Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Samson (tiếp theo) (Thp 15,1 - 16,31)

Samson đốt cháy mùa màng của người Philitin
        15. 1Ít lâu sau, vào những ngày mùa gặt lúa miến, Samson đi thăm vợ với một dê con (làm quà). Ông nói! "Ta sẽ vào với vợ ta, đến tận loan phòng" Nhưng cha nàng không cho phép ông vào. 2Cha nàng nói với ông! "Tôi tự nhủ mình! chắc hẳn anh đã đổi lòng ghét nó, nên tôi đã gả nó cho người bạn của anh rồi. Nhưng há em nó không xinh hơn nó sao? con bé ấy hãy là phần anh thay cho đứa kia!" 3Samson nói với họ! "Lần này người Philitin đừng có đổ lỗi cho tôi nếu tôi làm dữ với họ!" 4Samson đi bắt ba trăm con chồn, lấy đuốc, và châu (chúng) lại đuôi với đuôi và để một bó đuốc giữa hai đuôi, ngay chính giữa. 5Đoạn ông châm lửa vào đuốc và thả (chồn) vào lúa gié của người Philitin mà thiêu huỷ từ đụn rơm cho đến lúa gié, đến cả nho và ôliu.
        6Người Philitin hỏi! "Ai đã làm thế?" Người ta nói! "Samson, con rể của người làng Timna, vì người ta đã bắt vợ hắn mà gả cho thằng bạn của hắn". Người Philitin mới kéo lên phóng hoả đốt nàng làm một với cha nàng. 7Samson mới nói với họ! "Bởi các người đã xử như thế, thì tôi phải trả thù trên các người cho kỳ được mới thôi!". 8Đoạn ông đánh cho họ một trận tơi bời, một trận phải thể. Rồi ông xuống ở trong bộng đá Êtam.

Hàm lừa
        9Người Philitin lên và đóng trại ở Yuđa, họ rải quân về phía Lêkhi
        10Người Yuđa hỏi họ! "Tại sao các ông lại tiến lên đánh chúng tôi?" Họ đáp! "Chính để trói Samson mà chúng tôi đã lên, để xử với hắn như hắn đã xử chúng tôi!" 11Ba ngàn người Yuđa xuống bộng đá Êtam. Họ nói với Samson! "Anh không biết là người Philitin đô hộ chúng tôi sao? Tại sao anh lại làm thế với chúng tôi?" Ông nói với họ! "Chúng đã xử với tôi sao, tôi cũng đã xử với chúng như vậy!" 12Họ nói với ông! "Chúng tôi xuống để trói anh mà nộp anh trong tay người Philitin". Samson nói với họ! "Các ông hãy thề với tôi là chính các ông sẽ không đả thương tôi!" 13Họ nói với ông! "Không đâu! Chúng tôi chỉ muốn trói anh lại mà nộp tay chúng nó! chúng tôi không hề muốn giết anh". Và họ đã trói ông lại bằng hai cái chão mới tinh, và đem ông lên khỏi tảng đá.
        14Khi ông đến gần Lêkhi, người Philitin reo hò ra đón ông! nhưng thần khí Yavê giáng xuống trên ông! cái chão trên tay ông đã ra ngay như sợi gai chảy xèo trong lửa; và dây trói ông tuột ra rơi xuống khỏi tay ông. 15Rồi ông thấy một cái hàm lừa tươi hớn, ông chìa tay vớ lấy mà đánh giết một ngàn người. 16Và Samson nói!
  "Với một hàm lừa, một con lừa bằng hai lừa cái,
   Với một hàm lừa, tôi đã đánh gục ngàn quân".
  17Nói xong ông quăng hàm lừa khỏi tay và gọi chỗ ấy là Ramat-Lêkhi. 18Khát quá đỗi, ông kêu với Yavê và nói! "Chính Người đã cho tay tôi tớ Người được đại thắng thế này, mà bây giờ tôi lại chết khát mà rơi vào tay quân không cắt bì sao?" 19Bấy giờ Thiên Chúa đã chẻ kẽ đá ở Lêkhi và nước đã phun ra; ông đã uống, khí lực hoàn hồi và ông lại sống. Vì thế người ta đã gọi tên suối là En-ha-Qơrê! suối vẫn còn ở Lêkhi cho đến ngày nay. 20Ông đã làm thẩm phán trên Israel, vào thời Philitin, hai mươi năm.

Câu truyện cả thành Gaza
        16. 1Samson đi Gaza, và ở đó ông thấy một gái điếm và ông đã vào nhà nó. 2Tin báo cho người thành Gaza rằng! "Samson đã đến đây!" Họ đi tuần tiễu và rình ông suốt cả đêm ở cổng thành. Nhưng suốt đêm họ không động tĩnh, tự nhủ rằng! "Đến tảng sáng, chúng ta sẽ giết nó". 3Samson nằm mãi cho đến nữa đêm. Rồi nữa đêm ông dậy, nắm lấy cánh cửa cổng thành và cả hai thành cửa mà giựt tung ra làm một với then ngang; rồi ông đặt cả lên vai mà vác lên đỉnh núi đối diện với Hêbrôn.

Samson bị Đalila phản
      4Sau đó, ông lại yêu một người đàn bà trong khe Soreq; tên nàng là Đalila. 5Các vương công Philitin lên nhà nàng mà nói! "Dỗ hắn xem nhờ cái gì mà sức hắn lớn thế, và làm sao chúng ta thắng được hắn và trói hắn lại để chế ngự được hắn; rồi chúng tôi mỗi người sẽ cho cô một ngàn một trăm seqel bạc".
         6Đaliala nói với Samson! "Nhờ cái gì mà sức anh lớn thế; lấy gì mà trói anh được để chế ngự được anh?" 7Samson nói với nàng! "Nếu người ta trói anh bằng bảy dây gân mới luyện, không bị phơi khô, thì anh sẽ bi liệt nhược và ra như bất cứ người nào khác". 8Các sứ quân Philitin đem lên cho nàng bảy dây gân mới luyện không bị phơi khô, và nàng lấy các dây gân ấy mà trói ông lại. 9Nàng đã đặt người mai phục ở buồng trong, đoạn nàng nói với ông! "Samson, người Philitin trên anh đó!" Và ông đã bật tung các dây gân ra, như bấc bùi nhùi bến lửa. Vì vậy người ta không biết sức ông (bởi đâu ra).
         10Đalila nói với Samson! "Đó, anh lừa em, và chỉ nói dối với em! Vậy bây giờ hãy nói thật cho em hay lấy gì mà trói được anh?" 11Và ông bảo nàng! "Nếu người ta trói được anh bằng chão mới tinh, chưa hề dùng làm việc gì, thì anh sẽ liệt nhược, và ra như bất cứ người nào khác". 12Đalila lấy chão mới tinh mà trói ông lại, đoạn nói với ông; "Samson, người Philitin trên anh đó!" - đã có đặt người mai phục ở buồng trong – Ông đã bật tung cái chão ấy đi như rợi chỉ khỏi cánh tay.
         13Đalila nói với Samson! "Cho đến bây giờ, anh vẫn lừa em và chí nói dối với em! Vậy bây giờ hãy nói thật cho em hay lấy gì mà trói được anh ». Và ông nói với nàng! "Nếu em dệt bảy bím tóc đầu anh vào chỉ dọc khung cửi (rồi lấy đòn nện mà bện cho chặt, thì anh sẽ liệt nhược, và ra bất cứ như ngườiø nào khác". 14Nàng mới ru cho ông ngủ, rồi dệt bảy bím tóc đầu ông vào chỉ dọc khung cửi) vả lấy đòn nện mà bện cho chặt, đoạn nói với ông! "Samson, người Philitin trên anh đó!" ông bừng tỉnh khỏi giấc ngủ và bức cả đòn nện thoi và khung cửi.
        15Và nàng nói với ông! "Làm sao anh nói được là anh thương em, khi mà anh chẳng có lòng gì đối với em! quá tam ba bận anh đã lừa em, chẳng nói cho em hay nhờ cái gì mà sức anh lớn thế!" 16Mà bởi vì nàng thúc bách ông quá, tất cả mọi ngày và nhằng nhẵng đòi ông, thì ông đã nóng lòng sốt ruột, muốn chết được. 17Và ông đã tỏ cho nàng tất cả nỗi lòng. Ôâng nói với nàng! "Dao cạo đã không hề sớt qua đầu anh, vì anh là đặc hiến cho Thiên Chúa từ dạ mẹ. Nếu anh cạo đầu đi, thì sức liệt liền biến khỏi đầu anh và anh sẽ liệt nhược và ra như mọi người".18Đalila thấy được là ông đã tỏ tất cả nỗi lòng của ông. Nàng sai người đi mời các vương công Philitin mà rằng! "Lần này, xin lên đi vì hắn đã rỏ tất cả nổi lòng của hắn!" Các vương công Philitin đã lên và đã đem bạc lên nữa. 19Rồi nàng dỗ ông ngũ trên đầu gối nàng, và gọi người đến cạo bảy bím tóc trên đầu ông; và nàng chế ngự được ông; sức của ông đã biến khỏi ông. 20Đoạn nàng nói! "Samson, người Philitin trên anh đó!" Ông liền bừng tĩnh khỏi giấc ngủ. Ông tự nhủ! "Ta sẽ ra được như lần nọ lần người kia, ta sẽ gở mình được". Nhưng ông không biết là Yavê đã rời xa ông. 21Quân Philitin đã túm lấy ông, khoét mắt ông, rồi họ đem ông xuống Gaza và xiềng ông lại bằng hai xích đồng. Rồi ông quay cối xay trong nhà tù.

Samson trả thù trước khi chết
        22Song tóc đầu ông vừa bị cạo đã bắt đầu mọc lại. 23Các vương công Philitin hội lại để tế tự một đại lễ cho Đagôn, thần linh của họ, và để liên hoan. Họ nói!
         "Thần ta thờ đã nộp tay ta
         lão Samson, kẻ thù của t".
        24Dân chúng trông thấy ông, thì ca ngợi thần linh của họ, vì họ nói:
         "Thần ta thờ đã nộp tay ta,
         kẻ thù của ta.
         Đứa đã tàn phá đất đai ta,
         và đã làm bao người giữa ta vong mạng".
        25Và khi lòng họ hào hứng, họ nói! « Gọi Samson lại, để hắn mua vui cho chúng ta! » Họ mới triệu Samson ra khỏi nhà tù và ôâng đã làm trò tiêu khiển trước mặt họ; rồi họ đặt ông đứng giữa hàng cột. 26Samson bảo đứa hầu dắt tay ông! « Dẫn qua đi, cho qua rờ được những cái cột chống đỡ cả ngôi đền, để qua tựa mình bên cái cột ấy ». 27Trong đền thì đầy đàn ông, đàn bà; ở đó có hết thảy vương công Philitin, và trên hàng hiên có chừng ba ngàn người; đàn ông và đàn bà, coi Samson làm trò. 28Bấy giờ Samson kêu cầu Yavê! « Lạy Chúa Yavê, xin nhớ đến tôi, xin ban sức mạnh cho tôi, chỉ một lần này nữa thôi, lạy Thiên Chúa, để tôi trả thù trên quan Philitin, một oán thù bù đôi con mắt! » 29Đoạn Samson mân mo hai cột giữa chống đỡ cả đền và ấn mình vào cột, một bằng tay phải, một bằng tay trái. 30Samson nói! « thì ta vong mạng đilàm một với Philitin », rồi ông vận sức lực căng tay ra và ngôi đền sụp xuống trên các vương công và tất cả dân chúng trong đền. Những người ông giết bằng cái chết của ông, lại nhiều hơn là số những người ông giết lúc sinh thời. 31Anh em ông và tất cả gia đình cha ông xuống và đem (xác) ông lên; và họ đã chôn cất ông giữa Xorơah và Esraol, trong mộ của Manôakh, cha ông. ông đã làm thẩm phán trên Israel hai mươi năm.