Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

NGÀY LỄ PURIM ( Eth 9,20-3l)

Thiết lập ngày lễ Purim

                 20Marđôkê đã viết lại các sự việc này. Ông đã gửi thư cho toàn thể người Dothái trong tất cả các tỉnh hạt của vua Assuêrus, cho các kẻ ở gần cũng như cho những người ở xa, 21để truyền cho họ hàng năm phải mừng ngày mười bốn tháng Ađar và ngày mười lăm tháng ấy, 22nhằm những ngày mà người Dothái được an cư thoát tay kẻ thù, nhằm tháng mà họ được đổi vận từ hhoạ khốn qua mừng vui, từ tang tóc qua đại lễ. Họ phải mừng những ngày ấy như những ngày tiệc tùng, mừng vui. Họ phải gửi biếu xén cho nhau và quà tặng cho những người nghèo khó.
                23Người Dothái đã chịu lấy như lệ truyền, điều họ đã bắt đầu giữ  và những điều Marđôkê đã thư đến cho họ. 24Vì rằng Aman con của Hamđatha thuộc dòng Agag, địch thủ của mọi người Dothái đã âm mưu hại người Dothái để tiêu diệt họ; y đã gieo “Pur” tức là thăm  – để làm cho họ tán loạn và tiêu diệt họ; 25Nhưng khi sự đã đến trước mặt vua – cho dù có công văn – thủ đoạn tàn ác y đã mưu mô hại người Dothái, đã quật lại giáng xuống trên đầu y; và người ta đã treo cổ y và con cái y lên trụ. 26Bởi thế người ta gọi những ngày này là Purim, theo danh từ Pur. Bởi thế – nhân vì lời lẽ của bức thư này và vì các điều họ đã thấy liên can đến cơ sự ấy và những gì đã đụng chạm đến họ – 27người Dothái đã thiết lập và nhận như lệ truyền bất di bất dịch – cho họ, cho dòng giống họ và cho mọi kẻ liên kết với họ – là hằng năm mừng hai ngày ấy đúng theo lễ văn và thời (buổi quy định). 28Các ngày ấy phải được kỷ niệm và mừng đời đời trong mỗi gia đình, mỗi tỉnh hạt, mỗi thành phố. Các ngày Purim ấy không bao giờ được bỏ qua đi giữa người Dothái, và các ký ức về chúng sẽ không được mai một khỏi dòng giống họ.
                29Hoàng hậu Esther, con của Abikhail, và Marđôkê người Dothái, đã viết tất cả những gì nhất thiết để văn thư về lế Purim này được thành luật pháp, thư này là thư thứ hai. – 30Và bà đã gửi cho toàn thể người Dothái ở trong một trăm hai mươi bảy tỉnh hạt trong đế quốc của Assuêrus, những thư từ, những lời lẽ thấm thía và có uy tín, 31để thiết lập những ngày lễ Purim ấy với thời buổi của chúng – cũng như Marđôkê người Dothái, đã thiết lập làm một với hoàng hậu Esther; cũng như họ đã coi như lệ buộc cho chính mình họ và cho dòng giống họ với những điều nói đến chay kiêng và than vãn. 32Lịnh của Esther đã y chuẩn các điều liên can đến lễ Purim này. Và sự đã được ghi chép trong sách.

Ca ngợi của Marđôkê

                10. 1Vua Assuêrus đã ban hành luật khổ dịch trên đất liền và trên các hải đảo. 2Và tất cả các công trình do quyền thế và sức mạnh ông, cũng như tường trình về địa vị lớn lao của Marđôkê, bởi được nhà vua trọng vọng cất nhắc, (các điều ấy) lại đã không được chép trong sách Ký sự của các vua Mêđi và Batư đó sao ?
                3Quả Marđôkê người Dothái đã là quan đệ nhị của vua Assuêrus, là người có uy thế lớn giữa người Dothái. Ông được đại đa số đồng bào Dothái mến chuộng. Ông hằng mưu ích cho dân của ông và nói lên những gì sinh phúc cho tất cả dòng giống của ông.
                3aVà Marđôkê nói: “Các sự ấy đều do tự Thiên Chúa mà đến. 3bQuả thế, tôi nhớ lại chiêm bao tôi đã thấy về các sự này, thì quả không có gì mà đã không ứng nghiệm. 3cCó một suối nhỏ, nhưng đã  thành sông. Có ánh sáng, có mặt trời, có nước phong phú. Esther là con sông ấy. Nàng đã được sánh duyên với nhà vua; và vua đã đặt nàng làm hoàng hậu. 3dHai con rồng, tức là tôi và Aman. 3ecác dân tộc, tức là những dân tộc hùa tập với nhau để huỷ diệt cái tên “Dothái” đi. 3fCòn dân tộc tôi, đó là Israel, những kẻ kêu cứu với Thiên Chúa và được cứu thoát. Phải, Chúa đã cứu dân của Người. Chúa đã giựt chúng tôi thoát khỏi sự dữ ấy. Phải, Thiên Chúa đã làm những dấu lạ điềm thiêng lớn lao, như chưa từng xảy ra nơi các dân tộc. 3gVì thế, Người đã làm hai số phận: một số phận dành cho dân của Thiên Chúa và một số phận dành cho tất cả các dân tộc. 3hVà hai số phận ấy, vào giờ, vào lúc, vào ngày phấn xét đã đến trước nhan Thiên Chúa và nơi mọi dân tộc. 3iVà Thiên Chúa đã nhớ đến dân của Người. Người đã xử công bằng cho cơ nghiệp của Người. 3kNhững ngày ấy trong tháng Ađar, ngày mười bốn và mười lăm tháng ấy, họ sẽ mừng bằng nhóm hội, vui mừng, liên hoan trước nhan Thiên Chúa suốt mọi đời cho đến vạn đại, trong dân của Người là Israel. 3lNăm thứ bốn triều Ptôlêmê và Clêôpatra, ông Đôsithê, xưng mình là tư tế và là Lêvit, và Ptôlêmê, con ông đã mang thư trên đây về lễ Purim. Các ông ấy nói là thư chính xác và đã được phiên dịch do Lysimakhô, con của Ptôlêmê, người thuộc dân (thành) Yêrusalem.