Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

THÁNH VỊNH (Tv 1,1 - 10,18)

                                THÁNH VỊNH  1
                              Hai con đường
                 1Phúc cho người
                    không nghe lời kẻ dữ khuyên lơn,
                    không đứng lại nẻo đường của lũ tội nhân,
                    không ngồi chung chỗ cùng phường nhạo báng.
                 2Nhưng thú vui để nơi thánh chỉ Yavê,
                    và ngày đêm ngâm mãi thánh chỉ của Người!
                 3Kẻ ấy như cây trồng bên ngòi nước,
                    cứ mùa là sinh quả, lá không tàn,
                    hễ tra tay làm gì là nên việc.
                 4Kẻ dữ không thế, [ hẳn không thế ]
                    nhưng chúng như trấu lép, gió cuốn bay.
                 5Nên kẻ dữ không đứng vững khi phán xét,
                    và lũ tội nhân không nhập đoàn người công chính.
                 6Vì đường kẻ lành, Yavê quen mọi ngả,
                    còn đường kẻ dữ sẽ diệt vong.
                               THÁNH VỊNH  2
                          Vị Kitô của Thiên Chúa

               1Làm sao các dân chấn động,
                    và các nước tính chuyện hão huyền?
                 2Vua chúa trần gian dấy binh khởi nghĩa,
                     vương hầu liên minh một khối,
                     chống lại Yavê và chống lại Đức Kitô của Người :
                 “3Ta hãy giật tung dây chúng trói,
                     và quẳng xa thừng chão chúng đi”.
                 4Đấng ngự trời cao phải phì cười,
                     Chúa nhạo báng khinh thường bọn chúng.
                 5Bấy giờ thịnh nộ, Người phán bảo,
                     nổi giận Người làm chúng kinh hoàng :
                “6Chính Ta, Ta đã tấn phong vua Ta chọn,
                     trên Sion núi thánh của Ta”.
                 7Đây Ta truyền sắc chỉ của Yavê :
                     Người phán với Ta: Ngươi là Con Ta,
                     chính Ta, hôm nay, Ta đã sinh ra Người.
                 8Hãy xin Ta,
                     Ta sẽ cho Ngươi, các dân làm cơ nghiệp,
                     và lãnh địa đến mút cùng mặt đất.
                 9Lấy trượng sắt, Ngươi đập chúng tan tành,
                     và nghiền tán chúng như đồ sành thợ gốm.
                10Vậy bây giờ, hỡi chư vương, hãy xử cho khôn,
                     các ngự sử trần gian, hãy biết điều.
                11Hãy phụng thờ kính giới Yavê,
                     và run sợ mà [ hôn chân Người].
                12Kẻo Người bốc giận mà các ngươi mạt lộ,
                     vì chầy kíp khí nộ Người bùng cháy.
                     Phúc cho ai ẩn náu bên Người.
                                       
                                      THÁNH VỊNH 3
                                    Bị địch thù công hãm

          1 Thánh vịnh Đavit, vào thời ông chạy trốn Absalôm, con ông.
                 2Nhiều thay, lạy Yavê, quân thù tôi,
                    nhiều thay, những kẻ dấy lên chống lại tôi.
                 3Nhiều thay, những kẻ bàn tán về mạng tôi :
                     “Nó vô phương nhờ Thiên Chúa cứu thoát”.
                 4Nhưng lạy Yavê, chính Người là thuẫn cho tôi,
                     vinh quang của tôi, Đấng cho tôi hiên ngang ngẩng đầu!
                 5Cất tiếng, tôi kêu lên với Yavê,
                     và từ Núi thánh Người, Người nhậm lời tôi.
                 6Tôi nằm xuống và thiếp ngủ,
                     tôi tỉnh dậy, vì Yavê chống đỡ tôi.
                 7Dẫu trước hàng vạn quân, tôi cũng không sợ,
                     ngay lúc chúng bủa vây tôi.
                 8Lạy Yavê xin hãy chỗi dậy!
                     Lạy Thiên Chúa tôi, xin hãy cứu tôi!
                     Người đánh trật hàm mọi kẻ thù tôi,
                     Người đập gãy nanh lũ ác nhân.
                 9Riêng thuộc Yavê ơn cứu độ :
                     Xin Người giáng phúc cho dân Người.
                                
                                THÁNH VỊNH 4
                     An toàn dưới sức hộ phù của Yavê

         1Phần nhạc trưởng. Có họa đàn. Thánh vịnh Đavit.
                 2Khi tôi kêu, xin hãy đáp lời,
                     lạy Thần công lý của tôi!
                     Buổi ngặt nghèo,
                     Người mở rộng lối thoát cho tôi!
                     Xin hãy dủ thương và nghe tôi khẩn cầu.
                 3Hỡi các bậc quyền quý,
                     cho đến bao giờ [ lòng còn trai đá?]
                     Sao lại ưa thích hư không?
                     Và mãi tìm điều gian dối ?
                4Hãy biết rằng: Với kẻ thiết nghĩa cùng Người.
                     Yavê đã tỏ uy linh quyền phép.
                   Yavê lắng nghe lúc tôi kêu lên với Người.
              5Hãy run sợ và đừng phạm tội nữa,
                trên giường ngủ hãy hồi tâm lặng thinh!
               6Hãy dâng lễ tế thập thành  và tin cậy Yavê!
              7Lắm kẻ kêu ca: Ai sẽ cho ta thấy nguồn phúc ?
                Lạy Yavê, ánh tôn nhan Người, xin soi dọi trên chúng tôi.
              8Người đã đặt nơi lòng tôi niềm hoan lạc
                hơn là buổi chúng được mùa lúa rượu dư đầy.
              9Trong bình an, vừa nằm tôi đã ngủ,
                vì một mình Người, lạy Yavê,
                Người cho tôi phúc sống an toàn.
                        
                           THÁNH VỊNH 5
                     Thiên Chúa xét xử công minh
         1Phần nhạc trưởng. Có thổi quyển. Thánh vịnh Đavit.
               2Lạy Yavê, xin lắng nghe lời tôi,
                xin thấu suốt điều tôi rên rỉ,
              3xin để ý đến tiếng tôi kêu cầu,
                lạy Vua và là Thiên Chúa của tôi.
              4Tôi van xin Người, lạy Yavê!
                Từ sáng sớm, Người đã nghe tiếng tôi.
                Từ sáng sớm, tôi thiết lễ kính Người
                và tôi ngóng đợi.
              5Vì Người đâu phải Thiên Chúa ưa điều ác,
                kẻ dữ không thể trú ngụ được bên Người.
              6Trước mắt Người, kiêu mạn đứng vững làm sao,
                Người ghét hết thảy những phường tác quái.
              7Hạng người láo khoét, Người để diệt vong,
                Yavê nhờm tởm kẻ khát máu gian hùng.
              8Còn tôi, nhờ lượng ân nghĩa Người ban,
                     tôi được tiến vào nhà Người,
                     và hướng về thánh điện của Người,
                     tôi phục lạy lòng đầy kính giới.
              9Xin Yavê hãy dìu dắt tôi theo đức công chính của Người,
                     vì những kẻ hằng rình hại tôi.
                     Xin san bằng trước mặt tôi, đàng đi của Người.
                10Vì nơi miệng [chúng] không mảy may chân chỉ,
                     lòng dạ chúng chứa đầy ác hoạ,
                     họng chúng như mồ mả banh ra,
                     chứng chỉ thơn thớt được nơi đầu lưỡi.
                11Xin bắt chúng đền tội chúng đi, lạy Thiên Chúa,
                     cho chúng thất bại mưu đồ,
                     vì bao tội ác đầy dẫy, xin xua đưổi chúng đi
                     bởi chúng là phường loạn tặc với Người.
                12Còn những ai ẩn náu bên Người, sẽ được mừng rỡ,
                     đời đời chúng sẽ reo vui,
                     Người che chở chúng và chúng sẽ nhảy mừng,
                     Những ai yêu mến Danh Người!
                13Vì kẻ công chính, Người giáng phúc cho,
                     lạy Yavê,
                     như khiên mộc, sủng ái của Người bao phủ trong ngoài.
                               
                              THÁNH VỊNH 6
                      Xin Thiên Chúa nguôi cơn thịnh nộ

           1Phần nhạc trưởng. Có họa đàn. Theo đàn bát huyền
             Thánh vịnh Đavit.
                 2Yavê, xin đừng theo nghĩa nộ mà phạt chúng tôi,
                     trong cơn lôi đình, xin chớ trừng trị tôi!
                 3Xin dủ thương, lạy Yavê, vì tôi thân tàn sức kiệt,
                     xin chữa tôi, lạy Yavê, vì xương tôi rã rời.
               4Hồn vía tôi cũng rụng rời kinh khiếp,
                còn Người, lạy Yavê, cho đến bao giờ nữa ?
               5Xin đoái lại, lạy Yavê, xin gỡ thoát mạng tôi,
                xin cứu tôi vì lòng nhân nghĩa của Người.
               6Bởi chưng [ai nhớ] đến Người nơi cõi chết,
                chốn âm ty ai sẽ ngợi khen Người ?
               7Tôi kiệt sức vì rên siết,
                đêm đêm lệ thấm chăn nằm,
                nước mắt chan hòa đẫm ướt giường tôi.
               8Phiền sầu mắt đã ra mờ,
                hầu lòa ra mất giữa thù địch tôi.
               9Hãy kéo đi xa ta, hết thảy phường tác quái!
                Kìa Yavê đã nghe tiếng tôi khóc than.
              10Yavê đã nghe lời tôi kêu van,
                Yavê nhận lời tôi khẩn cầu.
              11Mọi kẻ thù tôi phải xấu hổ, rụng rời kinh khiếp,
                trong chốc lát chúng phải xấu hổ tháo lui!
                                 
                            THÁNH VỊNH 7
                  Kêu cùng Thiên Chúa công minh
      1Lời than vãn Đavit hát lên trước Yavê,
        về vụ tên Kush, người Benyamin
.
              2Lạy Yavê Thiên Chúa tôi, tôi ẩn náu bên Người,
                xin cứu tôi khỏi mọi người bắt bớ, và giải thoát tôi,
             3Kẻo như sư tử, nó phanh xé mạng tôi,
                nó vồ giựt lấy mà không người gỡ thoát!
            4Lạy Yavê, Thiên Chúa tôi, nếu tôi đã làm thế,
                nếu tay tôi có gì gian trái.
           5Nếu tôi đã lấy oán báo đền người ân nghĩa,
                và vô cớ bóc lột kẻ nghịch cùng tôi :
           6Thì thù địch hãy truy nã mạng tôi mà bắt lấy,
                nó hãy giày đạp dưới đất sự sống tôi,
                và thế giá tôi nó hãy vùi trong tro bụi.
            7Lạy Yavê, xin chỗi dậy, trong cơn thịnh nộ,
                     xin vươn lên chống lại địch thù thét lửa hại tôi.
                     Xin thức dậy cứu tôi,
                     chính Người đã truyền phải có công minh! 
             8Đại hội các nước hãy vây quanh Người,
                     nơi cao thẳm, xin Người tái hồi trên chúng! 
             9Yavê xét xử muôn dân,
                     xin phân xử cho tôi, lạy Yavê,
                     theo lòng liêm chính của tôi,
                     theo sự trọn hảo hiện rõ trên tôi! 
              10Hãy tiệt đi, lòng độc của lũ ác nhân,
                     xin cho người ngay chính được vững bền,
                     Người là Đấng dò thấu lòng dạ can trường,
                     lạy Thiên Chúa chí công! 
              11Sẵn nơi Thiên Chúa, thuẫn đỡ cho tôi,
                     Đấng cứu thoát những người lòng ngay.
                12Thiên Chúa Đấng phán xét chí công,
                      Chúa Trời hằng hăm dọa mọi ngày.
                13Nếu họ không hối cải, thì Người chuốt gươm,
                     Người trương nỏ và giương lên sẵn,
                14Người có sẵn các lợi khí tử thần,
                     tên Người bắn, Người làm thành tên lửa.
                15Nầy đây có kẻ cưu mang tai quái,
                     thai nghén họa ác và sinh hạ điêu ngoa.
                16Nó đào hầm bẫy và moi cho sâu hoáy,
                     nhưng nó nhào xuống hố nó cố công đào.
                17Họa ác nó làm, quật lại trên đầu nó,
                     tàn bạo cho lắm để đỉnh đầu chịu vạ.
                18Tôi sẽ ca ngợi Yavê vì đức công minh của Người,
                     tôi sẽ đàn ca Danh Yavê Đấng Tối cao.
                           
                                  THÁNH VỊNH 8
                          Vinh quang Thiên Chúa tạo hóa
         1Phần nhạc trưởng. Theo đàn tỳ bà xứ Gat. Của Đavit.
                 2Yavê Chúa chúng tôi,
                     Danh Người uy linh dường bao trên khắp cõi trần!
                     [Ước gì tôi được ca hát] uy đức Người chốn trời cao,
                     hơn miệng nhi đồng nhũ tử vang ca.
                 3Khi Người dựng nên thành quách chống phường loạn,
                     để tiêu diệt đối địch và đứa căm thù.
                 4Một khi tôi trông lên trời, ngón tay Người đã làm ra,
                     trăng sao vằng vặc Người đã định chỗ.
                 5Thì phàm nhân là gì để Người nhớ đến,
                     hay con người là gì để Người phải bận tâm ?
                 6So với thần linh, Người không để cho thua mấy tí,
                     vinh dự huy hoàng là triều thiên Người ban tặng.
                 7Người cho thống trị các kiệt tác tay Người làm,
                     muôn sự Người đã đặt cả dưới chân.
                 8Chiên, dê, bò, ngựa, hết thảy,
                     lại thêm các loài mãnh thú.
                 9Chim trời, cá biển,
                     những vật ngang dọc nẻo đường đại dương.
                10Lạy Yavê, Chúa chúng tôi,
                     Danh Người uy linh dường bao trên khắp cõi trần.
                                 
                                    THÁNH VỊNH 9-10
                    Yavê cứu kẻ nghèo hèn và diệt phường vô đạo

       1Phần nhạc trưởng, Khe khẽ. Phần nhi đồng. Của Đavit.
                 2Tôi xin tạ ơn Người hết lòng tôi, lạy Yavê,                Aleph.
                     tôi sẽ kể lại những kỳ công Người làm hết thảy,
                 3tôi sẽ vui sướng và nhảy mừng lên trong Người,
                     tôi sẽ đàn ca Danh Người, lạy Đấng tối cao.
                 4Còn các địch thù tôi rút lui tẩu thoát,         Bet.
                     thất điên bát đảo trước tôn nhan Người :
                 5Khi Người duyệt án và phân xử cho tôi,
                     khi Người ngự tòa minh xử chí công.
                 6Người đã quát mắng dân ngoại đạo,          Gimel.
                     diệt phường ác nhân,
                     tên tuổi chúng, Người đã xóa đi đời đời kiếp kiếp.
                 7Địch thù đã tận tuyệt, cảnh thê lương muôn thuở,
                     thành trì chúng, Người nhổ tận gốc, ký ức chúng đã tiêu ma.
                 8[Kìa] Yavê đời đời ngự trị,             .
                     Người đặt vững tòa, chờ ngày phân xử.
                 9Chính Người sẽ xét xử dương gian theo lẽ công minh,
                     Người sẽ hạch tội các nước theo đường chính trực.
                10Và ước gì kẻ áp bức được Yavê làm đồn tị nạn,   Vav.
                     đồn tị nạn vào thời buổi ngặt nghèo!
                11Ai biết Danh Người hãy tin cậy vào Người,
                     vì Người không hề bỏ những kẻ tìm kiếm Người, lạy Yavê!
                12Hãy đàn ca Yavê, Đấng ngự Sion,              Zaim.
                     hãy loan báo trong muôn dân các huấn công của Người.
                13Vì Đấng bảo lĩnh huyết thù đã nhớ đến họ,
                     Người đã không quên tiếng kêu của lũ nghèo hèn.
                14Xin dủ thương, lạy Yavê,              Het.
                     xin xem họa khốn tôi chịu do kẻ ghét tôi,
                     Người là Đấng siêu độ cho tôi lên khỏi môn hộ tử thần.
                15Ngõ hầu tôi kể lại mọi lời ca tụng Người
                     nơi cửa nhà nữ tử Sion,
                     tôi sẽ hoan hỉ trong ơn cứu thoát của Người.
                16Dân ngoại đã nhào xuống hố chúng đào, Tet.
                     lưới chúng căng lại quàng chân chúng.
                17Yavê đã tỏ mình ra, Người đã phân xử,
                     kẻ dữ mắc tròng nơi hành vi tay chúng.
                18Lũ ác nhân, chúng hãy xéo vào âm phủ,  Yođ.
                     hết thảy phường ngoại, lãng quên Chúa Trời!
                19Vì kẻ nghèo khó không bị lãng quên mãi mãi,        Kaph.
                     hy vọng của hạng khó hèn sẽ không tán tận đời đời.
                20Xin hãy chỗi dậy, lạy Yavê, chớ để phàm nhân đắc thắng,
                     cho dân ngoại mang án trước mặt Người!
                21Cho chúng phải kinh hoàng khiếp đảm, lạy Yavê,
                     quân ngoại đạo phải biết: Chúng chỉ là phàm nhân cả lũ!
                10. 1Làm sao, Yavê, Người lại đứng xa,       Lameđ.
                     những buổi ngặt nghèo, Người lại lánh mặt!
                 2Kẻ dữ làm càn, đứa nghèo lại phải điêu linh,
                      chúng hãy mắc cạm mưu cơ chúng bày!
                 3Hồn toại nguyện, kẻ dữ dám ngợi khen,   (Mem).
                     lợi trái đầy tay, nó dám chúc tụng mà khinh nhạo Yavê.
                 4Kẻ dữ hểnh mũi tự hào, Người không tra hỏi :        (Nun).
                     “Không có Thiên Chúa”, đó là tất cả suy tư của nó.
                 5Đường lối nó vững chãi mọi thời,
                     quá cao, phán quyết Người xa tầm của nó,
                     nó phỉ nhổ vào mặt mọi kẻ chống đối.
                 6Nó tự nhủ trong lòng: Đời đời ta sẽ không lay!
                 7Vô họa, nó tha hồ nguyền rủa.     (Samek).
                     Miệng nó mưu thâm chước độc những ứa tràn,  Phê.
                     dưới lưỡi tuôn ra độc ác cùng tai quái!
                 8Mai phục nơi thôn hẻm, nó trộm giết người vô tội,
                     đôi mắt rình một kẻ phận đen.   Ain.
                 9Nó lén lút nấp rình như sư tử sau bụi rậm,
                     nó nấp để chụp bắt thân cùng khó,
                     thân cùng khó, nó chụp bắt, lôi quàng vào lưới.
                10Rạp mình xuống, nó thu mình lại,               (Xađê).
                     và [kẻ phận đen] đã sa vào quyền nó.
                11Nó tự nhủ trong lòng: “Chúa Trời lãng quên,
                     Người đã ngoảnh mặt đi đời đời chẳng thấy! ”
                12Xin hãy chỗi dậy, lạy Yavê.           Koph.
                     lạy Chúa Trời, xin hãy giương tay,
                     xin chớ lãng quên những kẻ khó nghèo.
                13Làm sao kẻ dữ dám khinh nhạo Thiên Chúa,
                     dám tự nhủ trong lòng: “Người không tra hỏi! ”
                14Người đã thấy, vì nỗi lao đao tủi lụy,         Resh.
                     Người đã soi thấu, để chia tay cứu độ.
                     Nơi Người, kẻ phận đen có nơi gửi thác
                     và mồ côi được có người bầu chữa.
                15Xin hãy bẻ gãy cánh tay người ác, kẻ dữ,               Shin.
                     tội ác nó, hãy tra hỏi, [làm cho mất tăm mất tích].
                16Yavê là vua đời đời kiếp kiếp,
                     dân ngoại đã tiệt khỏi đất đai Người.
                17Sở nguyện của hạng nghèo hèn,               Tav.
                     Người đã đoái nghe, lạy Yavê,
                     Lòng dạ chúng, Người cho vững mạnh, Người lắng tai nghe.
                18Để phân xử cho kẻ mồ côi, người bị áp bức,
                     khiến cho phàm nhân bụi đất không còn thét oai.