Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Vương quyền Abimêlek (Thp 9,1-57)

d) Vương quyền Abimêlek
           9. 1Abimêlek, con của Yơrubbaal, đi Sikem, đến với thân thích bên mẹ, mà nói với họ tất cả họ hàng thuộc gia đình ông ngoại, mà rằng! “2Xin bà con nói vào tai các vương công Sikem! Đàng nào lợi hơn cho các người, hoặc là để bảy mươi người cầm quyền tên các người, hết thảy các con của Yơrubbaal, hoặc là để một người thôi cầm quyền trên các người. Vả lại các người hãy nhớ tôi là xương là thịt của các người!" 3Thân thích bên mẹ y đã thay y nói tất cả cáclời ấy vào tai toàn thể các vương công Sikem và lòng các người này đã xiêu về phía Abimêlek, vì họ nói! "Hắn là anh em của ta!" 4Vậy họ đã cấp cho y bảy mươi seqel bạc lấy tự trong Đền Baal-Bêrit. Và y đã dùng số bạc ấy mua chuộc những đứa vô lại lưu manh; và chúng đã theo y. 5Thế rồi y về nhà cha y, ở Ophrah, và giết các anh em y, các con của Yơrubbaal. bảy mươi người, trên cùng một viên đá. Sót lại chỉ còn Yôtam, con út của Yơrubbaal, vì nó đã đi ẩn mình được. 6Toàn thể các vương công Sikem và tất cả Bet-Millô đều tề tựu lại và đi tôn Abimêlek làm vua ở bên cây sến (bia đá) dựng ở Sikem.

Yôtam kêu gọi
         7Người ta báo cho Yôtam. Bấy giờ anh tới đứng trên đỉnh núi Garizim, mà cất tiếng hôlên. Anh nói với họ!
    "Các vị vương công Sikem, xin nghe tôi,
    ngõ hầu Thiên Chúa đoái nghe các ông!
8Cây cối kéo nhau đi
 Xức dầu tôn vua trên chúng.
 Chúng nói với cây ô-liu!
 "Xin anh làm vui trên chúng tôi!"
9Cây ô-liu nói với chúng!
 "há tôi lại từ dầu tôi,
 dầu nhờ tôi, thiên hạ kính tôn Thiên Chúa và người phàm,
 mà đi đu trên cây cối sao?"
10Cây cối mới nói với cây vả!
 "Đi đi, anh! Xin anh làm vui trên chúng tôi!"
11Và cây vả nói với chúng!
 "Há tôi lại từ chất ngọt lịm của tôi, quả ngon lành của tôi,
 mà đi đu đưa trên đầu cây cối sao?"
12Cây cối nói với cây nho!
 "Đi đi, anh! Xin anh làm vua trên chúng tôi!"
13Và cây nho nói với chúng!
 "Há tôi lại từ chất nồng của tôi,
 điều làm Thiên Chúa, người phàm hoan lạc,
 mà đi đu đưa trên đầu cây cối sao?"
14Toàn thể cây cối nói với bụi gai!
 "Đi đi, anh! Xin anh làm vui trên chúng tôi!"
15Và bụi gai nói với cây cối!
 "Nếu thực tình các anh muốn xức dầu tôi làm vui trên các anh,
 thì đến đây, ẩn núp dưới bóng tôi!
 Bằng không, lửa sẽ bén ra từ bụi gai
 mà thiêu cả bóng hương núi Liban!"
16Vậy bây giờ phải chăng các ông đã xử theo tín trực đơn thành mà tôn Abimêlek làm vua? Phải chăng các ông đã xử hậu với Yơrubbaal! và gia đình người? Phải chăng các ông đã xử với người xứng với công của tay người? 17Phần của tôi, người đã chiến đấu vì các ông, người đã liều mạng ở tiền tuyến và đã giải thoát các ông khỏi tay Mađian. 18Còn các ông, hôm nay các ông đã dấy lên chống lại nhà cha tôi, các ông đã giết các con của người, bảy mươi người cũng trên cùng một viên đá, và tôn làm vua trên các vương công Sikem, Abimêlek đứa con của một hầu thiếp của người, vì nó là anh em với các ông. 19Vậy nếu như các ông đã xử tín trực đơn thành với Yơrubbaal cùng với nhà người hôm nay, thì các ông cứ hoan hỉ nơi Abimêlek, và Abimêlek cũng hãy hoan hỉ nơi các ông. 20Nhược bằng không, thì lửa sẽ tự Abimêlek bén ra mà thiêu các vương công Sikem làm một với Bet-Millô; và lửa sẽ tự các vương công Sikem và Bet-Millô bén ra mà thiêu Abimêlek!"
        21Đoạn Yôtam tốn và chạy đi; chàng đến Bơer và lưu lại đó để tránh Abimêlek, anh của chàng.

Sikem nổi lên chống Abimêlek
        22Abimêlek đã cai trị Israel được ba năm. 23Rồi Thiên Chúa sai thần khí hung ác vào giữa Abimêlek và các vương công Sikem; và vương công Sikem đã bội tín với Abimêlek, 24bù vào tội bạo ngược trên bảy mươi người con của Yơrubbaal, để cho máu họ đổ xuống trên Abimêlek, anh em của họ, kẻ đã hạ sát họ, và trên các vương công Sikem, Những kẻ đã làm hắn bạo tay hạ sát các anh em nó. 25Các vương công Sikem đặt người phục kích hại y trên các đỉnh núi; họ cướp bóc mọi kẻ qua đường bên họ. Và tin đã báo cho Aabimêlek. 26Bấy giờ, Gaal con của Êbeđ, cùng anh em hắn đi đến. họ sang Sikem. và các vương công Sikem đã tin cậy hắn. 27Các người này ra đồng hái nho, đạp nho và tổ chức liên hoan. Họ đến đền Thần linh của họ mà ăn uống, đoạn họ nguyền rủa Abimelek. 28Gaal, con của Êbed nói! "Abimelek là ai? Và Sikem là gì? Để chúng ta phải làm tôi hắn? Hắn lại không phải là con của Yơrubbaal sao? Và Zơbul là thừa ủy của nó? Các ngươi hãy làm tôi con dòng Khamor, cha của Sikem! Mà tại sao, chúng ta đây, chúng ta phải làm tôi hắn? 29Ai trao tay tôi dân này, để tôi tống cổ Abimelek đi! Tôi sẽ bảo Abimele! Tăng thêm binh mà xuất trận!" 30Zơbul, viên cai thành, nghe lời lẽ của Gaal con của Êbeđ, thì nổi tức lên. 31Y lừa dịp sai sứ đến với Abimelek mà rằng! "Này Gaal con của Êbeđ và anh em nó đã đến Sikem. Và này chúng đang xách động cả thành chống lại Ngài! 32Vậy bây giờ xin Ngài chỗi dậy ban đêâm, ngài và dân chúng ở với ngài, và đi mai phục ngoài đồng. 33Vừa tảng sáng, khi mặt trời mọc, ngài sẽ dậy sớm và xông vào thành, trong khi hắn và dân chúng theo hắn sẽ ra giao chiến với ngài. Bấy giờ thuận tay sao ngài sẽ xử với hắn như vậy". 34Abimelek chỗi dậy ban đêm, cùng với tất cả dân chúng theo hắn, và họ đi mai phục bên cạnh Sikem, làm thành bốn cánh. 35Gaal, con của Êbeđ, ra và đứng nơi chỗ vào cổng thành. Bấy giờ Abimêlek và dân chúng theo hắn chồm dậy khỏi ổ phục kích. 36Gaal thấy dân chúng và nói với Zơbul! "Này có dân chúng từ các đỉnh núi đi xuống!" Nhưng Zơbul nói với y! "Bóng rợp trên núi mà ông lại nhìn ra như người ta!" 37Gaal lại lên tiếng lần nữa và nói! "Này có dân chúng từ rốn đất đi xuống và một cánh từ đường Sến Bóiđi lại!" 38Zơbul mới nói với y! "Đâu mất rồi cái mồm anh nói! Abimelek là ai, để chúng tôi phải làm tôi hắn? Đó không phải là lũ dân anh đã khinh miệt sao? Bây giờ thì ra đi mà giao chiến với   hắn!" 39Gaal ra đi trước các vương công Sikem và đã giao chiến với Abimelek. 40Nhưng Abimelek đã đuổi y và y đã phải chạy trốn trước mặt hắn. Và nhiều người bị tử thương nằm ngổn ngang cho đến lối vào cổng. 41Đoạn Abimelek lưu lại ở Arumah, và Zơbul đã trục xuất Gaal và anh em nó không cho lưu lại Sikem.

Phá thành Sikem và chiếm tháp Sikem
        42Hôm sau dân ra đồng; và người ta tin cho Abimelek hay. 43Hắn liền dẫn quân đi và chia quân làm ba cánh mà phục kích ngoài đồng. Hắn nhìn lên, và thấy dân ra khỏi thành, hắn liền chồm lên trên họ mà đánh giết. 44Abimelek và cánh quân đi với hắn xông lên và dừng nơi lối vào cổng thành; còn hai cánh kia thì xông vào những người ở ngoài đồng mà đánh giết. 45Abimelek giao chiếm với thành suốt cả ngày hôm ấy; hắn đã chiếm được thành và chém giết dân trong thành; rồi hắn phá thành bình địa và vãi muối lên trên. 46Tất cả các vương công ở tháp Sikem nghe biết, thì vào hầm của đền El-Berit. 47Tin báo cho Abimelek là tất cả vương công Tháp Sikem đã họp lại đông đủ. 48Abimelek mới lên núi Xalmôn, hắn và tất cả quân thuộc hạ; hắn tay cầm rìu và chặt một nhánh cây, cầm lên và vác trên vai. Đoạn hắn bảo quân thuộc hạ! "Chúng bay thấy tao làm gì thì mau mau hãy làm như tao!" 49Toàn quân đều cũng chặt lấy mỗi người một nhánh mà đi theo Abimelek; chúng chất cả bên trên hầm và đã phóng hỏa hầm, trên đầu các người kia. Nên tất cả những người ở Tháp Sikem đều chết hết, chừng một ngàn người, đàn ông và đàn bà.

Vây Tơbes và Abimelek chết
        50Rồi Abimelek trẩy đi Tơbes, hắn đóng trại đánh Tơbes và đã chiếm được thành. 51Nhưng ở giữa thành có một tháp kiên cố và tất cả mọi người đàn ông, đàn bà và các vương công của thành đều trốn vào đó. Họ đóng kín lại sau họ và leo lên mái tháp. 52Abimelek đến tận bên tháp mà giao chiến, rồi hắn tiến đến lối vào tháp để phóng hỏa tháp ấy.
          53Nhưng một người đàn bà đã xán xuống trên đầu Abimelek một thớt cối làm nó vỡ sọ. 54Hắn vội vàng gọi tên hầu mang khí giới của hắn mà bảo! "Tuốt gươm mà giết chết tao đi, kẻo thiên hạ nói về tao! Một đứa đàn bà đã giết nó!" Vậy tên hầu đã đâm hắn và hắn đã chết. 55Người Israel thấy Abimelek chết rồi, thì họ đi, ai về chốn nấy.
        56Thế đó, Thiên Chúa đã báo lại cái ác Abimelek đã làm cho cha hắn, là giết hại bảy mươi anh em hắn. 57Và bao sự dữ người Sikem đã làm, Thiên Chúa đã cho giáng lại xuống trên đầu họ. Thật đã ứng nghiệm trên họ lời nguyền rủa của Yôtam, con của Yơrubbaal.