Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Thiếu thời (1S 1,1 - 2,17)

                                            I. SAMUEL
                                        1 – THIẾU THỜI

Hành hương Silô
          1. 1Có một người quê ở Ha-Ramatain, người Xuphi thuộc vùng núi Ephraim, tên là Elqanah, con của Yơrôkham, con của Êlihu, con của Tôkhu, con của Xuph, người Ephraim. 2Ông có hai vợ, một người tên là Anna, và người thứ hai tên là Pơninah. Pơninah có con, còn Anna không có con. 3Hàng năm, người ấy từ thành quê lên thờ lạy và tế lễ cho Yavê các cơ binh ở Silô. Tại đây có hai người con của Êli, là Khophni và Pinơkhas, làm tư tế cho Yavê.
           4Vào ngày Elqanah tế lễ, ông chia phần cho Pơninah vợ ông và các con trai con gái của bà; 5Còn Anna được ông cho phần gấp đôi vì ông thương Anna và Yavê đã khóa dạ. 6Song đối thủ của nàng thì đay nghiến chọc tức nàng, cố ý làm cho nàng cảm thấy nhục nhã vì Yavê đã khóa chặt dạ nàng lại. 7Hằng năm đều xảy ra như thế: cứ mỗi lần nàng lên đền Yavê, là người vợ kia chọc tức nàng; và nàng chỉ biết khóc chứ không ăn được. 8Elqanah, chồng nàng mới nói với nàng: “Anna, sao em khóc? Sao em không ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Anh đối với em không phải là hơn gấp mười đứa con ư?”

Lời cầu nguyện của Anna
           9Anna đứng dậy, sau khi người ta đã ăn đã uống ở Silô. Êli vị tư tế ngồi trên tòa, cạnh bên một thành của tại Đền thờ Yavê. 10Và nàng, hồn đầy căy đắng, nàng khẩn nguyện trước Yavê và khóc nức nở.11Đoạn nàng khấn: “Lạy Yavê các cơ binh, nếu Người đoái nhìn đến nỗi khổ của tớ nữ Người mà ban cho tớ nữ người một mống nam nhi, thì tôi xin dâng cho Người suốt mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không hề sớt qua đầu nó”.
          12Bởi nàng khấn vái khgông ngừng trước nhan Yavê, nên Êli để ý đến miệng nàng; 13Anna thầm thĩ trong lòng, chỉ có đôi môi mấp máy chứ không phát ra tiếng; Êli mới cho là nàng say rượu, 14Ông bảo nàng: “Bà còn say cho đến bao giờ nữa? Lo dốc tháo rượu đi cho xong!” 15Anna đáp lại và nói: “Thưa đức ông, không đâu! Tôi chỉ là người tâm thần đau khổ; tôi không uống rượu hay chất say nào; nhưng tôi thổ lộ hồn tôi trước nhan Yavê. 16Xin ngài đừng liệt tớ nữ của ngài đồng bọn gái vô loài. Vì bởi quá lo âu, phiền muộn mà tôi đã nói cho đến rày” 17Êli mới lên tiếng bảo: “Bà đi bằng yên! Xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin”. 18Nàng thưa: “Ước chi tớ nữ của ngài được nghĩa trước mặt ngài!” Đoạn nàng đi đường nàng; nàng đã ăn và mặt nàng không còn như trước nữa.

Samuel ra đời
           19Sáng ngày, họ dậy sớm và thờ lạy trước nhan Yavê, đoạn trở về nhà họ ở Ramah. Elqanah đã biết Anna vợ ông và Yavê đã nhớ đến nàng. 20Và ngày qua tháng lại, Anna đã có thai và sinh con, và nàng gọi tên là Samuel, vì (nàng nói): “Tôi đã xin Yavê được nó”. 21Và Elqanah, người chồng, cùng tất cả nhà đã lên tế lễ Yavê, lễ tế thường niên và (tạ) lời khấn của ông. 22Nhưng Anna đã không lên, vì nàng với chồng: “Chờ khi nào trẻ thôi bú, tôi sẽ nói đem nó theo, và nó sẽ ra trước nhan Yavê, rồi sẽ lưu lại đó mãi mãi”. 23Elqanah chồng nàng bảo nàng: “Em xét sao là phải thì cứ làm; cứ ở lại nhà cho đến khi em cho con cai sữa: chỉ xin Yavê là cho ứng nghiệm lời Người!” Và người vợ đã ở lại nhà nàng cho con bú, cho đến khi nàng cho con thôi bú.
          24Khi nàng đã cho con cai sữa, nàng đem con lên làm một với nàng, cùng một con bò ba tuổi, một dạ bột và một vò rượu; nàng đã đưa con vào nhà Yavê ở Silô; và đứa trẻ vẫn còn thơ dại. 25Họ đã hạ bò và dẫn đứa trẻ đến với Êli. 26Và nàng nói: “Thưa đức ông, xin vô phép, xin thề trên mạng sống ngài, thưa đức ông chính tôi là người phụ nữ đã đứng bên ngài, chính nơi đây, để khẩn xin Yavê. 27Chính để được trẻ này mà tôi đã khẩn nguyện, và Yavê đã ban cho tôi như tôi đã xin. 28Nên cả tôi nữa, tôi cũng xin ký thác nó cho Yavê: mọi ngày đời nó, nó sẽ được ký thác cho Yavê!” Đoạn họ đã thờ lạy ở đó trước Yavê.

Bài ca của Anna
2. 1Bấy giờ Anna khấn vài và nói:
 “Lòng tôi nhảy mừng trong Đức Yavê,
trong Đức Yavê, uy tôi sẽ được giương cao;
miệng tôi rộng mở trên lũ địch thù,
vì tôi vui sướng được Người đáp cứu.
 2Ai nào thánh như Đức Yavê,
ngoài Người, hư không hết thảy,
không đá tảng nào như Thiên Chúa ta thờ
 3Đừng cư bô bô lắm lời kiêu mạ,
cuồng ngôn, miệng chớ thốt ra,
vì Thần toàn tri, chính Đức Yavê,
các hành vi, Người đều cân nhắc.
 4Cung nỏ hùng binh bị tán vụn,
người lảo đảo lại thắt lấy dũng cường;
 5Kẻ no nê làm thuê vì miếng bánh,
người đói khát thì rảnh rỗi việc làm,
người son sẻ sinh năm đẻ bảy,
nạ dòng đông con lại hóa rũ tàn
 6Yavê tác tử, Người cũng tác sinh.
Người dáng âm ti, Người lại kéo lên.
 7Yavê bắt phải nghèo, làm cho giàu có,
Người hạ xuống, Người cũng nhắc lên.
8Đấng nhấc mọn hèn lên từ tro bụi,
và nâng khó nghèo lên khỏi đống phân nhơ,
để cho cùng ngồi với hàng quyền quí,
và tặng ngai vinh dựï làm như gia tài.
Vì là của Đức Yavê, cột chống địa cầu,
dương gian, Người đặt trên đó.
9Người canh giữ bước chân của người thành tín,
nhưng ác nhân lặng chìm trong chốn tối tăm,
vì không phải nhờ mạnh mà người ta thắng.
10Ai chống lại Yavê sẽ bị đập tan,
trên nó Người giáng ngôi sấm sét.
Yavê phân sử mút cùng cõi đất,
Người ban sức mạnh cho Vua,
Người dương uy vị Cao tôn của Người”.
11Đoạn Elqanah đã lui về nhà ở Ramah, còn con trẻ thì lo việc phụng sự Yavê dưới sự trông non của Êli vị tư tế.

Con cái của Êli
          12Con cái của Êli là lũ vô loài; chúng không biết Yavê, 13(cũng chẳng biết) lệ hàng tư tế được trên dân. Hễ có ai dâng một lễ tế nào, là đứa hầu của tư tế đến, cái nĩa đinh ba đã cầm tay, đang lúc người ta nấu thịt. 14Và nó thọc vào vạc, vào nồi, vào chảo, vào niêu: hễ nĩa nhấc lên được gì thì tư tế lấy. Chúng đã xử như thế vối toàn thể Israel lai vãng nơi ấy, ở Silô. 15Ngay trước khi người ta huân yên dàn mỡ, tên hầu của tư tế đã đến mà bảo người dâng lễ: “Cho thịt đây để rán hầu tư tế: ngài không muốn lấy thịt ông luộc rồi, mà chỉ lấy thịt sống mà thôi”. 16Nếu người kia nói: “Để huân yên dàn mỡ trước đã, rồi anh hãy lấy tùy thích”, thì nó đáp: “Không! Ông cho ngay bây giờ! Bằng không tôi sẽ làm hung giựt lấy”. 17Tội bọn trai tráng rất lớn trước nhan Yavê, vì là người phàm mà chúng dám khinh thường lễ cúng Yavê.