Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Luật giao ước (Xh 20, 22 - 22, 30)

                                    2–LUẬT GIAO ƯỚC

Luật Tế đàn
           22Yavê phán với Môsê: "Ngươi phải sẽ nói với con cái Israel thế này: Các ngươi đã thấy là tự trời, Ta đã phán bảo các ngươi. 23Các ngươi chớ tạc bên Ta, thần bạc, thần vàng: Các ngươi chớ tạc ra cho các ngươi.
           "24Ngươi sẽ dựng Tế đàn bằng đất cho Ta và trên đó người sẽ dâng thượng hiến, và hy sinh kỳ an, chiên dê và bò vật của ngươi; ở mọi chốn Ta sẽ cho tưởng niệm Danh Ta, Ta sẽ đến với ngươi và Ta sẽ chúc lành cho ngươi. 25Nếu có dựng tế đàn bằng đá cho Ta, thì ngươi chớ lấy đá đẻo mà dựng, vì khua gươm trên đá, ngươi sẽ phạm thánh trên nó. 26Ngươi sẽ không làm cấp mà lên tế đàn của Ta, để cái hở hang của ngươi không bị lộ trên đó.

Luật về nô lệ
           21. "1Đây là những phán quyết ngươi sẽ trình bày trước mặt chúng: 2Nếu ngươi tậu nô lệ Hipri, nó sẽ làm tôi sáu năm, và năm thứ bảy nó sẽ ra đi với quyền tự do không cần giá chuộc. 3Giả như nó vào một mình, nó sẽ ra đi một mình. Giả như nó đã có vợ, vợ nó sẽ ra đi với nó. 4Giả như chủ nó cưới vợ cho nó và vợ sinh được con trai hay con gái, thì vợ và các con đều thuộc về chủ, nó sẽ ra đi một mình. 5Nhưng giả như tên nô lệ thưa: "Tôi mến chủ tôi, và thương vợ thương con, tôi không muốn được trở lại tự do ». 6Chủ nó sẽ dẫn nó đến bên Thiên Chúa, và đến bên cánh cửa hay thành cửa và lấy cái dùi xâu tai nó và nó sẽ làm tôi ông mãi mãi. 7Nếu người ta bán con gái làm hầu, nó sẽ không được ra đi như nô lệ trai được ra đi. 8Giả như nó không vừa ý chủ, sau khi chủ đã giạm lấy nó thì chủ phải cho chuộc, chủ không có quyền bán nó cho dân tha bang, vì chủ đã bội ước với nó. 9Giả như chủ giạm gả cho con, thì chủ sẽ xử với nó theo quyền hàng con cái. 10Giả như chủ lấy vợ khác, chủ không được xén bớt lương thực, áo xống, việc đồng sàng. 11Giả như là điều ấy chủ không làm, thì nó được ra đi không cần giá chuộc, không tiền bạc.

Giết người
           "12Kẻ nào đả thương chết người, tất phải chết.
           "13Những kẻ nào không chủ mưu, song Thiên Chúa đã để xảy tay như vậy, thì Ta sẽ chỉ cho lãnh địa để mà ẩn trốn. 14Song nếu ai làm càn mà mưu mô giết người đồng loại, ngươi được giựt nó ngay khỏi Tế đàn của Ta mà cho nó chết.
           "15Và kẻ nào đánh đập cha mẹ mình tất phải chết. 16Kẻ nào bắt cóc người ta – hoặc đã bán đi hoặc còn thấy nơi tay - tất phải chết. 17Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ mình tất phải chết.

Đánh đập, thương tích
           "18Khi người ta cãi lộn và người nọ đánh đập người kia bằng hòn đá hay quả đấm, mà người kia không chết, nhưng phải liệt giường, 19giả như người kia chổi dậy và chống gậy đi lại ra ngoài được, kẻ đánh đập được thoát vạ, chỉ phải bồi thường cho thời gian nó bị liệt và lo chạy chữa.
           "20Nếu ai lấy gậy đánh đập tớ trai tớ gái làm nó chết dưới tay mình, tất phải báo oán cho nó. 21Giả như nó còn sống được một hay hai ngày, thì không được báo oán cho nó, vì chủ nó đã bỏ tiền tậu lấy.
           "22Khi có người ẩu đả, xô nhằm một đàn bà có thai, là cho xảy thai mà không nguy cơ đến tính mạng, thì phải bồi thường, bao nhiêu tùy chồng nó định, người mắc vạ sẽ trả trước mặt trọng tài. 23Song nếu có nguy cơ đến tính mạng, thì ngươi phải lấy mạng đền mạng, 24mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, 25bỏng đền bỏng, bầm đền bầm, sưng đền sưng.
           "26Khi người nào đánh nhằm mắt tớ trai hay mắt tớ gái mình và làm hư mắt nó thì phải phóng thích nó mà đền mắt nó. 27Nếu người ấy làm gẫy răng tớ trai hay tớ gái mình, thì phải phóng thích nó mà đền răng nó.
         "28Khi bò báng chết ai, đàn ông hay đàn bà, tất bò sẽ bị ném đá, và không được ăn thịt nó, nhưng chủ bò sẽ được vô can. 29Song nếu bò đã báng hôm qua hôm kia, và chủ đã được cảnh cáo mà không canh giữ, nếu nó làm chết người, đàn ông hay đàn bà, thì bò sẽ bị ném đá, và cả chủ nó cũng phải chết. 30Nếu người ta đòi thường thì chủ sẽ trả để chuộc mạng, tùy theo như người ta bắt vạ. 31Nếu nó báng con trai hay húc con gái, thì người ta cũng sẽ xử đồng một thể ấy. 32Nếu bò báng tớ trai hay tớ gái thì sẽ trả cho chủ ba mươi nén bạc, còn bò thì sẽ bị ném đá.
           "33Khi người nào mở một bể nước hay đào bể nước mà không đậy lại, nếu bò hay lừa sa vào bể , 34chủ bể phải bồi thường, tiền trả cho chủ, còn thây vật thuộc về mình. 35Khi bò người này húc chết bò người khác thì họ sẽ bán con bò sống mà chia nhau tiền, họ cũng sẽ chia nhau thây con chết. 36Hoặc là người ta biết bò đã húc hôm qua, hôm kia rồi, mà chủ chẳng canh giữ bò, thì chủ sẽ lấy bò đền cho bò, còn thây con chết thì thuộc về mình.

Trộm súc vật
           "37Khi ai lấy trộm bò hay chiên, rồi làm thịt hay đem bán thì sẽ bồi thường năm bò thay một bò, bốn cừu thay một chiên.
           22. "1Nếu kẻ trộm bị bắt chụp đang lúc đào ngạch và bị đập chết, ắt không có huyết thù cho nó. 2Nếu mặt tròi đã mọc trên nó, sẽ có huyết thù. Kể trộm phải đền bồi; nếu nó không có gì đền, thì bán nó đi để đền của nó đã trộm. 3Nếu gặp được nơi tay nó của nó đã trộm, dù là bò, lừa hay chiên còn sống, nó sẽ đền bồi gấp hai.

Đền bù thiệt hại
           "4Khi người nào phá hoại ruộng hay vườn nho và thả súc vật hại ruộng người khác, người ấy sẽ chiếu theo ruộng hảo hạng, vườn nho hảo hạng mà bồi thường.
           "5Khi lửa bốc cháy và thấu đến gai góc và cháy lan đụn rơm hay lúa gié hay đồng ruộng, kẻ đã phóng hỏa làm cháy tất sẽ phải bồi thường.
           "6Khi người nào giao cho ai giữ bạc hay đồ gì và bị mất trộm nơi nhà người giữ, nếu tìm ra kẻ trộm, thì nó sẽ bù lại gấp hai. 7Nếu không tìm ra kẻ trộm, chủ nhà sẽ tiến lại gần Thiên Chúa, mà thề, mình không tra tay trên của cải đồng loại.
           "8Về mọi thứ tội phạm, về bò, lừa, chiên, áo xống, hay vật gì mất mát mà người ta nói: "Chính nó đó!" thì việc cả hai bên sẽ đến Thiên Chúa: kẻ bị Thiên Chúa kết tội sẽ đền gấp hai cho đồng loại nó.
           "9Khi người nào trao lừa hay bò, hay chiên hay thú vật nào cho đồng loại giữ, nếu vật kia chết, bị thương hay bị cướp mà không ai chứng kiến, 10thì lời thề Yavê ở giữa hai bên là người giữ đã không tra tay trên của cải thuộc người đồng loại, chủ của sẽ đành chịu, và người kia sẽ không đền thường. 11Nếu của bị mất trộm trong nhà người ấy, người ấy phải đền cho chủ. 12Nếu vật bị phân thây và người ấy dẫn chứng được, người ấy sẽ không phải đền vật bị phân thây.
     "13Khi người nào mượn của kẻ đồng loại và vật bị thương hay chết, nếu chủ không có với mình, tất người ấy sẽ đền. 14Nếu chủ có với mình, người ấy sẽ không đền; nếu là vật thuê, chủ giữ tiền thuê.

Xâm phạm tiết hạnh gái đồng trinh
           "15Khi người nào dụ dỗ gái tân chưa ai hỏi và nằm với nó, người ấy sẽ nộp tiền cheo mà lấy nó làm vợ. 16Nếu cha nó khước từ không cho lấy, người ấy sẽ trả bạc theo bạc sính lễ gái tân.

Luật luân lý và tôn giáo
           "17Ngươi sẽ không dung sống đồng cô.
           "18Kẻ nào nằm với thú vật tất phải chết.
           "19Kẻ nào cúng tế cho thần, trừ phi là cho một mình Yavê, sẽ mang vạ thánh.
           "20Khách ngụ cư, ngươi sẽ không ngược đãi, và ngươi sẽ không áp bức nó, vì các ngươi là khách ngụ cư ở đất Aicập. 21Mẹ góa, con côi, các ngươi sẽ không ức hiếp. 22Nếu ngươi ức hiếp nó và nó kêu oán lên Ta, tiếng nó kêu oán tất Ta sẽ nghe. 23Và khí nộ Ta sẽ bộc lên, Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi, và vợ các ngươi sẽ trở thành góa bụa, con cái các ngươi sẽ thành mồ côi.
           "24Nếu ngươi cho người nào trong dân Ta vay bạc, người nghèo khó nơi ngươi, ngươi sẽ không cư xử với nó như chủ nợ: các ngươi sẽ không đặt nợ ăn lãi.
           "25Nếu ngươi giữ áo choàng đồng loại làm của cầm, mặt trời lặn, ngươi sẽ hoàn lại cho nó, 26vì đó là chăn độc nhất, đó là áo choàng trên da nó, nó sẽ lấy gì mà nằm? Xảy ra nó kêu oán lên Ta và Ta sẽ nghe tiếng nó, vì Ta lân tuất: 
           "27Ngươi sẽ không lộng ngôn đến Thiên Chúa và trùm trưởng dân ngươi, ngươi sẽ không chúc dữ.

Của đầu mùa và con đầu lòng
           "28Ngươi sẽ không chậm trễ (dâng) mật tràn, cốt rỉ của ngươi. Ngươi sẽ dâng Ta, con đầu lòng tron con cái ngươi. 29Ngươi sẽ cũng làm thế về bò và chiên dê của ngươi: bảy ngày nó sẽ ở với mẹ nó, ngày thứ tám ngươi sẽ dâng cho Ta.
           "30Các ngươi sẽ là những người thánh thuộc về Ta; thịt những người bị vồ xé ngoài đồng, các ngươi sẽ không ăn, các ngươi sẽ quăng cho chó.