Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sion - Ninivê (Tb 13,1 - 14,15)

                             XII. SION
13. 1Và ông nói :
2Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng hằng sống mãi mãi.
   Và nước của Người còn mãi đời đời.
   Và chính Người trừng phạt và Người xót thương,
   Người đẩy xuống đáy âm phủ.
   Và chính Người lại kéo lên khỏi đại họa diệt vong.
   Không gì tuột khỏi tay Người.
  3Con cái Israel, hãy cảm tạ Người trước mặt các dân tộc, vì chính 
  Người đã để các người tản mác giữa họ.
  4Ở đó, Người đã tỏ cho các ngươi biết oai nghi của Người.
   Trước mặt mọi sinh linh hãy tôn dương Người.
   Vì Người là Chúa của các ngươi,
   vì Người là Thiên Chúa của các ngươi,
   vì Người là Cha của các ngươi,
   chính Người là Thiên Chúa cho đến muôn muôn đời.
  5Người sẽ trừng phạt các ngươi vì các điều bết lương của các 
   ngươi. Và Người sẽ chạnh lòng thương các ngươi hết thảy mà
   thâu họp các ngươi,
   từ khắp muôn dân, từ hết mọi nơi các ngươi tản mác,
  6Khi các ngươi hết lòng trở lại cùng Người,
   và hết linh hồn làm sự thật trước nhan Người,
   bấy giờ Người sẽ quay lại cùng các ngươi ;
   Với các ngươi, Người sẽ không còn ẩn mặt.
  7Và nay hãy nhìn xem cách Người đã xử với các ngươi.
  Hãy cả tiếng tạ ơn Người.
  Hãy chúc tụng Chúa nhân nghĩa.
  Hãy tôn dương Vua vạn đại.
 8Phần tôi nơi đất lưu đày, tôi tạ ơn Người,
  Và bày tỏ sức mạnh và oai phong của Người,
  trước mặt một dân tội lỗi.
  Người tội lỗi hãy trở lại và làm điều nghĩa trước nhan Người,
  Biết đâu Người sẽ chẳng hài lòng mà xử lân mẫn với các ngươi ?
 9Tôi muốn suy tôn Thiên Chúa của tôi.
  Hồn tôi suy tôn Vua trên trời.
  Và hân hoan nhảy mừng oai phong của Người.
10Hết thảy hãy nói lên, hãy tạ ơn Người tại Yêrusalem,
  Yêrusalem thành thánh hỡi !
  Người sẽ trừng phạt ngươi vì việc vàn con cái ngươi,
  Nhưng Người sẽ lại xót thương con cái những người đức nghĩa.
11Hãy nhiệt liệt tạ ơn Chúa,
  Hãy chúc tụng Vua vạn đại,
  Ngõ hầu trướng của Người, trong hoan lạc, được xây dựng lại cho ngươi.
12Và mọi kẻ lưu đày được Người ban cho mừng rỡ trong ngươi,
  và mọi kẻ lầm than được Người âu yếm trong ngươi,
  cho đến muôn đời về sau.
13Ánh sáng chói lọi chiếu soi đến mọi phương cõi đất.
  Những dân cư mút cùng cõi đất,
  (chúng đến) cùng Danh thánh Thiên Chúa.
  Tay nâng lễ vật dâng Vua trên trời,
  Nơi ngươi, thế hệ này sang thế hệ khác tương truyền
  vang dậy những là hoan vui,
  và Tên (Thành) được chọn lưu đến muôn đời về sau.
14Thật đồ chúc dữ, hết thảy những kẻ nhiếc ngươi,
  chúng sẽ là đồ chúc dữ, mọi kẻ tàn phá ngươi,
  lật đổ tường lũy ngươi,
  mọi kẻ phá đổ các đài tháp ngươi,
  thiêu hủy nhà của n.
  Và đáng được chúc lành mãi mãi,
  Mọi kẻ kính sợ ngươi.
15Bấy giờ, ngươi hãy tiến ra hớn hở,
  nghinh đón con cái những người đức nghĩa,
  vì hết thảy chúng sẽ được sum vầy,
  mà chúc tụng Chúa hằng có đời đời.
  Phúc cho những ai mộ mến ngươi.
  Phúc cho những kẻ mừng vì phúc bình an trên ngươi.
16Phúc cho kẻ biết chia buồn với ngươi, vào thời ngươi bị trừng phạt.
  Vì nơi ngươi, chúng sẽ vui mừng được thấy tất cả niềm vui mừng của ngươi,
  vào thời sẽ đến.
  Hồn tôi hỡi, hãy chúc tụng Đức Chúa Đại Đế.
17Vì Yêrusalem sẽ được xây dựng lại,
  và nhà của Người cho đến muôn muôn đời !
  Tôi thật có phúc nếu giống má tôi còn sót người nà để được thấy
  vinh quang Người và cảm ta Vua trên trời.
  Các cửa Yêrusalem sẽ được xây bằng ngọc xanh, ngọc biếc.
  Các tường ngươi đều là ngọc quý.
  Các tháp của Yêrusalem sẽ được xây cất bằng vàng,
  và các lũy bằng kim luyện,
  các phố xá Yêrusalem lát bằng ngọc thắm với đá Ophir.
18Các cửa Yêrusalem rân lên ca vãn hân hoan, nhà nhà vang dội :
  Allêluya chúc tụng Thiên Chúa của Israel !
  Và các kẻ được chúc lành sẽ chúc tụng Danh thánh mãi mãi
chẳng cùng”.

                                XIII. NINIVÊ
     14. 1Những lời tạ ơn của Tôbit chấm dứt như vậy. 2Ông đã chết bình an, thọ được một trăm mười hai tuổi. Ông đã được tống táng trọng thể ở Ninivê. thời ông được sáu mươi hai tuổi, thì ông bị lòa mắt. Sau khi được thấy lại, ông đã sống trong phúc hậu và đã làm phúc bố thí. Ông vẫn luôn luôn chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa uy nghi lẫm liệt. 3Và khi sắp chết, ông gọi Tôbya con ông lại và truyền dạy con ông rằng: “Con ơi, hãy đem con cái đi. 4Hãy chạy qua Mêđi, vì cha tin vào lời của Thiên Chúa về Ninivê và Nahum đã nói: Vì sẽ ứng nghiệm trên Assur và Ninivê, tất cả những gì các tiên tri của Israel đã nói. Các ngài đã được Thiên Chúa phái đến. Tất cả đều sẽ ứng nghiệm. Không gì sẽ bị xén bớt nơi tất cà các lời ấy. Đến lúc mọi sự sẽ xảy ra, Mêđi sẽ là chốn được an toàn hơn là ở Assur hay Babilon. Vì ta biết và ta tin rằng mọi điều Thiên Chúa đã phán sẽ thành tựu, sẽ xảy ra. Không điều nào trong các lời ấy sẽ rơi vô hiệu.
           “Anh em của chúng ta, những người ở tại đất Israel, hết thảy sẽ bị phân tán, bị đày xa đất lành. Tất cả xứ Israel sẽ thành hoang vu. Nhà của Thiên Chúa sẽ phải tang thương và thiêu hủy một thời gian. 5Nhưng Thiên Chúa lại sẽ thương xót họ, Thiên Chúa sẽ cho họ trở về đất Israel. Họ sẽ xây lại nhà, nhưng không được bằng trước, chờ cho đến khi thời gian viên mãn. Và sau đó hết thảy sẽ từ chốn lưu đày trở về. Họ sẽ xây lãi Yêrusalem lộng lẫy. Nhà của Thiên Chúa tại đó sẽ được xây lại, như các tiên tri của Israel đã nói.
     “6Và mọi dân tộc trên toàn cõi đất, hết thảy sẽ trở lại và chân thành kính sợ Thiên Chúa. Hết thảy chúng sẽ bỏ tà thần của chúng, những điều huyền hoặc đã làm chúng lầm đường lạc lối. Trong đức nghĩa, chúng sẽ chúc tụng Thiên Chúa hằng có đời đời. 7Con cái Israel hết thảy, những người được cứu thoát trong những ngày ấy, sẽ chân thành nhớ đến Thiên Chúa. Họ sẽ sum vầy đoàn tụ và đến Yêrusalem, họ sẽ lập cư mãi mãi trên đất của Abraham, trong cảnh văn minh làm gia tài chuyển lại cho họ. Còn những kẻ làm sự tội và bất chính sẽ biến khỏi toàn cõi đất.
     “8Và nay, hỡi các con, ta truyền cho các con là: Hãy thật lòng làm tôi Thiên Chúa, hãy làm điều đẹp mắt Ngươi, hãy căn dặn con cái các ngươi làm nghĩa, làm phúc và nhớ đến Thiên Chúa, cùng chúc tụng Danh Người mọi lúc, thật lòng, và hết sức chúng. 9Và nay, hỡi con, hãy ra khỏi Ninivê. Đừng ở lại đây! ngày nào con đã chôn cất mẹ con làm một với ta, thì ngày ấy con đừng nấn ná trong bờ cõi đó. Vì ta thấy trong đó có nhiều bất lương và lắm trò xảo quyệt tung hoành, mà người ta không lấy làm hổ thẹn.
          “10Con ơi, hãy coi Nađab đã xử thế nào đối với Akhikar dưỡng phụ nó. Ông đã không bị nó chôn sống đó sao? Nhưng Thiên Chúa đã bắt trả lại vào mặt nó cái trò bỉ ổi (của nó). Akhikar đã lại ra với ánh sáng, còn Nađab phải vào trong tối tăm mãi mãi, vì nó đã tìm cách giết hại Akhikar. Bởi ông làm phúc bố thí, ông đã thoát đuợc tròng bẫy giết người, Nađab đã căng hãm hại ông. Nhưng chính Nađab đã sa bẫy giết người của nó, đè mà toi mạng. 11Và nay, hỡi các con, hãy coi bố thí sinh gì; bất lương đẻ gì? chẳng qua chết tốt! Nhưng này hơi ta đã kiệt!” Họ đã đặt ông lên giường, và ông đã chết. Ông đã được tống táng linh đình trọng thể.
          12Và khi mẹ chết Tôbya đã chôn cất bà làm một với cha cậu. Đoạn cậu và vợ cậu đã rời đến xứ Mêđi và đã lập cư ở Ecbatana với Raguel, nhạc phụ của cậu. 13Cậu đã nuôi dưỡng tuổi già ông gia bàa gia chu đáo. Và đã chôn cất họ ở Ecbatana xứ Mêđi. Cậu đã thừa hưởng nhà cửa của Raguel cũng như của Tôbit cha cậu. 14Tôbya đã chết thọ được một trăm mười bảy tuổi, người người khâm phục.
         
15Trước khi chết, ông đã được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai về cuộc khánh kiệt của Ninivê. Ông đã thấy đám tù bình của nó bị điệu dđến Mêđi, những tù binh Akhikar vua Mêđi đã bắt được. Và ông chúc tụng Thiên Chúa về mọi điều Người đã làm cho con cái Ninivê và Assur. Trước khi chết ông đã được vui mừng thấy Ninivê mạt vận. Và ông đã chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa, Đấng sống đời đời kiếp kiếp. Amen.