Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Yacob chiêm bao - Yacob tới nhà Laban - Yacob cưới hai vợ - Các con của Yacob

Yacob chiêm bao
      10Yacob ra khỏi Bơer-Sêba mà trẩy đi Haran. 11Chàng đã tới một nơi kia và trọ đêm ở đó vì mặt trời đã lặn. Chàng lấy một viên đá mà đặt làm gối đầu và nằm ngủ nơi chỗ ấy. 12Chàng chiêm bao: thì này có một thang cấp dựng trên đất, nhưng chóp đỉnh thấu trời. Và nầy có những Thần sứ của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên đó. 13Và nầy Yavê đứng bên chàng. Người phán: “Ta là Yavê, Thiên Chúa của Abraham cha ngươi, Thiên Chúa của ysaac. Đất ngươi đang nằm, Ta sẽ cho ngươi và dòng giống ngươi. 14Dòng giống ngươi sẽ đông như cát bụi bành trướng ra Đông Tây Nam Bắc. Mọi dân tộc trên trần sẽ lấy ngươi mà cầu phúc cho nhau. 15Và nầy Ta ở cùng ngươi, Ta sẽ giữ gìn ngươi khăp nơi ngươi đi, Ta sẽ đem ngươi về lại đất đai nầy, vì Ta sẽ không bỏ ngươi" 16Yacob đã tỉnh giấc và nói: “Hẳn thật, có yavê ở chốn nầy mà tôi không biết". 17Và chàng kinh sợ mà nói: "Đáng sợ nhường bao chốn nầy! Hẳn đó là nhà của Thiên Chúa và là cửa trời, chứ không phải gì khác". 18Sáng ngày, chàng dậy sớm, lấy viên đá chàng đã đặt làm gối đầu mà dựng làm thạch trụ và đổ dầu trên đầu trụ. 19Chàng đã gọi tên chốn ấy là Bêthe, còn xưa kia tên thành là Luz.
     20Yacob đã làm lời khấn rằng: “Nếu Thiên Chúa ở cùng tôi, và gìn giữ tôi trên đường tôi đang đi, nếu Người cho tôi có bánh ăn, áo mặc, 21nếu tôi được trở về nhà cha tôi bình an vô sự, thì - 22Và viên đá tôi đã dựng làm thạch trụ sẽ là Nhà của Thiên Chúa. Và trên mọi điều Người ban cho tôi, tôi sẽ trích thập phân dâng Người”.

Yacob tới nhà Laban
     29. 1Yacob bước chân ra đi đến đất con cái phương Đông. 2Chàng nhìn và này trong đồng có một cái giếng, và gần giếng có ba đàn cừu nằm bên: quả nhờ giếng ấy mà dân trong vùng cho súc vật uống; một viên đá lớn đậy miệng giếng. 3Khi hết thảy các đàn súc vật đã tụ họp lại đó, thì người ta vần viến đá khỏi miệng giếng, mà cho dê cừu uống nước, đoạn lại vần viên đá lại vào chỗ cũ trên miệng giếng. 4Yacob nói với họ: "bà con ở đâu đến?" Họ đáp: "Chúng tôi từ Haran  tới". 5Chàng hỏi họ: "Bà con có biết Laba, con cụ Nakhor không?" Họ đáp: "Chúng tôi biết!" 6Chàng lại hỏi: "Ông ấy mạnh khỏe chứ?" Họ đáp: "Ông ấy mạnh khỏe; và kìa Rakhe, con gái ông ấy đã đến cùng đàn cừu". 7Chàng nói: "Ngày còn sớm chán, không phải là lúc lùa súc vật về! Bà con cho dê cừu uống rồi lại thả chăn đi!" 8Họ nói: "Không thể được, trước khi tất cả các đàn vật tụ họp lại và người ta vần viên đá khỏi miệng giếng: bấy giờ chúng tôi mới được cho cừu dê uống nước".
     9Chàng đang chuyện trò với họ thì Rakhel đến với dê cừu của cha nàng, vì nàng là một cô chăng cừu. 10Yacob vừa thấy Rakhel, con của Laban, cậu của chàng, và dê cừu (của) Laban, cậu của chàng, thì Yacob tiến lại vần viên đá khỏi miệng giếng và cho dê cừu của Laban, cậu của chàng uống. 11Rồi Yacob hôn mặt Rakhel mà òa lên khóc. 12Yacob cho Rakhel biết chàng có họ với cha nàng và là con của Rêbêca. Nàng liền chạy đi báo tin cho cha nàng. 13Laban thoạt nghe tin Yacob là con em gái mình, thì ông chạy ra gặp chàng, và ông ôm lấy cháu mà hôn lấy hôn để, đoạn dẫn về nhà ông. Và Yacob đem hết các điều ấy thuật lại cho Laban. 14Và Laban bảo chàng: "Kỳ thực cháu là xương thịt của cậu!" và Yacob đã ở lại vơi ông một tháng chẵn.

Yacob cưới hai vợ
     15Laban nói với Yacob: "Phải chăng vì anh là thân thích với tôi, anh lại đi giúp việc tôi không công? Anh cứ bảo cho tôi biết công anh bao nhiêu?" 16Vả Laban có hai người con gái, tên cô lớn là Lêa, và tên cô bé là Rakhe. 17Mắt Lêa lờ đờ; còn Rakhel lại dáng dấp xinh đẹp, dung nhan mỹ miều. 18Yacob đã phải lòng Rakhel. Chàng đáp: "Cháu sẽ giúp việc cậu bảy năm để được Rakhel, cô gái bé của cậu". 19Laban nói: « Thà để nó cho anh, hơn là để cho một người dưng: anh hãy ở với tôi".
     20Vậy Yacob đã giúp việc bảy năm vì Rakhel. Những năm ấy đối với chàng chỉ như vài ngày thôi bởi chàng quá yêu nàng. 21Rồi Yacob nói với Laban: "Xin cậu cho cháu con vợ của cháu, vì thời gian của cháu đã mãn rồi, để cháu được phối hiệp với nàng". 22Laban mới hội họp lại mọi người trong ấp và mở tiệc. 23Chiều đến, ông lấy Lêa con ông mà dẫn đến cho chàng, và chàng đã phối hiệp với nàng. 24Laban đã cho Zilpah, tớ gái của ông làm tớ gái cho Lêa, con gái ông. 25Sáng ngày ra, thì té ra là Lêa! Chàng mới nói với Laban: « Cậu làm gì thế với với cháu? Không phải vì Rakhel mà cháu đã giúp việc cậu đấy sao? Tại sao cậu đã phỉnh lừa cháu?" 26Laban đáp lại: "Nơi chúng tôi không có thói gả con út trước con cả! 27Hãy qua trọn tuần lễ cưới với cô ấy, rồi người ta cũng cho anh cả cô kia nữa, đáng công anh còn giúp việc tôi khoảng bảy năm nữa mà!" 28Và Yacob đành phải làm như thế. Chàng qua trọn tuần lễ cưới với cô ấy. Rồi Laban đã gả Rakhel, con ông làm vợ chàng. 29Laban đã cho Bilhah, tớ gái của ông làm tớ gái cho Rakhel, con gái ông. 30Chàng đã phối hiệp với cả Rakhel, và yêu Rakhel hơn Lêa ; chàng còn ở giúp việc Laban bảy năm khác nữa.

Các con của Yacob

     31Yavê thấy Lêa bị rẻ rúng, thì đã cho khai hoa nở nhụy; còn Rakhel cứ phải hiếm hoi. 32Lêa đã có thai và sinh con trai và bà gọi tên con là Ruben, vì bà nói: "Yavê đã nhìn đến nỗi khốn cùng của tôi -  bây giờ chồng tôi sẽ yêu tôi". 33Bà còn có thai và sinh con trai; và bà nói: "Yavê đã nghe biết tôi bị rẻ rúng và Người còn cho tôi đứa nầy nữa". Và bà gọi tên con là Simêôn. 34Bà còn có thai và sinh con trai và bà nói: "Bận nầy thì chồng tôi sẽ gắn vó với tôi, vì tôi đã sinh hạ cho ông ba trai rồi!" Bởi thế mà người ta gọi tên nó là Lêvi. 35Bà còn có thai và sinh con trai: "Lần nầy tôi xin ngợi khen Yavê". Bởi thế mà bà gọi tên con là Yuđa. Và bấy giờ bà hết đẻ con.
     30. 1Rakhel thấy mình không sinh được con cho Yacob, thì đâm ghen với chị. Bà nói với Yacob: "Cho tôi có con, bằng không thì tôi chết mất". 2Yacob mới nổi nóng lên với Rakhel và nói: "Nào tôi có thay chỗ Thiên chúa đâu, Đấng đã từ chối không cho mình hoa quả lòng dạ?" 3Bà mới nói: "Nầy có Bilhah là tớ gái của tôi, ông hãy phối hợp với nàng, để nàng đẻ con trên vế tôi, và nhờ nàng tôi cũng được có con". 4Và bà đã dâng Bilhah, đứa tớ gái của bà cho ông làm vợ. Yacob đã phối hợp với nàng. 5Bilhah đã có thai và sinh con trai cho Yacob. 6Và Rakhel nói: "Thiên Chúa đã xử cho tôi và Người cũng đã nghe tiếng tôi. Và đã cho tôi một đứa con". Bởi thế bà gọi tên nó là Đan. 7Bilhah - tớ gái của Rakhel - còn có thai và sinh con thứ cho Yacob. 8Và Rakhel nói: "Tôi đã chiến đấu với chị tôi những trận phi phàm, mà tôi cũng thắng được". Và bà đã gọi tên nó là Neptali. 9Lêa thấy mình hết đẻ, thì bà đã lấy Zilpah, tớ gái của bà, mà dâng nàng làm vợ cho Yacob. 10Zilpah, tớ gái của Lêa đã sinh con trai cho Yacob. 11Và Lêa nói: "Vận may" và bà gọi tên nó là Gađ. 12Zilpah, tớ gái của Lêa sinh con thứ cho Yacob. 13Và Lêa nói: "Hạnh phúc của tôi! Các bạn gái sẽ khen tôi có phúc". Và bà gọi tên nó là Asher.
     14Đến mùa gặt lúa miến, Ruben đi ra và tìm được ngải yêu ngoài đồng. Nó đem về cho Lêa mẹ nó. Rakhel mới nói với Lêa: "Chị cho tôi quả ngải yêu của con chị!". 15Bà kia đáp lại: "Cướp chồng tôi còn quá ít hay sao mà cô còn muốn đoạt ngải yêu của con tôi nữa?" Rakhel mới nói: "Đã thế thì đêm nay ông hãy nằm với chị bù lại quả ngải yêu của con chị". 16Ban chiều khi Yacob từ ngoài đồng về, Lêa ra đón và nói: "Ông phải đến với tôi, vì tôi đã thuê được ông bằng những quả ngải yêu của con tôi". Và ông đã nằm với bà đêm ấy. 17Và Thiên Chúa đã nhậm lời Lêa. Và bà đã có thai và sinh cho Yacob người con thứ năm. 18Và Lêa nói: "Thiên Chúa đã trả công cho tôi bởi tôi đã dâng nữ tỳ của tôi cho chồng tôi" __ và bà gọi tên con là Yssakhar. 19Lêa lại có thai và sinh cho Yacob người con thứ sáu. 20Và Lêa nói: "Thiên Chúa đã cho tôi một quà tặng quí hoá, lần nầy chồng tôi sẽ ở chung với tôi, vì tôi đã sinh hạ cho ông sáu đứa con". Và gọi tên là Zabulon. 21Sau đó bà sinh một con gái, và bà gọi tên là Đinah. 22Thiên Chúa đã nhớ đến Rakhel ; Thiên Chúa đã nhậm lời bà, và cho bà được khai hoa nở nhụy. 23Bà đã có thai và sinh con trai, và bà nói: "Thiên Chúa đã cất nỗi hổ nhục của tôi". 24Và bà gọi tên con là Yuse, mà  rằng: "Xin Yavê thêm cho tôi một trai khác nữa!".