim chóc khác, xác loài cá khác. 40Lại có thiên thể cùng địa thể; hào quang của thiên thể khác; hào quang của địa thể khác; 41hào quang của mặt trời khác; hào quang của mặt trăng khác; hào quang của tinh tú khác; vì sao này với sao nọ, hào quang đều có khác! 42Cũng vậy về sự kẻ chết sống lại: gieo xuống trong hư hoại, sống lại trong bất hoại;
     43gieo xuống trong ô nhục, sống lại trong vinh quang;
gieo xuống trong ô nhục, sống lại trong vinh quang; 
gieo xuống trong yếu đuối, sống lại trong quyền năng;
     44gieo xuống là xác khí huyết, sống lại là xác thần thiêng!
gieoxuống là xác khí huyết, sống lại là xác thần thiêng!
Nếu có xác khí huyết, thì cũng có xác thần thiêng. 45Cũng vậy đã viết: Ađam người thứ nhứt đã thành sinh khí sống động; còn Ađam cuối cùng đã nên Thần khí tác sinh. 46Nhưng không phải thần thiêng có trước mà là khí huyết, rồi mới đến thần thiêng. 47Người thứ nhứt do tự đất, là người trần ai; người thứ hai do tự trời. 48Người trần ai kia sao, các người trần ai khác cũng vậy. Người thiên thai kia sao, các người thiên thai khác cũng vậy. 49Và cũng như ta đã mang hình ảnh người trần ai, ta cũng hãy mang lấy hình ảnh của người thiên thai!
     50Này điều tôi muốn nói, hỡi anh em, là máu thịt không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa, cũng như sự hư hoại không thừa hưởng được sự bất toại. 51Này đây mầu nhiệm tôi xin nói với anh em: Ta sẽ không chết hết thảy, nhưng hết thảy ta sẽ được biến đổi. 52Bất thần, trong nháy mắt, vào tiếng loa cuối cùng - vì loa sẽ thổi - và người chết sẽ chỗi dậy bất hoại, và ta sẽ biến đổi.
     53Vì chưng cái hư hoại này sẽ mặc lấy bất hoại, đồ chết dở này sẽ mặc lấy trường sanh bất tử.

Bài ca khải hoàn
     54Khi cái hư hoại này đã mặc lấy sự bất hoại, và đồ chết dở này đã mặc lấy trường sinh bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm điều đã viết: Sự chết đã bị vùi trong toàn thắng!
     55Tử thần hỡi, đắc thắng của ngươi đâu?
    Tử thần hỡi, nọc của ngươi đâu?
     56Nọc của sự chết là Tội, mãnh lực của tội là Lề luật. 57Đội ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban toàn thắng cho ta nhờ Chúa chúng ta, Đức Yêsu Kitô!
     58Cho nên, hỡi anh em thân mến, hãy ở kiên vững, không nao núng, dẫy tràn thêm việc làm của Chúa luôn luôn, bởi biết rằng công khó của anh em hẳn không phải là hư luống trong Chúa!

Gửi gắm, chào hỏi, từ tạ
     16.1Về việc quyên trợ giúp các thánh, thì như tôi đã ra thể thức cho các Hội thánh Galat thế nào, anh em cũng hãy thi hành như vậy: 2ngày thứ nhứt mỗi tuần, anh em mỗi người, ở nhà hãy để riêng ra phàm điều gì may mắn dành dụm được, chứ đừng để khi tôi đến mới bắt đầu quyên. 3Khi đi qua nơi anh em, tôi sẽ trao thư và phái những người được anh em tín nhiệm, mang ân đức của anh em đi Yêrusalem. 4Và nếu xét là tôi cũng nên đi, thì họ sẽ đi với tôi.
     5Còn tôi, tôi sẽ đến với anh em, khi đã ghé qua Makêdonia. Quả tôi sẽ ngang qua Makêdonia. 6Còn ở nơi anh em, có lẽ tôi sẽ ở lại ít lâu, hay có khi tôi sẽ lưu lại cả mùa đông nữa, để rồi anh em tiễn đưa tôi đến nơi tôi muốn đến. 7Vì tôi không muốn thăm anh em, nguyên chỉ vì tiện đường; tôi trông cậy sẽ lưu lại với anh em một thời gian, nếu Chúa ban phép. 8Song tôi sẽ lưu lại ở Êphêsô cho đến lễ Năm mươi. 9Vì cửa đã mở rộng ra cho tôi; thành công có, nhưng kẻ chống đối cũng nhiều.
     10Timôthê có đến, thì anh em lo cho anh ấy được cư xử với anh em không ngại ngùng e sợ, vì anh cũng làm việc Chúa như tôi. 11Vậy đừng có ai khinh anh ấy; xin anh em tiễn đưa anh đi bình an về lại với chúng tôi; vì tôi cùng các anh em đang đợi anh.
     12Còn về anh Apollô: tôi đã khẩn khoản xin anh đến với tôi, làm một với các anh em khác. Nhưng hẳn không phải ý (Thiên Chúa) là anh đi vào lúc này, nhưng anh sẽ đến khi nào thuận tiện.
     13Hãy tỉnh thức, đứng vững trong đức tin, một lòng cương quyết mạnh mẽ! 14Mọi sự nơi anh em phải do tự lòng yêu mến mà ra!
     15Này một điều tôi khuyên nữa, hỡi anh em: anh em biết gia đình Stêphana, tiên thường của xứ Akhaia, và lại đã quyết tự hiến mình phục vụ các thánh, 16xin anh em hãy biết tuân phục những người như thế, và mọi người khác đồng lao cộng tác với họ. 17Được Stêphana, Fotrunatô và Akhaikô có mặt, tôi mừng rỡ, vì họ bù lại cho anh em hết thảy vắng mặt. 18Quả họ đã làm cho tâm thần tôi và cả anh em nữa được thư thái. Vậy hãy biết tri ngộ những người như thế.
     19Các Hội thánh Tiểu Á gửi lời chào anh em. Aquita và Prisca cùng Hội thánh họp tại nhà họ nồng nhiệt gửi lời chào anh em trong Chúa.
     20Các anh em hết thảy đều gơi lời chào anh em. Anh em hãy áp má hôn nhau cách thánh thiện mà chào nhau!
     21Lời chào này do tự tay tôi, Phaolô:
     22Nếu ai không yêu mến Chúa, thì hãy là đồ chúc dữ! Maranatha!
     23Ân sủng của Chúa Yêsu ở cùng anh em!
     24Lòng mến của tôi ở với anh em hết thảy, trong Đức Kitô Yêsu!