Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

MARĐÔKÊ VÀ ESTHER ( Eth 2,1 - 3,6)

Esther trở thành hoàng hậu

               2. 1Ít lâu sau đó, một khi cơn sóng của ông đặt xuống, vua Assuêrus lại nhớ đến Vasthi và ôn lại điều bà đã làm và quyết định đã ra về số phận bà. 2Những người hầu cận phục dịch bên vua mới nói: “Phải kiếm cho ngài những thiếu nữ trinh thục và nhan sắc! 3Xin hoàng thượng bổ nhiệm thanh tra trong hết các tỉnh hạt của đế quốc. Họ phải chiêu tập về thành Susa mọi thiếu nữ trinh thục và nhan sẵc, mà đem vào cung phi tần, trao cho Hêgai hoạn quan của vua, viên thái giám. Và người ta hãy cấp son phấn cho các nàng. 4Và thiếu nữ nào đẹp mắt hoàng thượng, sẽ được tôn làm hoàng hậu thay cho Vasthi”. Lời lẽ ấy làm vừa lòng vua. Và vua cho thi hành như vậy.
                5Trong thành đô Susa có một người Dothái tên là Marđôkê, con của Yair, con của Shimơi, con của Qish, người Benyamin. 6Ông là một người đã bị bắt đi đày khỏi Yêrusalem, trong nhóm người đã bị đày làm một với Yêkônya, vua Yuđa (người) mà vua Nabukôđônôsor đã bày qua Babilon. 7Ông làm bảo phụ cho Hađassa, tức là Esther, con của người chú của ông. Quả nàng đã mất cả cha mẹ. Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp và dễ coi. Cha mẹ nàng chết rồi, thì Marđôkê đã nhận nàng làm con.
                8Xảy ra là khi lệnh và sắc dụ của vua được ban ra và người ta chiêu tập một số đông thiếu nữ về thành susa mà trao tay Hêgai, thì cả Esther cũng bị bắt về hoàng cung và trao tay Hêgai viên thái giám. 9Thiếu nữ rất vừa lòng ông. Và nàng đã được ông mộ mến. Ông đã ân cần cấp cho nàng son phấn và lương thực. Hơn nữa ông đã cấp cho nàng bảy thể nữ chọn lọc trong hoàng cung. Ông đã dọn cho nàng và các thể nữ hầu nàng sang ở phòng tốt nhất trong cung phi tần. 10Esther đã không tiết lộ dân tộc và họ hàng mình, vì Marđôkê đã truyền dạy nàng đừng tiết lộ. 11Ngày ngày Marđôkê đi đi lại lại trước Tiền đình cung phi tần, để biết Esther có được yên không và công chuyện xảy ra cho nàng làm sao.
                12Khi đến lượt thiếu nữ nào vào hầu vua Assuêrus (nghĩa là) sau khi đã mãn mười hai tháng theo qui lệ về các cung nữ – những ngày trau diện con người của các nàng được xúc tiến thế này: sáu tháng tẩm bóp dầu thơm mộc dược và sáu tháng tẩm hương xạ và son phấn theo thói hồng quần. 13Vậy khi thiếu nữ nào vào chầu vua, thì người ta sẽ cấp cho nàng mội sự nàng muốn mang theo, khi rời cung phi tần để vào đền vua. 14Nàng vào lúc ban chiều; và sáng đến, nàng sẽ trở về cung phi tần khác, dưới sự trông nom của viên trợ giám Saasgaz, người canh phòng các cung phi. Nàng không còn được vào chầu vua lần nữa, trừ phi là được vua đem lòng sủng ái và được triệu vời đích danh.
                15Khi đến lượt Esther, con của Abikhail, chú của Marđôkê, người đã nhận nàng làm con – đi vào chầu vua, nàng đã chẳng xin gì thêm cả, ngoài những điều viên ngự giám, người canh phòng các cung nữ đã dặn. Quả Esther đã có duyên đẹp mắt mọi người trông thấy nàng. 16Esther được đem vào chầu vua Assuêrus trong hoàng cung, lối tháng mười, tức là tháng Têbat, năm thứ bảy triều vua ấy. 17Vua đã yêu Esther hơn mọi nàng khác. Nàng đã chiếm được sủng ái và tình nghĩa trước mặt vua hơn mọi trinh nữ. Và vua đã đội vương miện lên đầu nàng và tôn làm hoàng hậu thay thế Vasthi. 18Vua đã thiết yến tiệc linh đình đãi tất cả các khanh tường và quần thần – (gọi là) tiệc Esther – vua cũng đã giảm thuế má cho các tỉnh hạt và ban tặng vật hào phóng xứng tay vương giả.

Marđôkê và Aman

                19Khi các trinh nữ được triệu tập lần thứ hai, lúc ấy Marđôkê đang ở trong triều…20Esther vẫn không tiết lộ về họ hàng và dân tộc của mình, chiếu theo lời căn dặn của Marđôkê. Lời dạy của Marđôkê, Esther vẫn làm theo, y như thời nàng còn ở dưới quyền giám hộ của ông.

                21Trong những ngày ấy, Marđôkê, một người có chân trong triều đình, - (số là) Bigtan và Têres là hai viên ngự giám, giữ chức vệ môn, đã nổi bất mãn và tìm cách hạ thủ vua Assuêrus. 22Marđôkê phát giác được chuyện ấy. Ông đã tin cho honàg hậu Esther biết. Và Esther đã tâu với vua nhân danh Marđôkê. 23Sau khi đã điều tra và nhận thực, thì hai người kia đã bị treo cổ. Việc đã được chép lại trong sách Ký sự đặt trước mặt vua.
                3.  1Ít lâu sau đó, vua Assuêrus thăng chức cho Aman, con của Hamđatha, thuộc dòng dõi Agag. Vua đã cất nhắc y và đã đặt cho ngôi vị của y lên trên tất cả các khanh tướng cận thần. 2Quần thần của nhà vua trong triều đình nhất nhất phải cúi  chào và bái lạy Aman, vì nhà vua đã truyền như thế. Nhưng Marđôkê đã chẳng cúi chà bái lạy gì cả. 3Quần thần của nhà vua trong triều đình nói với Marđôkê: “Tại sao ông dám lỗi lịnh hoàng đế ?” 4Cho dù ngày ngày họ nói riết với ông, ông cũng không nghe theo họ. Họ mới trình tự sự cho Aman về marđôkê, xem có thể dung được không, vì Marđôkê đã nói cho họ hay ông là người Dothái.
                5Aman thấy Marđôkê chẳng cúi chào, chẳng bái lạy mình, thì đầy lòng căm phẫn. 6Nhưng đối với y, y cho là mất thế giá, nếu chỉ hạ thủ có một mình Marđôkê. Quả nhiên người ta đã báo cho y hay Marđôkê thuộc dân tộc nào. Vậy nên Aman tìm cách tru diệt tất cả những người Dothái, dân tộc của Marđôkê, có trong toàn đế quốc của Assuêrus.