Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

THÁNH VỊNH (Tv 21,1 - 30,13)

                                  THÁNH VỊNH 21 (20)
                              Tạ ơn Thiên Chúa cho vua


       1Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của Đavit.
              2Lạy Yavê, uy hùng của Ngài là mối hoan lạc cho vua
                và ngài sẽ nhảy mừng biết bao bởi có Người tế độ!
              3Lòng ngài ước nguyện sao, Người ban cho như ý,
                môi ngài khấn vài gì, Người đã chẳng từ.
              4Vì Người đem chúc lành diễm phúc mà ra đón Ngài,
                Người lấy triều thiên vàng thập thành đặt lên đầu ngài.
              5Phúc thọ ngài xin với Người, Người đã khấng ban.
                Những ngày triền miên muôn thời vạn kiếp.
              6Lớn thay vinh quang của ngài, bởi có Người tế độ,
                oai phong lẫm liệt, Người đã mặc cho ngài.
              7Người đã đặt ngài làm nguồn chúc lành vạn đại,
                Người cho ngài vinh quang vui sướng trước tôn nhan Người.
              8Đức vua tin vững vào Yavê,
                và bởi nghĩa dày của Đấng tối cao,
                Ngài sẽ không hề nao núng.
              9Tay ngài túm được mọi kẻ thù ngài,
                tay phải ngài túm được các kẻ ghét ngài,
            10Ngài sẽ biến chúng nên tựa lò thiêu,
                lúc ngài lộ diện
                Yavê thịnh nộ sẽ vùi sống chúng
                Và lửa bùng thiêu cháy.
            11Miêu duệ chúng, ngài sẽ tru di sạch đất,
                và giống nòi chúng biến khỏi con cái loài người.
            12Cho đi chúng muốn giáng họa cho ngài,
                cho đi chúng mưu mô quỉ kế,
                chúng cũng bất lực vô phương.
            13Vì ngài sẽ bắt chúng quay lưng tẩu thoát,
                nhắm mặt chúng, ngài sẽ trương cung.
            14Yavê, xin chỗi dậy oai hùng!
                Chúng tôi nguyện sẽ đàn ca xướng hát dũng lực của Người.

                               THÁNH VỊNH 22 (21)
                        Đã bị bỏ, rồi lại được nhắc lên

        1Phần nhạc trưởng. Điệu “con nai hừng đông”.
         Thánh vịnh. Của Đavit
.
              2Lạy Chúa Trời tôi, lạy Chúa Trời tôi,
                Nhân sao Người lại bỏ tôi ?
                Cứ đứng xa chẳng tiếp cứu tôi,
                xa vời với lời tôi kêu gào!
              3Lạy Thiện Chúa tôi, tôi kêu thâu ngày,
                mà Người chẳng đáp,
                đêm đến, tôi cũng chẳng được im hơi!
              4Còn Người, Người là thánh,
                Người hiển ngự giữa lời ca ngợi của Israel!
              5Nơi Người, tổ tiên chúng tôi đã tin cậy,
                họ đã tin cậy, và Người đã giải thoát họ.
              6Họ đã kêu than với Người và đã được cứu,
                họ đã tin cậy vào Người và đã không phải thẹn thuồng.
              7Còn tôi thân sâu bọ, chứ đâu có phải là Người,
                cho thiên hạ bêu diễu,
               cho dân chúng khinh phiêu :
              8Hễ thấy tôi là họ nhạo cười,
                họ trề môi họ lắc đầu
               “9Nó đã quay lại với Yavê,
                thì Người hãy giải thoát nó,
                Người hãy cứu lấy nó, vì Người yêu thương nó”.
            10Người đã kéo tôi ra dạ mẹ,
                và ký thác cho mẹ tội bú mớm.
            11Vừa bỏ tử cung, tôi đã được trao trả cho Người,
                từ dạ mẹ, Người đã nên Chúa Trời của tôi.
            12Xin đừng ở xa tôi vì quẫn bách sát lại,
                mà không một người hộ giúp.
            13Bò dữ nhiều con bao quanh tôi,
                bò tót Ba-san bủa vây tôi.
            14Há mõm chực hại tôi,
                có đàn sư tử cấu xé gầm vang.
            15Thân tôi tan rữa thành nước,
                xương cốt hết thảy rã rời.
                Lòng tôi như thể xáp nung,
                chảy loang ra giữa phủ tạng tôi.
            16Hầu thời khô khan như mảnh sành,
                lưỡi dính liền với cuống họng,
                Người ta vất tôi với tro bụi tử phần.
            17Đàn chó nhiều con bao quanh tôi,
                quân bất lương cả phường siết lại bên tôi,
                chúng trói lại tay chân của tôi
            18Xương cốt tôi, tôi hầu đến được,
                còn chúng thì chòng chọc nhìn tôi.
            19Chúng chia áo xống tôi
                và xiêm y tôi chúng bắt  thăm.
            20Nhưng Người, lạy Yavê xin chớ đừng xa,
                thần lực của tôi, xin mau đáp cứu! 
            21Xin giật mạng tôi khỏi lưỡi gươm,
                Cái đơn phận này khỏi tay đàn chó.
           22Xin cứu tôi khỏi mõm sư tử,
               khỏi sừng đàn trâu!
               Người đã đáp lại lời tôi!
            23Tôi nguyện loan báo danh Người cho anh em tôi,
                giữa đám hội, tôi sẽ ngợi khen Người.
            24Những ai kính sợ Yavê hãy ngợi khen Người,
                dòng giống Yacob hết thảy hãy tôn vinh Người,
                hãy giới sợ Người, hỡi dòng giống Israel hết thảy.
            25Vì Người đã chẳng khinh dễ cũng chẳng xem thường
               nỗi khó của kẻ khó nghèo,
               Người đã chẳng ngoảnh mặt làm ngơ với nó!
               và tiếng nó kêu cứu, Người đã khấng nghe.
           26Xuất tự Người, lời tôi ca ngợi nơi đại hội,
               lời tôi khấn xin giữ trọn,
               trước mặt những ai kính sợ Người.
           27Hạng nghèo hèn ăn uống và được phỉ tình,
              những kẻ tìm kiếm Yavê sẽ ngợi khen Người :
             “chúc lòng các ngươi sông bền mãi mãi”.
           28Chúng sẽ nhớ đến và trở lại với Yavê,
               khắp cùng mặt đất.
               Họ sẽ thờ lạy trước tôn nhan Người,
               gia tộc muôn dân hết thảy.
           29Vì vương quyền chính thuộc Yavê,
               và Người thống trị muôn dân,
           30Một mình Người,
               hạng phú cương trên đất hết thảy sẽ tôn thờ.
               Trước tôn nhan Người, hết thảy những ai
               đã nằm trong tro bụi, sẽ bái lạy.
               và hồn tôi sẽ sống cho Người.
           31Dòng giống tôi, sẽ làm tôi Người,
                Thiên hạ sẽ rao truyền Chúa cho hậu thế.
           32Họ sẽ loan báo Đức công chính của Người cho kẻ hậu sinh :
                Đó là việc Yavê đã làm.

                            THÁNH VỊNH 23 (22)
                                Chúa chiên lành
       1Thánh vịnh. Của Đavit.
                Yavê chăn dắt tôi,
                 tôi không thiếu gì.
              2Trong đồng cỏ xanh, Người ràn tôi lại,
                bên nước nôi an nghỉ, Người dẫn tôi đến.
              3Hồn vía tôi, Người cho lại sức,
                Người dắt tôi trên đương nẻo chính, vì Danh Người.
              4Dẫu phải qua ghềnh u tối,
                họa tai tôi chẳng sợ.
                Vì đã có Người ở với tôi,
               côn của Người, gậy của Người làm tôi an dạ
             5Cỗ bàn, Người bày trước mặt tôi,
               chọc mắt địch thù.
               Đầu tôi, Người sức đượm dầu,
               chén tôi vào rượu.
             6Vâng, những phúc cùng ơn dõi dõi theo tôi,
               suốt mọi ngày đời tôi.
               Nơi nhà Yavê, tôi sẽ ở lại
               những ngày trường miên …
                 
                  THÁNH VỊNH 24 (23)
                  Nhập môn Thánh điện
        1Thánh vịnh. Của Đavit.
               Của Yavê, đất cùng đều đất chở,
               dương gian và người ở dương gian.
             2Vì Người đã đặt móng nó trên đại dương,
                và đóng cừ cho nó trên hà bá.
              3Ai sẽ lên núi Yavê ?
                Ai sẽ đứng chầu trong chốn thánh điện của Người ?
              4Kẻ tay trắng trong, lòng băng tuyết.
                Hồn không hướng tới hư không,
                không hề đặt mưu phỉnh gạt.
              5Kẻ ấy lĩnh chúc lành Yavê ban xuống,
                cùng ân nghĩa từ thần linh tế độ.
              6Đó là dòng dõi những người muốn kiếm Yavê,
                những kẽ tìm nhan Người, Thiên Chúa của Yacob.
              7Cổng vào hãy nhấc đầu lên,
               cửa vạn đại hãy vươn mình,
               để cho Vua vinh hiển lâm trào!
              8Vua vinh hiển, Ngươi là ai đó vậy ?
                Yavê, Đấng dũng lực, Đấng anh hùng,
                 Yavê, Đấng anh hùng nơi trận mạc!
              9Cổng vào hãy nhấc đầu lên,
                cửa vạn đại hãy vươn mình,
                để cho Vua vinh hiển lâm trào!
            10Vua vinh hiển, Người là ai đó vậy ?
               Yavê thiên binh,
                Vua vinh hiển, ấy chính là Người.

                       THÁNH VỊNH 25 (24)
                   Kinh nguyện trong nguy nan

         1Của Đavit
                Yavê, tôi hướng hồn tôi lên Người.
               2Lạy Thiên Chúa tôi.
                Tôi tin cậy vào Người, xin chớ để tôi phải xấu hổ,
                chớ để quân thù mừng rỡ trên tôi.
               3Mọi kẻ trông vào Người,chớ để ai phải xấu hổ,
                chúng hãy xấu hổ, hạng người vô cớ phản bội.
               4Yavê, xin cho tôi biết đường lối của Người,
                nẻo đi của Người, xin hãy dạy tôi.
               5Xin dẫn tôi theo sự thật của Người,
                 xin hãy dạy tôi vì Người là thần linh tế độ cho tôi.
                 Suốt ngày, tôi những trông cậy vào Người,
                 vì lòng từ hậu của Người, lạy Yavê.
              6Xin nhớ lại, lạy Yavê, lòng thương và nghĩa cả
                của Người, vì chúng vốn có từ muôn thuở.
              7Lỗi lầm niên thiếu và tội quá đã làm,
                xin đừng nhớ lại, theo lượng ơn Người, xin nhớ đến tôi.
              8Yavê nhân từ và chính trực,
                nên Người chỉ đường cho người lầm lạc.
              9Người dắt những người nghèo hèn theo sự công minh,
                và dạy những kẻ nghèo hèn cho biết đường đi của Người.
            10Nẻo đi của Yavê thảy điều là ơn cùng nghĩa,
                cho ai năm giữ Giao Ước và chứng tri của Người.
            11Vì danh Người, lạy Yavê,              Lameđ.
                 xin thứ tha tội tôi, thật nó quá lớn!
            12Ai là người kính sợ Yavê ?          Mem.
                Người sẽ chỉ cho con đường phải chọn,
            13Mạng nó được thanh nhàn phúc cả,         Nun.
                và dòng giống nó sẽ làm chủ đất đai.
            14Bí mật Yavê, phần dành cho ai kính sợ Người,      Samek.
                và Giao Ước cử Người, để Người thông tri cho họ.
            15Mắt tôi luôn luôn hướng đến Yavê,            Ain.
                vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi mắc lưới.
            16Xin chiếu cố, xin dủ lòng thương,              Phê.
                vì phận tôi, phận cô đơn khốn khó.
            17Lòng tôi bồi hồi se lại, xin nới ra cho,       Xađê.
                xin kéo tôi ra khỏi cơn cùng quẫn.
            18Xin nhìn nỗi khốn khó lao đao tôi chịu,     (Qoph).
                xin Người cất tội lỗi tôi đi hết thảy.
           19Xin xem: Nhiều thay những kẻ đối nghịch cùng tôi,              Resh.
                họ ghét tôi, ghét cay ghét đắng.
            20Xin gìn giữ mạng tôi, xin cứu tôi,               Shin.
                chớ để tôi phải xấu hổ, vì tôi ẩn náu bên Người.
            21Trọn lành và chính trực hãy hộ vệ tôi,      Tav.
                vì tôi trông cả ở nơi Người, lạy Yavê.
            22Xin chuộc Israel, lạy Thiên Chúa,
                cho khỏi mọi nỗi khốn cùng.

                THÁNH VỊNH 26 (25)
              Lời cầu nguyện kẻ vô tội

      1Của Đavit.
          Yavê, xin phân sử việc tôi,
           vì tôi bước theo đức trọn lành của tôi,
           nơi Yavê tôi tin cậy, tôi sẽ không lay.
                2Xin hạch xét, xin thử tôi, lạy Yavê,
                  xin nung luyện tâm can, lòng dạ tôi.
               3Vì ơn nghĩa của Người ở trước mắt tôi,
                 và tôi bước đi trong sự thật của Người.
              4Tôi không ngồi chung với phường điêu ngoa,
                với bọn giả hình, tôi không lai vãng.
              5Tôi ghét đám người hung ác,
                với bọn ác nhân, tôi chẳng ngồi chung.
              6Lòng vô tội, tôi xin rửa tay,
                và đi quanh tế đàn của Người, lạy Yavê.
              7Để vang lên cung giọng tạ ơn,
                và kể lại nhưng kỳ công Người làm hết thảy.
              8Lạy Yavê, tôi yêu quí đền Người ngự,
                chỗ vinh quang Người lưu trú.
              9Xin đừng liệt mạng tôi vào hạng tội nhân,
                và sinh kiếp tôi với bọn người khát máu.
            10Hai tay chúng vấy đầy ô trọc,
                và tay phải chúng đầy những quà gian.
            11Còn tôi, tôi bước theo đức trọn lành tôi,
                xin chuộc lấy tôi, xin dủ lòng thương tôi!
            12Nơi đất bằng chân tôi đứng vững,
                trong các đám hội, tôi sẽ chúc tụng Người, lạy Yavê.

                     THÁNH VỊNH 27 (26)
                 Gần bên Yavê không sợ hãi

     1Của Đavit.
          Yavê là ánh sáng và sức tế độ cho tôi,
          nào tôi phải sợ ai?
          Yavê làm đồn trú cho kiếp sinh tôi,
          nào tôi phải khiếp vì ai?
             2Khi phường ác nhân xông lai hại tôi, định ăn thịt tôi,
               kẻ địch người thù, chúng đều trượt ngã lăn nhào.
             3Cho đi đạo binh dàn trận đánh tôi. Lòng tôi không rợn,
               Cho đi thiên hạ dấy lên giao chiến với tôi
              lúc đó tôivẫn một niềm cậy trông.
            4Cùng Yavê tôi chỉ xin có một điều,
              điều tôi khắc khoải, là được ở trong nhà Yavê
              suốt mọi ngày đời tôi.
              Hầu được cung chiêm Yavê dịu hiền,
              và chăm lo cho đền thờ Người.
            5Vì trong nhà tạm Người,
             Người che chở cho tôi vào ngày hoạn nạn,
             Dưới trướng của Người, Người giấu tôi một nơi kín ẩn,
             trên tảng đá, Người nhắc tôi lên.
            6Và ngay lúc này, đầu tôi nhấc cao,
             áp đảo kẻ thù bao quanh :
             Trong nhà tạm Người tôi sẽ tế lễ, lễ tế hò reo.
             Tôi sẽ đàn ca xướng hát Yavê!
            7Lạy Yavê, xin nghe tiếng tôi kêu,
             xin dủ thương, xin đáp lại lời tôi!
            8Về Người, lòng tôi những nói: Hãy tìm nhan Người!
              Nhan Người, lạy Yavê, tôi tìm kiếm!
            9Xin đừng lánh mặt khỏi tôi,
              xin chớ thịnh nộ hất hủi tôi tớ Người,
              sức hộ vực tôi chính là Người.
              Xin chớ ruồng rẫy, xin chớ khước từ,
              hỡi thần linh tế độ cho tôi.
          10Dẫu cha mẹ từ bỏ tôi,
              còn có Yavê tiếp rước tôi.
          11Xin chỉ cho tôi đường lối của Người, lạy Yavê,
             xin dẫn tôi theo nẻo đi bằng phẳng, vì có kẻ rình hại tôi.
          12Xin đừng thí bỏ tôi theo sở thích thù địch,
             vì lũ chứng gian dấy lên hại tôi,
             hồng hộc sát khí.
          13Phải tôi tin, tôi sẽ được thấy lòng từ hậu Yavê,
             nơi dương gian người sống!
          14Hãy trông cậy Yavê, hãy can đảm,
              lòng hãy kiên cường! Hãy trông cậy vào Yavê!

               THÁNH VỊNH 28 (27)
                 Cầu khẩn và tạ ơn

      1Của Đavit
            Tôi kêu với Người, lạy Yavê,
            Tảng đá của tôi, xin chớ bưng tai lại với tôi.
            Kẻo Người làm ngơ,
            tôi lại hóa ra như kẻ xuống mồ
          2Xin nghe tiếng tôi nài van
           lúc tôi kêu cứu với Người,
           lúc tôi giơ tay lên 
           hướng về thâm cung thánh điện của Người.
         3Xin đừng lừa tôi đi với hạng ác nhân, 
           với phường tác quái,
           cùng bạn bè, chúng nói “bình an”,
           nhưng trong lòng chúng mưu điều ác.
         4Xin trả lại chúng xứng với hành vi,
            xứng với quả ác việc vàn.
            Xin trả lại chúng theo việc tay chúng làm,
            và hoàn lại nghiệp đời cho chúng.
          5Vì chúng chẳng am tường các việc Yavê,
            và công trình tự tay Người gây nên,
            xin Người phá chúng đi, chứ đừng dựng lại!
           6Chúc tụng Yavê, 
             vì Người đã nghe tiếng tôi nài van!
           7Yavê là sức mạnh và là thuẫn đỡ cho tôi,
             nơi Người lòng tôi trông cậy.
             Tôi được phù trì và lòng hoan hỉ, 
             với lời ca hát tôi cảm tạ Người.
           8Yavê là sức mạnh cho dân Người, 
               cho vị Kitô của Người, Người là đồn tế độ.
            9Xin cứu lấy dân Người,
             và chúc lành cho cơ nghiệp của Người.
              Xin chăn dắt
              và đỡ vực chúng cho đến muôn đời.

                     THÁNH VỊNH 29  (28)
                  Ca ngợi Chúa của Sấm sét

        1Thánh vịnh của Đavit
              Hãy dâng Yavê, hỡi chư thần,
              hãy dâng Yavê vinh quang quyền lực.
             2Hãy dâng Yavê vinh quang Danh Người,
               hãy bái thờ Yavê rạng ngời chiêu thánh!
             3Sấm Yavê vang rền mây nước!
               Thiên Chúa vinh quang nổi sấm sét,
                Yavê trên làn nước bao la!
             4Sấm Yavê vang hùng mạnh,
                sấm Yavê rền trời oai linh!
              5Sấm Yavê chém chẻ bá hương,
                Yavê chém chẻ bách tùng Liban.
              6Khiến Liban như dê chồm nhảy,
                và dãy Syriôn  như nghé kinh hoàng.
              7Sấm Yavê tung lóe lửa thiêu,
              8Sấm Yavê chuyển rung sa mạc,
                Yavê chuyển rung sa mạc Kađesh.
              9Sấm Yavê quày rạt đám sồi,
                và tróc vỏ những rừng bát ngát.
                Và trong điện thờ Người 
                vạn sự của Người dâng lời: Vinh quang!
             10Yavê ngự trị trên hồng thủy,
                Yavê ngự trị làm vua muôn đời,
              11Xin Yavê ban uy lực cho dân Người ,
                Yavê chúc lành cho dân Người bình an.

                    THÁNH VỊNH 30 (29)
                Tạ ơn sau cơn hiểm nghèo

        1Thánh vinh. Ca ngợi lễ khánh thành Nhà. Của Đavit
               2Tôi xin tán tụng Người,
                 lạy Yavê, vì Người đã nhắc tôi lên,
                 không để kẻ thù mừng đắc chí trên tôi.
               3Yavê Thiên Chúa tôi, tôi đã kêu cứu với Người
                 và Người đã chữa tôi an lành.
               4Yavê, Người đã siêu độ mạng tôi khỏi âm phủ,
                 Người đã cứu sống tôi thoát phận những kẻ xuống mồ!
               5Hãy đàn ca Yavê, hỡi các kẻ thành tín với Người,
                 hãy cảm tạ thánh Danh Người.
               6Vì nơi Người, một chốc cơn nghĩa nộ đã qua,
                 còn ơn sủng thời mãn kiếp.
                 Mới chiều hôm, thâu canh đẫm lệ,
                 nhưng tảng sáng đã hò reo vui!
               7Còn tôi, trong lúc thư nhàn tôi trót nghĩ :
                “muôn đời ta sẽ không lay”.
               8Lạy Yavê, bởi ơn Người cho tôi vững
                 trên núi non hùng tráng.
                 Người vừa lánh mặt, tôi đã thất kinh.
               9Tôi kêu lên với Người, lạy Yavê,
                tôi nài van với Chúa tôi.
            “10 Người được lợi gì nơi huyết mạng tôi
                lúc tôi sa xuỗng hố ?
                Họa chăng bụi đất sẽ ngợi khen Người?
                Họa chăng nó sẽ loan truyền sự thật của Người ?
             11Xin lắng nghe, lạy Yavê, xin dủ thương,
                Lạy Yavê, xin đứng làm người bênh vực cho tôi ».
             12Người đã đổi tang tóc của tôi thành nhảy múa,
                giựt bỏ sô gai, Người lấy mừng vui thắt lưng tôi.
             13Ngõ hầu tâm can tôi đàn ca Người không ngớt, lạy Yavê,
                Thiên Chúa tôi, đời tôi sẽ tạ ơn Người.