Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Salômon thương gia (1V 9,26 - 10, 29)

                             3 – SALÔMON THƯƠNG GIA

Đoàn tàu của Salômon
 
           26Vua Salômon cho đóng một đoàn tàu ở Exiôn-Gêber, gần bên Êâlat, trên bở Biển Sậy, trong đất Eđom. 27Và Khiram sai tôi tớ của ông, những người thạo nghề biển, cùng đi tàu với tôi tớ của Salômon. 28Họ đi Ophircất vàng, bốn trăm hai mươi tạ, mà đem về cho vua Salômon.

Nữ hoàng Saba
           10. 1Nữ hoàng Saba nghe đồn về Salômon và nghe đồn về Nhà Salômon đã xây cho Danh Yavê, thì đã đến, ra câu đố để thử tài ông. 2Bà đến Yêrusalem với quân hầu hào hoa quá thể, đàn lạc đà tải hương trầm và vàng nhiều quá đỗi, cùng với ngọc quí. Bà đến với Salômon, và đã nói với ông tất cả những gì bà đã tính toán trong lòng. 3Salômon đã giải cho bà tất cả những điều bà thỉnh vấn; không có điều nào lại là ẩn khuất đối với vua, khiến vua không giải được cho bà. 4Khi nữ hoàng Saba thấy tất cả sự khôn ngoan của Salômon và nhà cửa ông đã xây, 5thịnh soạn nơi bàn ông, chỗ ở của triều thần, hàng ngũ quân hầu, và y phục của họ, các quan trước tửu của ông, cùng thượng hiến ông thượng tiến nơi Nhà Yavê, thì bà mất hơi cấm khẩu. 6Rồi bà nói với vua: “Quả là sự thật điều tôi đã nghe khi ở quê nhà về các truyện của ngài và về sự khôn ngoan của ngài. 7Tôi đã không muốn tin lời thiên hạ, mãi cho đến khi tôi đến tận nơi và thấy tận mắt: Thì này người ta đã không thuật lại được một nửa! Về khôn ngoan, phúc lộc, Ngài đã trổi xa lời đồn thổi tôi đã được nghe. 8Phúc thay các hậu phi của ngài, phúc thay các tôi tớ của ngài đây, những người chầu chực luôn trước mặt ngài và được nghe sự khôn ngoan của ngài! 9Chúc tụng Yavê, ước gì Thiên Chúa của ngài được chúc tụng, Đấng đã đem lòng sùng mộ ngài, mà đặt ngài trên ngai của Israel, vì Yavê yêu mến Israel mãi mãi, Người đã đặt ngài làm vua để thi hành công minh chính đức”. 10Bà đã dâng cho vua một trăm hai mươi tạ vàng, và hương trầm nhiều quá đỗi, cùng với ngọc quí. Không hề bao giờ (thấy) có hương trầm nhiều như hương trầm nữ hoàng Saba đã dâng cho vua Salômon – 11Cả đoàn tàu của Khiram đi cất vàng ở Ophir; cũng đã đem từ Ophir về gỗ đàn hươngnhiều qúa đỗi, cùng với ngọc quí. 12Vua đã dùng gỗ đàn làm lan cancho Nhà Yavê và nhà của vua, và làm các thứ đàn cầm, đàn sắt cho ban nhạc. Không bao giờ gỗ đàn hương như thế đã được tải đến và người ta không còn thấy gỗ ấy nữa cho đến ngày nay. – 13Vua Salômon đã tặng nữ hoàng Saba mọi điều bà đã tỏ bày ước nguyện, không kể những gì Salômon đã tặng bà, hào phóng xứng bậc hoàng vương. Đoạn bà đã quay về, lên đường hồi hương, bà và đám thủ hạ của bà.

Sự giàu sang của Salômon 
           14Số lượng vàng thâu cho Salômon nội một năm là sáu trăm sáu mươi sáu tạ vàng, 15không kể thuế đánh trên các lữ khách và lợi tức của các thương gia và các vua Arập và các thống đốc trong xứ, 16Vua Salômon làm hai trăm lá chắn bằng vàng nện, người ta đã nạm sáu trăm (seqel) vàng trên mỗi lá chắn, 17và hai trăm chiếc thuẫn vàng nện, người ta đã nạm ba nén vàng trên mỗi chiếc thuẫn, Vua đã đặt tất cả trong nhà Rừng-Liban.18Vua làm một ngai lớn bằng ngà và dát vàng luyện. 19Ngai có sáu cấp; và đằng sau ngai có hậu bành cuốn tròn, hai bên chỗ ngồi thì có tay vịn, hai con sư tử đứng bên cạnh tay vịn, 20và mười hai con sư tử đứng hai bên trên các cấp. Không thấy đâu làm như thế trong bất kỳ nước nào.
           21Các đồ dùng để uống của vua Salômon, hết thảy đều bằng vàng; tất cả các đồ vật nơi nhà Rừng-Liban cũng đều bằng vàng y. vào thời Salômon, bạc không đáng kể gì cả. 22Là vì vua có một đoàn tàu Tarsis ngoài biển cùng với đoàn tàu của Khiram. Và ba năm một lần, đoàn tàu Tarsis đi chở vàng, bạc, ngà voi, khỉ, vượn. 23Vua Salômon lớn hơn hết các vua thiên hạ, về giàu sang, và khôn ngoan. 24Tất cả thiên hạ tìm cho được giáp mặt Salômon để nghe sự khôn ngoan của điều Thiên Chúa đã phú cho lòng ông. 25Mỗi người, họ đem quà biếu: đồ bạc, đồ vàng, trang phục, giáp binh, hương trầm, ngựa, la, năm nào vật ấy.

Xe cộ
           26Salômon tậu dàn xe cộ, và ngựa: ông có một ngàn bốn trăm cỗ xe, và mười hai ngàn con ngựa: ông dồn chứa trong các thành để xe, và gần bên vua, ở Yêrusalem. 27Vua chất bạc ở Yêrusalem như đá sỏi, và bá hương, ông chất nhiều như sung trong vùng Hạ-bạn. 28Ngựa của Salômon, được nhập cảng từ Musri và Gôva. Các thương gia của vua đi tậu ở Gôva với giá bạc nhất định. 29Một cỗ xe, nhập cảng từ Aicập, thì lên đến sáu trăm seqel bạc; còn ngựa thì lên đến một trăm năm mươi seqel bạc một con; và cũng một cách ấy họ làm trung gian cho xuất cảng đến với tất cả các vua Hit-ti và Aram.