Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sinh Esau và Yacob - Esau bán quyền trưởng nam - Ysaac tại Ghêrar - Các giếng nước

                       3 - SỰ TÍCH YSAAC VÀ YACOB

Sinh Esau và Yacob
     19Đây là dòng dõi Ysaac, con của Abraha. Abraham đã sinh ra Isaac. 20Và Ysaac được bốn mươi tuổi khi cưới vợ là Rêbêca, con của Bơtuel, người Aram vùng Pađđân-Aram, em gái của Laban, người Aram. 21Ysaac cầu xin Yavê cho vợ vì bà hiếm con và Yavê đã nhậm lời ông. Rêbêca vợ ông đã thụ thai. 21Các thai nhi va chạm nhau trong bà, làm bà nói: “Nếu thế này, thì tôi (sống) mà làm gì?” và bà đi thỉnh vấn Yavê. 23Yavê phán với bà:
     “Có hai nước trong bụng ngươi, hai dân tự lòng ngươi sẽ phân tranh.
     Dân nầy thắng thế át dân nọ, con cả phải làm tôi con thứ”.
     24Khi đã đầy ngày tháng đến lúc bà sinh con: thì bà đã sinh đôi 25Đứa đầu ra: sắc nó hung, cả mình nó như tấm áo choàng bằng lông. Người ta mới gọi tên nó là Esau. 26Sau đó, em nó ra, tay nắm chặt gót Esau: nên người ta gọi tên nó là Yacob: Ysaac được sáu mươi tuổi khi chúng sinh ra.
     27Các trẻ lớn lên: Esau chuyên nghề săn bắn, một người đồng hoang; Yacob, một người điềm đạm, ở lều. 28Ysaac thương Esau, vì thấy thịt săn vừa miệng; còn Rêbêca lại thương Yacob.

Esau bán quyền trưởng nam
     29Lần kia,Yacob nấu canh và Esau tự ngoài đồng hoang về anh chàng lại kiệt sức. 30Esau mới bảo Yacob: "cho ta ngốn cái hung hung kia kìa, vì tao kiệt sức mất rồi”. Vì thế mà người ta gọi tên nó là Eđôm. 31Yacob nói: "Bán cho tôi quyền trưởng nam đi trước đã” 32Esau nói: “Nầy tao sắp chết mất rồi! Quyền trưởng nam nào có báo bổ gì cho ta”. 33Yacob nói: “Thì thề ngay đi với tôi nào!” Và nó đã thề và bán quyền trưởng nam cho Yacob. 34Yacob đã đưa bánh và canh đậu đà cho Esau! Nó ăn nó uống, rồi nó chỗi dậy mà đi. Esau đã khinh rẻ quyền trưởng nam.

Ysaac tại Ghêrar
     26. 1Xảy đến trong xứ đói kém - ngoài nạn đói kém trước xảy ra thời Abraham và Ysaac trẩy đi Ghêrar, đến với Abimelek vua dân Philitin. 2Yavê đã hiện ra cho ông và phán: “Đừng xuống Aicập; hãy ở lại trong xứ, ta sẽ nói cho ngươi! 3Hãy ngụ lại trong xứ nầy: Ta sẽ ở với ngươi, Ta sẽ chúc lành cho ngươi và Ta sẽ ban cho ngươi, và dòng giống ngươi tất cả các xứ nầy. Ta sẽ giữ lời Ta đã thề với Abraham cha ngươi. 4Ta sẽ cho dòng giống ngươi nên đông đảo như sao trên trời, Ta sẽ ban cho dòng giống ngươi tất cả các xứ này. Mọi dân thiên hạ sẽ lấy dòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau, 5bởi chung Abraham đã vâng nghe lời Ta và đã giữ trọn đạo với Ta, các luật điều, các thánh chỉ của Ta”. 6vậy Ysaac đã lưu lại ghêrar.
     7Dân chỗ ấy có hỏi về vợ ông thì ông nói: “Nàng là em gái tôi”, vì ông sợ nói ra rằng: “Vợ tôi! Kẻo, ông nghĩ, dân chỗ ấy giết tôi mất vì cớ Rêbêca, bởi nàng có nhan sắc”. 8Ông đã lưu lại ở đó lâu ngày, thì lần kia Abimêlek, vua dân Philitin dòm qua cửa sổ, và nhìn thì này: Ysaac đang đùa giỡn với Rêbêca vợ ông. 9Abimêlek mới gọi Ysaac mà nói: “Đã hẳn, nàng là vợ ông! Làm sao ông lại nói: Nàng là em gái tôi !?” Ysaac đáp lại ông: “Tôi tự nhủ: kẻo mình chết mất vì cớ nàng!” 10Abimêlek nói: “Sao ông làm thế đối với chúng tôi? Chỉ tí nữa, nhỡ ra có kẻ trong dân nằm với vợ ông, là ông đã kéo tội vạ xuống trên chúng tôi”. 11Abimêlek mới truyền cho toàn dân: “Ai đụng đến người nầy hay vợ ông ta thì sẽ bị xử tử”.
     12Nơi đất ấy, Ysaac gieo lúa, và năm ấy ông đã thu hoạch được gấp trăm . Yavê đã chúc lành cho ông. 13Và con người ấy đã làm giầu; và ông cứ làm giàu thêm luôn mãi, đến đỗi đã nên rất mực giàu có. 14Ông có những đàn cừu, đàn bò, và tôi tớ đông đảo, khiến người Philitin phải phân bì.

Các giếng nước
     15Tất cả các giếng nước, tôi tớ của cha ông đã đào vào thời Abraham, cha ông, thì người Philitin đã trám lại và lấp đầy đất. 16Abimêlek nói với Ysaac: “Ông hãy đi xa chúng tôi, vì ông đã nên phú cường hơn chúng tôi nhiều quá”. 17Ysaac đã bỏ đó mà đi. Ông đã đặt trại ở khe Ghêrar, và lưu lại ở đó. 18Ysaac đã đào lại các giếng nước người ta đã đào thời Abraham cha ông mà người Philitin đã trám lại sau khi Abraham chết. Ông đặt tên các giếng ấy bằng tên cha ông đã đặt.
     19Tôi tớ của Ysaac đào trong lòng khe và họ đã gặp được giếng nước mạch sống. 20Đám mục đồng Ghêrar gây sự với mục đồng của Ysaac mà rằng: “Nước thuộc về chúng tao”, nên ông đã gọi tên giếng là: Eseq, vì người ta đã gây sự với ông. 21Họ lại đào giếng khác; và người ta cũng gây sự vì giếng ấy, nên ông đã gọi tên nó là Sitna. 22Ông rời đi khỏi đó và đào giếng khác. Người ta không còn gây sự vì giêùng ấy, nên ông gọi tên giếng là Rơkhôbôth, và nói: “Thật bây giờ Yavê đã mở rộng cho ta, để ta được phồn thịnh trong xứ”. 23Rồi từ đó ông lên Bơer-Sêba. 24Yavê đã hiện ra cho ông chính đêm ấy và phán: “Ta là Thiên Chúa của Abraham, cha ngươi! Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi! Ta sẽ chúc lành cho ngươi, Ta sẽ cho dòng giống ngươi nên đông đảo, vì Abraham tôi tớ của Ta”.
     25Ông đã xây một tế đàn ở đó. Và kêu cầu Danh Đức Yavê. Ông đã cắm lều ở đó. Tôi tớ Ysaac đã đào ở đó một cái giếng.