Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Thử thách - Sa ngã

Thử thách
     4bVào ngày Yavê Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5thì trên đất chưa có bụi cây đồng ruộng nào, chưa có cỏ lả đồng ruộng nào, vì Yavê Thiên Chúa không cho mưa xuống trên đất và chưa có người để canh tác đất đai. 6Một con nước tự đất dẫy lên và cho cả mặt đất uống đã. 7Yavê Thiên Chúa đã nắn hình người với bụi lấy từ đất đai và Người đã hà hơi sống vào mũi nó và người đã thành mạng sống.
    8Và Yavê Thiên Chúa đã trồng vườn cây ở Eden, về phía Đông và Người đặt trong đó, Người đã được Người nắn ra. 9Và Yavê  Thiên Chúa đã cho từ đất mọc lên mọi thú cây coi sướng mắt, và ăn ngon lành và cây sự sống ở giữa vườn cùng cây sự biết tốt xấu. 10Một con sông từ Eden chảy đến để cho vườn uống và từ đó, nó chia làm bốn nhánh. 11Tên nhánh thứ nhát Phisôn. Nó chảy vòng quanh tất cả đất Havila là nơi có vàng.
     12Vàng đất ấy là thứ vàng tốt. Ở đó cũng có nhũ hương và mã não. 13Và tên sông thứ hai là Ghikhôn. Nó chảy vòng quanh tất cả đất Kush. 14Và tên sông thứ ba là Tigra. Nó chảy phía đông Assur và sông thứ tư là: Phơrat. 15Yavê Thiên chúa đã đem người đặt trong vườn Eden để nó canh tác và giữ vườn.
     16Và Yavê Thiên Chúa đã truyền dạy người rằng: "Mọi cây trong vườn, ngươi đều được ăn. 17Nhưng cây "sự biết tốt xấu" ngươi không được ăn, vì chưng ngày nào ngươi ăn nó, tất ngươi sẽ chết".
        18Yavê Thiên Chúa đã phán: "Không tốt, nếu người chỉ có một mình. Ta sẽ cho nó cái gì trợ giúp đương đối với nó". 19Và Yavê Thiên Chúa đã nắn ra từ đất đai mọi thứ dã thú và mọi giống trên chim trời và người dẫn đến cho người để xem nó gọi làm sao. Và mọi mạng sống hễ người gọi sao thì tên là vậy. 20Và người đã đặt tên cho mọi thú vật và chim trời cùng mọi dã thú. Nhưng phần người, người vẫn không gặp được sự trợ giúp nào đương đối. 21Và Yavê Thiên Chúa đã giáng xuống trên người một giấc tê mê, và nó đã ngủ thiếp đi. Và Người đã rút lấy một xương sườn của nó, đoạn lắp thịt vào. 22Và trên sườn đã rút tự người, Yavê Thiên Chúa đã xây  thành người đàn bà. Đoạn NgườiNgười dẫn đến với người. 23Và nó đã nói :
     "Phen này, nàng là xương tự xương tôi, thịt tự thịt tôi.
     - Nàng sẽ đội danh là "đàn bà" vì đã được rút tự đàn ông".
     24Bởi thế mà đàn ông sẽ bỏ cha mẹ và khắn khít với vợ mình và chúng sẽ nên một thân xác.
    25Và cả hai đều trần truồng, người vợ, mà chúng không hổ ngươi.

Sa ngã
     3. 1Vả rắn là vật tinh ranh hơn mọi dã thú Yavê Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: "Hẳn Thiên Chúa đã phán: Các ngươi không được ăn cây nào trong vườn?" 2Người đàn bà nói với rắn: "Quả cây trong vườn chúng tôi được ăn. 3Nhưng về quả cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa đã phán: Các ngươi không được ăn, không được rờ đến kẻo phải chết". 4Và rắn đã nói với người đàn bà: "Chẳng chết chóc gì đâu! 5Quả nhiên Thiên Chúa biết: ngày nào các người ăn nó, mắt các người sẽ mở ra và các người sẽ nên như những Thiên Chúa biết cả tốt xấu". 6Và người đàn bà đã nhìn: quả là cây ăn phải ngon. Mà nhìn thì đã sướng mắt. Nó đáng quí thực, cái cây ấy, để được tinh khôn. Và bà đã hái lấy quả mà ăn, bà cũng đã trao cho chồng ở bên bà. Và ông đã ăn. 7Và mắt cả hai đứa đã mở ra. Và chúng biết là chúng trần truồng. Chúng đã khâu lá vả làm khổ cho mình.
     8Chúng nghe tiếng bước Yavê Thiên Chúa tản bộ trong vườn với gió hiu hiu thổi chiều hôm, và người với vợ đi núp mình khuất mặt Yavê Thiên Chúa giữa những cây trong vườn. 9Và Yavê Thiên Chúa gọi người mà rằng: "Ngươi ở đâu?" 10Và người nói: "Tôi nghe tiếng bước của Người trong vườn và tôi sợ, vì tôi trần truồng, nên tôi đã núp mình đi". 11Và Người đã phán: "Ai đã mách cho ngươi là ngươi trần truồng? Họa chăng là ngươi đã ăn cây Ta đã cấm ngươi không được ăn!" 12Và người thưa: "Người đàn bà mà Người đã đặt bên tôi,  chính y thị đã hái nơi cây ấy cho tôi, nên tôi đã ăn".
     13Và Yavê Thiên Chúa nói với người đàn bà: "Tại sao ngươi làm thế?"
    Và người đàn bà thưa: "Rắn đã phỉnh tôi nên tôi đã ăn".
     14Và Yavê Thiên chúa phán với con rắn :
   "Bởi ngươi đã làm thế,
   thì ngươi hãy là đồ chúc dữ,
   giữa mọi thú vật, cùng dã thú hết thảy!
   Ngươi hãy lê bụng và ăn đất bụi mọi ngày đời ngươi!
     15Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân".
    16Với người đàn bà, Người phán: "Ta sẽ gia tăng đau khổ cho ngươi trong việc thai nghén của ngươi! Trong đau đớn, ngươi sẽ sinh con đẻ cái. Với chồng ngươi, ngươi hăm hở đon đả. Nhưng nó, nó sẽ thống trị ngươi".
     17Và với người, Người phán: "Vì ngươi nghe theo tiếng vợ mà ăn cây Ta đã truyền cho ngươi rằng: Ngươi không được ăn, thì đất đai hãy là đồ chúc dữ vì cớ ngươi, có đau khỏ ngươi mới nhờ được nó mà ăn mọi ngày đời ngươi.
   18Những gai cùng góc, nó sẽ mọc lên cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ lả ngoài đồng nội.
    19Mồ hôi đẫm mặt, ngươi mới có bánh ăn cho đến lúc ngươi về lại bụi đất ngươi đã được rút ra.
Bởi ngươi là bụi đất ngươi sẽ trở về đất bụi".
    
20Người gọi tên vợ mình là "Eva" vì người là mẹ các sinh linh hết thảy. 21Và Yavê Thiên Chúa đã làm cho người và vợ nó áo chùng bằng da thú mà mặc cho chúng. 22Và Yavê Thiên Chúa đã phán:        
     "Này người đã nên như một vị trong chúng ta để biết được tốt xấu. Bây giờ phải làm sao cho nó đừng giương tay hái cả cây sự sống nữa mà ăn, hầu được sống mãi mãi". 23Vậy Yavê Thiên Chúa đã xua người khỏi vườn Eđen để nó canh tác đất đai tự đó nó đã được rút ra. 24Và Người đã đuổi người đi. Và Người đã đuổi người đi. Và ở pđông vườn Dên Người đặt trấn đóng những Kểubim và gươm hỏa hào chớp chớp để canh giữ lối cây sự sống.